View Post

Piszter Ervin – Ki a te Istened?

Ma olyan dolgokat fogok mondani, ami már elhangzott, de mégis szeretném összegezni, összefoglalni, kapcsolódva az előttem elhangzott üzenetekhez. Arról a szemléletváltásról szeretnék beszélni, ami szükséges mindegyikünk számára ahhoz, hogy az Isten dolgait újra és újra megértsük. Megpróbálok majd arról beszélni, hogy hogy működik ez a gyakorlatban. Ez az a terület – úgy gondolom – ahol az elménk megújulása nagyon fontos, sőt szükséges. Ez azt jelenti, hogy azok a régi panelek, a régi gondolkodásmód, a régi megközelítés, ami az életünkben olyan egysíkúvá és egyhangúvá tesz bennünket, a gondolkodásunkat, azt megpróbálom ma kizökkenteni ebből a régi mederből. A személyes példámmal szeretném kezdeni. …

View Post

Görbicz Tamás – Hogyan legyünk szentek?

Kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Bibliátokat Péter első levelénél. Az első részt szeretném felolvasni, és ennek kapcsán szeretnék ma egy olyan témáról beszélni, amiben – meggyőződésem – ugyanúgy új látásmódra van szükségünk, mint ahogyan a megigazulásnak és a kegyelemnek a témakörében is. Ez pedig a megszentelődés. Az első rész közepén eljutunk majd a kulcsigénkig, ami lehetett volna a címe is a mai prédikációmnak. Ez egy idézet, amit Péter apostol az ószövetségből idéz: “Szentek legyetek, mert Én, az Úr, szent vagyok”. Ez a III. Mózes 19-ből van, ami összefoglalja a tízparancsolatot. Ez az ige azt mondja, hogy Isten szent, és …

View Post

Fóris Attila – Ne hagyd magad!

A mai üzenet címe: Ne hagyd magad! Azt hiszem, hogy nálunk, Magyarországon ennek mindig van aktualitása. Azt szokták mondani, hogy mi, magyarok, hajlamosak vagyunk arra, hogy szolgalelkűek legyünk. Nyilván volt ennek a népnek a történelmében sok minden, ami ehhez vezetett, de tetten érhető az életünkben sokszor az, hogy elfogadjuk azt, hogy az életünk, a sorsunk teljesen ki van szolgáltatva tőlünk független, és általunk nem befolyásolható földi vagy más egyéb hatalmasságoknak. Ha éppen olyan a széljárás, akkor jó sorsunk van, jól mennek a dolgok az életünkben, ha éppen nem, akkor teljes kiszolgáltatottság van. Ez a fajta mentalitás sokszor ahhoz vezet, hogy …

View Post

Takács Ferenc – Hogyan essünk túl magunkon?

… Be van kódolva az ádámi természetbe a halál. Csak idő kérdése, hogy ez mikor teljesedik be. Az egész emberiség azért jár a halál árnyékának a völgyében, mert ott van ez a halálos ítélet az emberiségen, és az egyénen is. Ez az Ádámnak az öröksége. És éppen az a fantasztikus, hogy a názáreti Jézus, amikor bejött ebbe a világba, amikor Isten leküldte Őt a mennyből, akkor Jézus az Isten szeretete miatt, az Isten szeretetét bemutatandó és képviselendő, Ő fölment a keresztfára, és ezt a halálos ítéletet saját magára vette. A saját testében magára vette a mi ítéletünket. Az Ő vére …

View Post

Görbicz Tamás – Az ügy, amit szolgálunk

A mai üzenetemmel ahhoz a témához szeretnék kapcsolódni, amit a táborban is megpróbáltunk körüljárni. Egyfelől, hogy Isten mindent nagyon sokfélének, sokszínűnek teremtett, másfelől, ez a sokszínűség a teremtett világban is teljes harmóniában van. Meg vagyunk győződve arról, hogy az az Isten akarata, hogy az egyházon belül is ez a sokféleség, sokszínűség harmóniában kell, hogy legyen. Biztos, hogy Isten ezt a harmóniát nem úgy akarja megteremteni, hogy erőszakos pásztorok és lelkészek mindenkire zubbonyt húznak, egyenruhát adnak, és megtanítják őket, hogy aki nem lép egyszerre, nem kap áldást estére, hanem ezt a harmóniát – ahogy a természetben is – Isten szava, beszéde …

View Post

Piszter Ervin – A testbe zárt Isten

Hogyan tudjuk kezelni azt, hogy “mit jelent testben élni?” úgy, hogy elkerüljük a törvénykezés vallásosságát, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet azokra a valóságos veszélyekre, amik leselkednek ránk. Nem akarok belemenni a szóelemzésekbe, de a héber és a görög is megkülönbözteti a testet és a testiességet, amit a magyar csak testnek fordít a Bibliában. Annyit elmondanék, hogy a testiesség kétféle módon hat ránk – kétféle módon találkozunk szembe ezzel. Most, a “sound”-ok és “pride”-ok világában beszélnünk kell arról, hogy van az életünknek olyan területe az életünknek, amire oda kell figyelnünk. Meg kell állnunk az igazságban. De a mi megállásunk nem magunktól van. …

View Post

Fóris Attila – Szemkontaktus Istennel

Ma a 32. zsoltárról szeretnék nektek beszélni. Nyissuk is ki a Bibliánkat! Annyit előre elmondhatok, hogy ez a mai üzenet nem egy teológiai disszertáció lesz. Mindenképpen szeretném elmondani azt az üzenetet, amit – úgy érzem, hogy – Isten mutatott, hogy át kell adnom ma. A mai üzenetnek az a címe, hogy “Szemkontaktus Istennel”. Ez elsőre okozhat némi fejtörést és ellentmondást, mert jogosan merülhet fel az a kérdés, hogy “ki az, aki közülünk már látta Istent”? Ki az, aki már látta Istent? Azt mondja János a levelében, hogy “Istent soha, senki nem látta”. De ha azt kérdezem, hogy ki az közületek, …

View Post

Takács Ferenc – Mózes és Dávid Istene, hite és imája

Fantasztikus dolog, hogy nincs elzárva a szentek szentje! Erről szeretnék ma beszélni nektek. Két hete már hallottatok róla, hogy jártunk Izraelben, és én sem tudom megállni, hogy ne beszéljek erről. Izraelben rengeteg olyan dolog kiderül – azokon a helyszíneken, ahol a Biblia “játszódik”. Az ami ismert és olvasott szinten volt, az belekerül egy olyan környezetbe, hogy a környezet is mesél/beszél. Például Jeruzsálemben, ha fölmegyünk az Olajfák hegyére, és onnan északra nézünk, akkor ott termő vidéket látunk. Arra felé van Galilea és a Genezáreti-tó. Ha délre nézünk, ott semmi más nincs, csak sivatag, homok, só, kövek, meg beduinok a kecskéikkel, amik …

View Post

Görbicz Tamás – Megtelni Szent Szellemmel

Szeretnék nektek felolvasni a III. Mózes 23-ból. Ez az ünnepekről szól. Itt van leírva, hogy milyen ünnepeket kell megtartani Izrael fiainak. Szól először a szombatról, aztán a húsvéti ünnepkörről. III. Mózes 23:4-től: “Ezek az Úr ünnepei, szent összegyülekezések, amelyeket ki kell hirdetnetek meghatározott idejükben. Az első hónapban, a hónap 14. napján van az Úr páskája. Ennek a hónapnak a 15. napja pedig az Úr kovásztalan kenyereinek ünnepe. Hét napig kovásztalan kenyeret egyetek. Az első napon szent összegyülekezéstek legyen, ne végezzetek semmilyen foglalkozáshoz tartozó munkát. Hét napon át mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak, a hetedik napon szent összegyülekezésetek legyen, ne végezettek …

View Post

Piszter Ervin – Isten a szívünkben

Valószínűleg semmi újat nem fogok ma mondani nektek, hanem szeretnék néhány dolgot átismételni, illetve megerősíteni. Az a vágyam, hogy a Szent Szellem (aki itt van, és aki kétezer évvel ezelőtt eljött erre a világra) tegyen bizonyságot a szívedben, hogy Ő milyen nagy és milyen hűséges! Az üdvtörténetnek abban a korszakában élünk, amit úgy hívunk, hogy a kegyelem korszaka. Tudjuk, hogy ez – az egyébként leghosszabb – üdvtörténeti korszak az Isten által legjobban meglátogatott korszak! Azért van ez így, mert Isten döntött így! ebben az üdvtörténeti korszakban átélhetjük (újra és újra), hogy az Isten menyire közel jött az emberhez. Isten nem …

View Post

Lakatos Béla – Az légy, aki vagy!

Jézus nem passzív szolgálatot képviselt. Folyamatosan látta és tette az Isten akaratát, látta azt, hogy az Atya mit készített a számára, és ezért egy nagyon következetes életet élt Jézus Krisztus. Működtek a dolgok az életében. Nem mondhatjuk róla hogy kudarcot vallott volna Jézus, hiszen minden szituációból, amibe belekerült, győztesen jött ki, még a kereszt szituációjából is. Ha valakinek az életében működtek a dolgok, akkor az Ő volt. Nagyon fontos látni és tudni is azt, hogy a názáreti Jézus Krisztus tisztában volt azzal, hogy mi az identitása. Én arról vagyok meggyőződve, hogy azért működtek az életében a dolgok úgy, ahogy működtek, …

View Post

Görbicz Tamás – Az üdvözítő hit

Pál apostol beszél arról, hogy egyetlen fundamentum van, és ez nem más, mint a názáreti Jézus Krisztus. Azt a képet tájra elénk, hogy ezen a fundamentumon folyik egy építkezés. Magyarra fordítva ez azt jelenti, hogy van az a hit, amit úgy hívunk, hogy az üdvözítő hit. Ez a fundamentum! Ezután vannak a mindenféle hitek, amik erre a fundamentumra ráépülnek. Márk evangéliumának végén ezt olvassuk: “Akik hisznek, betegekre vetik a kezeiket, és azok jobban lesznek, nyelveken szólnak, démonokat űznek, stb.”. Vagyis, aki az üdvözítő hitre eljutott, az tovább tud ebben a hitben építkezni. Van egy alap a lába alatt, ami aztán …

View Post

Fóris Attila – A győztes ember

A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy “A győztes ember”. Azok kedvéért, akik nem voltak itt múlt vasárnap, elmondom, hogy az Ervin a végén lejátszott egy videót. Ezen a felvételen egy maratoni futó fut a cél felé. Ez nagy odaszánást igényel. Nagy elhatározást, sok felkészülést. Valószínűleg ez a versenyző is sokat készült arra, hogy ezt a távot lefussa. Akkor, amikor már majdnem célba ért, akkor szembesült vele, hogy minden készülődése, minden tervezése, minden, amit ő bele tett ebbe az egészbe, az csődöt mondott. Gyakorlatilag a lábai nem vitték tovább, elveszítette az uralmát a teste fölött. Már nem az volt …

View Post

Piszter Ervin – Isten helyzetbe hoz!

Az üzenetem első felében szeretnélek bemutatni téged, magadnak, hogy kis is vagy te valójában? Szeretnék Isten igéje szerint egy tükröt tenni eléd, hogy meglásd benne önmagad. Azt az önmagad, ahogy Isten lát téged, nem pedig azt, akinek te látod magad. Az efézusi levél első fejezetében van talán két kulcsszavunk. 22-szer fordul benne az, hogy “ő”. Itt Jézus Krisztusról van szó. 14-szer fordul elő a “mi” (minket). Ezek azok a kifejezések, hogy ki Ő, és kik vagyunk mi. Őbenne! Erről szól az evangélium, hogy ki Ő, mit tett értünk, az evangélium gyümölcse pedig az, hogy mi történt a te életedben. Amiket …

View Post

Takács Ferenc – A bűn csalárdsága és a bizalomból kinövő hit

Fantasztikus dolog, hogy elővehetjük az Isten beszédét, a Bibliát, mert az az Isten szájából származó szó. Az Isten bölcsességét, az Isten igazságát, az Isten életét hordozza. Isten mondja: Kibocsátja az Ő szavát, és meggyógyítja őket, és kiragadja őket az ő vermeikből. Ugyanis az Isten igéje a homályosságot világossá teszi. Az Isten igéje ki tudja nyitni a vakok szemeit. Az Isten igéje elhúzza a függönyt, és az, ami homályos vagy érthetetlen volt, vagy megfoghatatlannak tűnt, az az Isten igéje által olyan lesz, mint amikor felkapcsolják a villanyt! Én ezt kérem ma is a Szent Lélektől, hogy elevenítse meg az igét, és …

View Post

Görbicz Tamás – Az eljövendő világ ereje

Ma az eljövendő világ erejéről szeretnék beszélni. Maga a kifejezés a héberekhez írt levél hatodik fejezetében található, olyan szövegkörnyezetben, amely figyelmeztető. Sokáig magam is zsidóhoz írt levélnek mondtam, de azért szeretem jobban a héberekhez írt kifejezést, mert a héber maga is nomádot, vándorlót, jövevényt jelent. Ebben a levélben pedig ez a kifejezés nagyon sokszor fordul elő. A pátriarhák is gyakran nevezték magukat jövevényeknek, vándoroknak, ugyanígy ez a levél azokhoz szól, akik nem a földi dolgokban akarnak otthon lenni, hanem mennyei hazát keresnek, héberek. Ebben az értelemben mi is héberek vagyunk. Sosem sikerül befejezni a családi házunkat, és ilyenkor azt szoktam …

View Post

Fóris Attila – Kié vagy?

Mielőtt belevágnék a mai üzenetbe, szeretnék néhány dolgot elmondani az előző részek tartalmaiból, és utalni arra is, amiről a többiek beszéltek. Ha emlékeztek rá, egy hónappal ezelőtt beszéltem arról, hogy milyen lehetőséget kaptunk akkor, amikor a Szent Szellem eljött erre a Földre, és betöltött bennünket, és ahogy a szentírás is mondja, “ki lettünk választva arra, hogy a Szent Szellem lakóhelyeivé váljunk”, az Isten szellem valóságosan az életünk részévé legyen. Szeretném felolvasni nektek azt az igét, amiről akkor is szó volt, vagyis a II. Korinthus 13-at. Pál így fejezi be ezt a levelet, hogy “a Jézus Krisztusnak kegyelme, az Isten szeretete, …

View Post

Piszter Ervin – A Puszta halottai

Péter apostol ezzel zárja második levelét: “A mi Urunknak hosszútűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánkfia, Pál is írt nektek a neki adatott bölcsesség szerint. Szinte minden levelében, amikor ezekről beszél, azokban, amelyekben vannak némely nehezen érthető, amiket a tudatlanok, és állhatatlanok el csűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a maguk vesztére. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek. Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, és mind örökkön-örökké. Ámen!” Azt mondja itt az Isten igéje, hogy azok …

View Post

Görbicz Tamás – Jézus hatalma

Amiről ma beszélni szeretnék, az az, hogy: kié a hatalom? A válasz itt van ebben az igében, amit felolvastam nektek. Jézus a feltámadása után bejelentette a tanítványainak, hogy kié a hatalom. Azt mondta: “Enyém minden hatalom a mennyen és a földön”. Amikor Jézus azt mondja, hogy “a mennyen és a földön”, akkor az egész teremtett világot érti alatta, láthatót és láthatatlant, anyagit és szellemit. A názáreti Jézus magához ragadta a hatalmat akkor, amikor feltámadt a halálból. Nem hódítással vagy erővel ragadta magához ezt a hatalmat, hanem oly módon, hogy teljesen átadta magát az Atya akaratának, és meghalt a kereszten, befektették …