Csoda a semmiből – Károlyi Veronika

Amikor egy problémánk miatt segítséget kérünk az Úrtól, gyakran esélyét sem látjuk annak, hogy kijöjjünk a pácból. Kilátástalanságunkban elképzelni sem tudjuk, hogy a semmiből hogyan valósulhatna meg a saját csodánk. Bármilyen problémával küszködünk éppen, akár anyagiakkal, betegségekkel, családi problémákkal vagy éppen egy célunkat szeretnénk elérni, kell valami, ami a semmiből megvalósítja a csodánkat. De vajon mi?

Bizonyára te is ismered a Zsidókhoz írt levél 11:1-et. „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” Ez elméletben szépen hangzik, de mit is jelent ez valójában?

Egyszerűen fogalmazva a hit annyit tesz, hogy még nem látod, még nem történt meg, még nem tapasztaltad meg, de hiszel benne, tudod, hogy az meg fog történni. Honnan és hogyan tudhatjuk, hogy egy ígéret biztosan be fog teljesedni? Ez minden esetben az ígérettevő megbízhatóságához van kötve. Ha tudjuk, hogy az, aki az ígéretet tette száz százalékosan megbízható, és meg vannak a képességei az ígéret beteljesítéséhez, ez teszi lehetővé számunkra, hogy bátran ráhagyatkozzunk az ígéretre. Tehát elengedhetetlenül fontos az ígérettevő személyes ismerete ahhoz, hogy valóságos hit jöjjön létre. Éppen ezért fontos tisztáznod a következőt! Amikor imádkozol valamiért, akkor mit látsz, mit hiszel? Ha például valakinek a gyógyulásáért imádkozol, valóban elhiszed, hogy meggyógyul, vagy látod őt koporsóban fekve? Elhiszed, hogy tényleg meg fog gyógyulni vagy csak kéred Istent, hátha meggyógyítja?

Kétféle világ létezik. Van egy fizikai világ és van egy szellemi világ. Mind kettőt Isten hozta létre. A fizikai világ az, amit látsz, hallasz, tapintasz, stb., vagyis az, amit érzékelsz. A szellemi világot pedig nem látod, hacsak nincs valamilyen ajándékod a látásához. A szellemi világ létezett először. „A látható a láthatatlanból állt elő Isten beszéde által.” (Zsidó 11:3)

Egy biztos, az tud megvalósulni a fizikai világban, ami a szellemi világban már létezik. Pontosan ezt jelenti a fenti bibliai idézet. Először a szellemi világban kell gyökeret növesztenie annak, amit szeretnél, hogy megvalósuljon. Ha a szellemi világban nincs meg a gyökere, akkor az a fizikai valóságban nem tud megvalósulni.

„Olyanná válunk, amire nézünk, amiben hiszünk.” Ha például anyagi áttörést szeretnél, akkor a szellemi világban kell gyökeret növesztenie ehhez, és amikor ez megvan, akkor fog megvalósulni az a fizikai valóságban. Ezen az elven, ha folyamatosan a tartozásaidon járnak a gondolataid és csak arra tudsz gondolni, akkor az fog megvalósulni, mert a szellemi világban is a tartozások gyökerét növeszted.

Elménk megújítása létfontosságú. Hiszen, ha a számláid negatív egyenlegére és a hiteltartozásaidra nézel, akkor a szellemi valóságban a szegénység, pénztelenség gyökere növekszik. Ha a tünetekre és a rossz leletekre figyelsz, akkor a szellemi világban a betegség gyökerét táplálod. Ha arra figyelsz, hogy megint veszekedés volt a családban, akkor a rossz családi kapcsolatok gyökere nő.

Viszont, ha újjászülettél és ismered személyesen Jézust, és leveszed a tekintetedet ezekről a negatív dolgokról, elkezdesz feltekinteni Jézusra, az Igére és Isten Rád, mint gyermekére érvényes ígéreteire, akkor a benned lakozó Szent Szellem és az Ige lángra lobban és bizonyságot tesz Jézusról. Ezáltal ez a személyes találkozás megerősíti a hitedet Jézusban és Isten ígéreteiben, ekkor Isten ígéreteinek a gyökere fog kinőni a szellemi világban. Amint ezek a gyökerek kinőttek és megerősödtek, akkor fog megvalósulni az a fizikai világban is, akkor áradnak az áldások.

Ezt az elménk megújítása nélkül nem tudjuk megtenni. Folyamatosan Jézusra kell tekinteni ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Hogy tudjuk látni Őt. Mikor imádkozunk, igazából a kapcsolatot tartjuk Vele. Ezért mondja Pál „szüntelenül imádkozzatok”! Amikor ragaszkodunk ahhoz, hogy Isten ígéretei érvényes ránk Krisztusban és ezért határozottan ki is mondjuk az egész szellemvilág előtt, ez a hit hozza létre az oly igen vágyott áttörést. Tehát: hit, élő kapcsolat Istennel Krisztusban, átélve az Ő elfogadó szeretetét és ebből bátran, a látható, a tünetek ellenére is valljuk meg, hogy Isten ígéretei érvényesek az életünkre. Még akkor is, ha úgy érzed, hogy gyenge az imád. Ez nem érzés, hanem hit. Ha hűségesen imádkozol, a hit szemeivel meglátod Őt, aki az ígéretet tette, ragaszkodsz a megvallott Ígéretekhez, akkor még a gyengének tűnő ima is erővé válik és áttörést hoz. Minden, amiről Jézus azt mondta a kereszten: Elvégeztetett, a Miénk, akik hiszünk. A bűnbocsánat, az örök élet, a gyógyulás, az áldások, az Új teremtés – üldözésekkel együtt. A kilátástalannak tűnő dolgokból, a semmiből pedig létrejön a csodánk, Krisztusi emberré válunk.

Ábrahám és Sára a saját kilátástalan helyzetükben nem a testük meddő állapotára, hanem az Ígérettevő hűségére néztek. Így születet az ígéret gyermeke Izsák.(Zsidó 11:11) Mózes pedig erős szívű volt, mint aki látja a Láthatatlant és így szabadította meg Izrael fiait az egyiptomi rabszolgaságból. (Zsidó 11,27)

Károlyi Veronika