Bibliai gondolatok – Piszter Ervin – Predesztináció és/vagy adoptáció