A legnagyobb kihívást jelenleg a hangtechnika jelenti, melynek fontos elemei lassan 20 évesek, így régóta cserére szorulnának. Nagyszerű zenészek és énekesek vannak a közösségben, akik sokszor méltatlan körülmények között végzik a szolgálatukat. Ezen szeretnénk változtatni, mert hisszük: ha a dicséret csapat jól érzi, és főleg jól hallja magát a színpadon, akkor nem csak a zene, hanem a dalok szellemi minősége is jobb lesz mindannyiunk áldására. Ebben pedig nem számíthatunk jelenleg másra, csak rájuk és azokra, akik örömmel hallgatják hétről hétre az istentiszteleteket és a többi szolgálatot. 

Hangtechnika fejlesztése

529 000Ft of 2.7 millionFt raised
2 000 Ft
Personal Info

Donation Total: 2 000Ft

A gyülekezet tagjai és szimpatizánsai adományaiból tartja fenn működését.
Az adományozó részese (részvényese) lesz az Úr munkájának és annak jutalmát is veszi:

„Aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Aki befogad egy prófétát azért, mert az próféta, prófétának járó jutalmat kap; aki pedig egy igaz embert fogad be azért, mert az igaz, igaz embernek járó jutalmat kap. Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány: bizony, mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát.” – Máté 10:40-42

“Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban.”  – Filippi 4:17-19

Adakozni a gyülekezet javára az alábbi számlaszámon lehet:

Unicredit Bank
10900028-00000009-95530014

külföldről:
BACXHUHB
HU57 1091 8001 0000 0009 9553 0052