View Post

Takács Ferenc – Mózes és Dávid Istene, hite és imája

Fantasztikus dolog, hogy nincs elzárva a szentek szentje! Erről szeretnék ma beszélni nektek. Két hete már hallottatok róla, hogy jártunk Izraelben, és én sem tudom megállni, hogy ne beszéljek erről. Izraelben rengeteg olyan dolog kiderül – azokon a helyszíneken, ahol a Biblia “játszódik”. Az ami ismert és olvasott szinten volt, az belekerül egy olyan környezetbe, hogy a környezet is mesél/beszél. Például Jeruzsálemben, ha fölmegyünk az Olajfák hegyére, és onnan északra nézünk, akkor ott termő vidéket látunk. Arra felé van Galilea és a Genezáreti-tó. Ha délre nézünk, ott semmi más nincs, csak sivatag, homok, só, kövek, meg beduinok a kecskéikkel, amik …

View Post

Görbicz Tamás – Megtelni Szent Szellemmel

Szeretnék nektek felolvasni a III. Mózes 23-ból. Ez az ünnepekről szól. Itt van leírva, hogy milyen ünnepeket kell megtartani Izrael fiainak. Szól először a szombatról, aztán a húsvéti ünnepkörről. III. Mózes 23:4-től: “Ezek az Úr ünnepei, szent összegyülekezések, amelyeket ki kell hirdetnetek meghatározott idejükben. Az első hónapban, a hónap 14. napján van az Úr páskája. Ennek a hónapnak a 15. napja pedig az Úr kovásztalan kenyereinek ünnepe. Hét napig kovásztalan kenyeret egyetek. Az első napon szent összegyülekezéstek legyen, ne végezzetek semmilyen foglalkozáshoz tartozó munkát. Hét napon át mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak, a hetedik napon szent összegyülekezésetek legyen, ne végezettek …

View Post

Piszter Ervin – Isten a szívünkben

Valószínűleg semmi újat nem fogok ma mondani nektek, hanem szeretnék néhány dolgot átismételni, illetve megerősíteni. Az a vágyam, hogy a Szent Szellem (aki itt van, és aki kétezer évvel ezelőtt eljött erre a világra) tegyen bizonyságot a szívedben, hogy Ő milyen nagy és milyen hűséges! Az üdvtörténetnek abban a korszakában élünk, amit úgy hívunk, hogy a kegyelem korszaka. Tudjuk, hogy ez – az egyébként leghosszabb – üdvtörténeti korszak az Isten által legjobban meglátogatott korszak! Azért van ez így, mert Isten döntött így! ebben az üdvtörténeti korszakban átélhetjük (újra és újra), hogy az Isten menyire közel jött az emberhez. Isten nem …

View Post

Lakatos Béla – Az légy, aki vagy!

Jézus nem passzív szolgálatot képviselt. Folyamatosan látta és tette az Isten akaratát, látta azt, hogy az Atya mit készített a számára, és ezért egy nagyon következetes életet élt Jézus Krisztus. Működtek a dolgok az életében. Nem mondhatjuk róla hogy kudarcot vallott volna Jézus, hiszen minden szituációból, amibe belekerült, győztesen jött ki, még a kereszt szituációjából is. Ha valakinek az életében működtek a dolgok, akkor az Ő volt. Nagyon fontos látni és tudni is azt, hogy a názáreti Jézus Krisztus tisztában volt azzal, hogy mi az identitása. Én arról vagyok meggyőződve, hogy azért működtek az életében a dolgok úgy, ahogy működtek, …

View Post

Görbicz Tamás – Az üdvözítő hit

Pál apostol beszél arról, hogy egyetlen fundamentum van, és ez nem más, mint a názáreti Jézus Krisztus. Azt a képet tájra elénk, hogy ezen a fundamentumon folyik egy építkezés. Magyarra fordítva ez azt jelenti, hogy van az a hit, amit úgy hívunk, hogy az üdvözítő hit. Ez a fundamentum! Ezután vannak a mindenféle hitek, amik erre a fundamentumra ráépülnek. Márk evangéliumának végén ezt olvassuk: “Akik hisznek, betegekre vetik a kezeiket, és azok jobban lesznek, nyelveken szólnak, démonokat űznek, stb.”. Vagyis, aki az üdvözítő hitre eljutott, az tovább tud ebben a hitben építkezni. Van egy alap a lába alatt, ami aztán …

View Post

Fóris Attila – A győztes ember

A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy “A győztes ember”. Azok kedvéért, akik nem voltak itt múlt vasárnap, elmondom, hogy az Ervin a végén lejátszott egy videót. Ezen a felvételen egy maratoni futó fut a cél felé. Ez nagy odaszánást igényel. Nagy elhatározást, sok felkészülést. Valószínűleg ez a versenyző is sokat készült arra, hogy ezt a távot lefussa. Akkor, amikor már majdnem célba ért, akkor szembesült vele, hogy minden készülődése, minden tervezése, minden, amit ő bele tett ebbe az egészbe, az csődöt mondott. Gyakorlatilag a lábai nem vitték tovább, elveszítette az uralmát a teste fölött. Már nem az volt …

View Post

Piszter Ervin – Isten helyzetbe hoz!

Az üzenetem első felében szeretnélek bemutatni téged, magadnak, hogy kis is vagy te valójában? Szeretnék Isten igéje szerint egy tükröt tenni eléd, hogy meglásd benne önmagad. Azt az önmagad, ahogy Isten lát téged, nem pedig azt, akinek te látod magad. Az efézusi levél első fejezetében van talán két kulcsszavunk. 22-szer fordul benne az, hogy “ő”. Itt Jézus Krisztusról van szó. 14-szer fordul elő a “mi” (minket). Ezek azok a kifejezések, hogy ki Ő, és kik vagyunk mi. Őbenne! Erről szól az evangélium, hogy ki Ő, mit tett értünk, az evangélium gyümölcse pedig az, hogy mi történt a te életedben. Amiket …

View Post

Takács Ferenc – A bűn csalárdsága és a bizalomból kinövő hit

Fantasztikus dolog, hogy elővehetjük az Isten beszédét, a Bibliát, mert az az Isten szájából származó szó. Az Isten bölcsességét, az Isten igazságát, az Isten életét hordozza. Isten mondja: Kibocsátja az Ő szavát, és meggyógyítja őket, és kiragadja őket az ő vermeikből. Ugyanis az Isten igéje a homályosságot világossá teszi. Az Isten igéje ki tudja nyitni a vakok szemeit. Az Isten igéje elhúzza a függönyt, és az, ami homályos vagy érthetetlen volt, vagy megfoghatatlannak tűnt, az az Isten igéje által olyan lesz, mint amikor felkapcsolják a villanyt! Én ezt kérem ma is a Szent Lélektől, hogy elevenítse meg az igét, és …

View Post

Görbicz Tamás – Az eljövendő világ ereje

Ma az eljövendő világ erejéről szeretnék beszélni. Maga a kifejezés a héberekhez írt levél hatodik fejezetében található, olyan szövegkörnyezetben, amely figyelmeztető. Sokáig magam is zsidóhoz írt levélnek mondtam, de azért szeretem jobban a héberekhez írt kifejezést, mert a héber maga is nomádot, vándorlót, jövevényt jelent. Ebben a levélben pedig ez a kifejezés nagyon sokszor fordul elő. A pátriarhák is gyakran nevezték magukat jövevényeknek, vándoroknak, ugyanígy ez a levél azokhoz szól, akik nem a földi dolgokban akarnak otthon lenni, hanem mennyei hazát keresnek, héberek. Ebben az értelemben mi is héberek vagyunk. Sosem sikerül befejezni a családi házunkat, és ilyenkor azt szoktam …

View Post

Fóris Attila – Kié vagy?

Mielőtt belevágnék a mai üzenetbe, szeretnék néhány dolgot elmondani az előző részek tartalmaiból, és utalni arra is, amiről a többiek beszéltek. Ha emlékeztek rá, egy hónappal ezelőtt beszéltem arról, hogy milyen lehetőséget kaptunk akkor, amikor a Szent Szellem eljött erre a Földre, és betöltött bennünket, és ahogy a szentírás is mondja, “ki lettünk választva arra, hogy a Szent Szellem lakóhelyeivé váljunk”, az Isten szellem valóságosan az életünk részévé legyen. Szeretném felolvasni nektek azt az igét, amiről akkor is szó volt, vagyis a II. Korinthus 13-at. Pál így fejezi be ezt a levelet, hogy “a Jézus Krisztusnak kegyelme, az Isten szeretete, …

View Post

Piszter Ervin – A Puszta halottai

Péter apostol ezzel zárja második levelét: “A mi Urunknak hosszútűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánkfia, Pál is írt nektek a neki adatott bölcsesség szerint. Szinte minden levelében, amikor ezekről beszél, azokban, amelyekben vannak némely nehezen érthető, amiket a tudatlanok, és állhatatlanok el csűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a maguk vesztére. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek. Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, és mind örökkön-örökké. Ámen!” Azt mondja itt az Isten igéje, hogy azok …

View Post

Görbicz Tamás – Jézus hatalma

Amiről ma beszélni szeretnék, az az, hogy: kié a hatalom? A válasz itt van ebben az igében, amit felolvastam nektek. Jézus a feltámadása után bejelentette a tanítványainak, hogy kié a hatalom. Azt mondta: “Enyém minden hatalom a mennyen és a földön”. Amikor Jézus azt mondja, hogy “a mennyen és a földön”, akkor az egész teremtett világot érti alatta, láthatót és láthatatlant, anyagit és szellemit. A názáreti Jézus magához ragadta a hatalmat akkor, amikor feltámadt a halálból. Nem hódítással vagy erővel ragadta magához ezt a hatalmat, hanem oly módon, hogy teljesen átadta magát az Atya akaratának, és meghalt a kereszten, befektették …

View Post

Takács Ferenc – Élő bizonyság

Az élő bizonyság nem beszéd, nem szó, nem egyszerűen az, hogy elmondom, mi az evangélium, nem az, hogy elmondom, ki Jézus, vagy mit tett. Az élő bizonyság te vagy! Te vagy és én. Akiket Isten szelleme betöltött, akik újjá születtünk, akik hiszünk Jézus Krisztusban. Már negyedik hete beszélünk erről, hogy ti vagytok a világ világossága, mondja Jézus! Ti vagytok a föld sója! Krisztus jó illata vagyunk! Nem leszünk, hanem vagyunk! Az élő bizonyság igazából azt jelenti, hogy az egész életmódunk, az egész létezésünk tanúbizonyság arról, hogy Isten valóságos, hogy Isten szeretet, hogy Jézus valóban meghalt a kereszten és valóban fel …

View Post

Fóris Attila – Kezdd el!

Nagyon sokszor az egyház úgy gondolkodik magáról, hogy vannak bizonyos felkent emberek/személyek, akiket Isten tud használni. Sokszor ugyanabban az állapotban vagyunk, mint Izrael népe volt akkor, hogy “de jó lenne, ha Isten szelleme valakit megint felkenne, és rajra keresztül tudna Isten szabadulást hozni”. Felcsillan a remény, amikor látjuk, hogy valaki nagy erővel elkezd szolgálni, és azt gondoljuk, hogy végre megint lesz ébredés, és fog valami történni közöttünk, mert valakit Isten szelleme meglátogatott, akit arra fog használni, hogy egy egész népet megszabadítson. Sokszor az egyház úgy gondolkodik magáról, mint a királyok és próféták koráról, hogy vannak, akik szolgálnak, és vannak szolgáló …

View Post

Piszter Ervin – Krisztus illata Istennek

A Róma 12:2-ből szeretném az első igét felolvasni nektek. “Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” A mai üzenetemhez ez egy előkészítő ige akar lenni. Azért beszélek erről az igéről itt az elején, hogy elmondjam nektek, hogy nagyon fontos, hogy a mi gondolkodásunk hová irányul! Ha a gondolkodásunk nem az Isten dolgaira irányul, hanem a világi dolgokra, akkor nehezen, vagy egyáltalán nem tudjuk megérteni az Isten akaratát az életünkben. Tehát, itt azt mondja az Isten igéje, hogy ne idomuljunk ehhez a világhoz, hanem – …

View Post

Görbicz Tamás – Az igaz tanú

Ma a tanúságtételről szeretnék beszélni. Ez egy nagyon fontos dolog a Bibliában! Van egy központi fogalom a Bibliában, és ez az “igazság”! Nem a megigazulás, hanem az igazság. Az igazság az, ami a valósággal megegyezik. Emellett az igazság mellett tanúskodni a legnagyszerűbb és a legfelemelőbb dolog a világon! Az igazság magába foglalja a láthatót és a láthatatlant is. Csak a láthatatlan, nem a teljes igazság, és csak a látható nem teljes igazság! A kettő együtt adja a teljes igazságot. Van egy sor olyan dolog, ami az emberek számára láthatatlan, és kell, hogy azok az emberek, akik mégis látják, tapasztalják, azok …

View Post

Takács Ferenc – Szabadulás útja

A szabadulás útja! ​Ez az üzenet kérdéseket is felvet. Egyik oldalról a minden bokorban démont kereső, démon-centrikus keresztény irányzatok miatt, amelyek pótcselekvésekbe és függőségbe vittek sokakat. Másik oldalról pedig az ettől való jogos elhatárolódás, gyomorrontás miatt, inkább az egész kérdést démonostól ad akta tevő, olykor már azok létét is tagadó irányzatok miatt. Így súlyos megoldatlan gondokat, “megkötözöttségeket hagytunk megoldatlanul”. Pedig Jézus elvégezte a szabadítást a kereszten. Ezekben a kérdésekben próbál eligazodni a következő üzenet: 1.Jézus keresztáldozata megsemmisítette az ember ördögi elnyomásának minden jogi alapját. A hitetlenség elszakít és kiszolgáltat, a Jézusban mint megváltóban való hit viszont összekapcsol Istennel mint Atyával …

View Post

Fóris Attila – A legkisebb is nagyobb

Azt mondja Jakab, hogy “aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik”, és úgy folytatja, hogy “megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik”. Azt hiszem, hogy azért vagy ma itt, mert Istent akarod keresni. Azt mondja a Biblia, hogy Isten ezt az igyekezetedet meg akarja jutalmazni. Isten akar neked adni valamit, akar hozzád szólni! Ma az Isten országáról szeretnék beszélni, ami egy teljesen ,más dolog, mint amit meg tudunk fogni, vagy amit látunk a szemünkkel. Ez egy szellemi valóság. Isten igéje nagyon sok mindent kijelent erről. Ahogy énekeltük az egyik dalt, meg is elevenedett bennem, hogy ez, amit itt …

View Post

Piszter Ervin – “Tükör által homályosan…”

A mai üzenetem első, felvezető igéje az I. Korintus 13: “Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, minden tudományt ismerek is, ha egész hitem van annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről, de szeret nincs énbennem, semmi vagyok. Ha vagyonomat mind felétetem is, ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs énbennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszútűrő, jóságos. A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, …