View Post

Görbicz Tamás – Feltámadás és ítélet

A mai téma nem könnyű! Feltámadás és ítélet! Ez két olyan dolog, ami kívül esik a természetes emberi tapasztalaton. Ahogy az írás is mondja: amikor szellemiekről szólunk, akkor szellemieket kell szellemiekhez szabni. Ezek a világ számára bolondságok!

View Post

Piszter Ervin – Jézus főpapi imája

„Ezeket beszélte Jézus; és felemelte szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged; A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál.

View Post

Fóris Attila – Trónok harca

Bizonyára ti is értesültök arról a különböző hírforrásokon keresztül, hogy mi zajlik napjainkban a világban. Nem az érzelmeitekre szeretnék hatni, és nem olyan gombokat szeretnék megnyomni a lelketeken, amik fájdalmat, együttérzést váltanak ki bennetek, de néhány tény mellett nem szabad említés nélkül elmennünk!

View Post

Takács Ferenc – Aki győz…

Tamás múlt héten beszélt egy proklamációról, egy kihirdetésről, mégpedig annak a kihirdetéséről, amit Jézus a kereszten elvégzett. Amikor Jézus ott függött a golgotai kereszten, és azt mondta: “Elvégeztetett!”, akkor ott valami végérvényesen lezárult,

View Post

Görbicz Tamás – Menny és pokol

A mai üzenetem címe: Menny és pokol. Azért szeretnék erről beszélni, mert amerre jártam mostanában, azt láttam, hogy a Bibliát hellyel-közel ismerő keresztények körében is nagy a zűrzavar ebben a témakörben.

View Post

Takács Ferenc: Legyetek készen

A múlt héten Ervin arról beszélt, hogy az apostolok tudománya az a Krisztusnak a tudománya, a Krisztusról szóló tudomány, az a fantasztikus tudomány, hogy bejött az Istennek a fia ebbe a világba, és minden őróla szól! Szeretném, ha tudnátok, hogy az egész univerzum – mint ahogy Isten is – Jézus centrikus.

View Post

Harc a vallásszabadságért

Egyházunk 1998 szeptemberében mondta ki megalakulását, a Fővárosi Bíróság ugyanannak az évnek novemberében vette nyilvántartásba. Egyházi jogi státuszát a 2011 évi új egyházi törvény alapján elvesztette volna, azonban a törvényt az Alkotmány Bíróság közjogi érvénytelenség miatt megsemmisítette