View Post

Görbicz Tamás – Ahol a változás kezdődik

A 2. Timóteus levél 3 részéből, és a 2. végéről szeretném a nyitó igét felolvasni. Ez az ige lesz a mottója a táborunknak is, ugyanis a táborunkban szeretnénk azokról a dolgokról beszélni, amelyek a végidőkkel kapcsolatosak

View Post

Piszter Ervin – A hatalom hite, vagy a hit hatalma

Amikor az állam és az egyház összefog, akkor ott mindig az egyház a vesztes. Azt tudomásul kell vennünk, hogy amikor az állam állami eszközökkel próbál olyan dolgokat megcsinálni, ami az egyháznak a lehetősége, feladata, és ami csak Jézusban és az egyházon belül tud megvalósulni, akkor az állam mindig mellé fog, és célt téveszt.

Görbicz Tamás – Jeremiás könyve (sorozat)

A Jeremiás életét és munkásságát bemutató bibliaiskolán megismertük a próféta történelmi hátterét, tanulmányoztuk könyveinek felépítését, és bemutatásra került Jeremiás írásainak számos újszövetségi vonatkozása.