Olyan egyszerű, mégis nehéz – Károlyi Veronika

Gyakran egy nehéz helyzetben hiába hiszünk, nem jön válasz az imánkra. Rendszeresen imádkozunk, kérjük az Urat, hogy segítsen, majd amikor elkeseredünk, arra a következtetésre jutunk, hogy nincs elég hitünk. Gyakran úgy gondoljuk, hogy saját csodánkhoz több hitre lenne szükségünk. Pedig a probléma gyökere sokszor nem a kicsi hitünkben rejlik.

Én rendszeresen szembesülök ezzel. Az évek során több komoly problémával kellett szembe néznem és arra a következtetésre jutottam, hogy kevés a hitem. Úgy éreztem, hogy teljes erőmből hiszek, mégis nagyon sokáig nem történt meg a saját csodám. Évekkel ezelőtt, amikor munkanélküli voltam, hiába imádkoztam, még állásinterjúra sem hívtak be. Ez így volt mindaddig, amíg a gondolkodásmódomat meg nem újítottam. Amikor pedig sikerült a figyelmemet, a tekintetemet önmagamról, a problémámról felemelnem Jézusra és arra, amit Ő végzett el értem a kereszten, amikor a gondolkodásmódomat sikerült megújítani, abbahagytam a siránkozást és elkezdtem magamról az Atyától kapott ígéretek szerint gondolkodni, azonnal elkezdtek állásinterjúkra hívni és hamarosan el is helyezkedtem.

Ugyan ez a helyzet állt most fenn a betegségem alatt is. Már ez a megfogalmazás is helytelen, hiszen Jézus elvette a betegségeimet, fájdalmaimat és én az Ő sebeiben meggyógyultam (1 Péter 2:24 és Ézsaiás 53:4-5), tehát nekem már nincs betegségem, csak az ördög akar ebbe a „birtokos viszonyba” szorítani. Szóval erősen hittem a gyógyulásban, mégsem gyógyultam meg. Többen imádkoztak értem, még gyógyító szolgálattal rendelkezők is, mégsem történt semmi. Majd megműtöttek. A műtét után először javulás jelentkezett majd rohamosan elkezdett romlani az állapotom, amitől kétségbeestem.

Ekkor az Úr rámutatott egy igazságra, mégpedig arra, hogy hiába hiszek, lehet bármilyen erős a hitem, ha közben megengedem magamnak “azt a luxust”, hogy kételkedjek, és hitetlen legyek. A két ellentétes irányú erő gyakorlatilag semlegesítheti egymást és így nem történik semmi. Aprócska hittel is megtörténhet a csodám, ha nem kételkedek közben. Mivel nehéz helyzetben a problémára erősebben figyelek, a tünetekre és a rossz leletekre, így az érvényesül, tehát beteg maradok ahelyett, hogy leépíteném a hitetlenséget és csak a hitre, Jézusra, az Ő elvégzett munkájára és Isten ígéreteire fókuszálnék.

Újjászületésünk után az elménk megújítása nem egy egyszeri dolog, hanem folyamatos. Mindennap oda kell arra figyelnünk, hogy min gondolkodunk. Ha azon kapjuk magunkat, hogy negatív, hitetlen, vagyis az Igével ellentétes gondolataink vannak, akkor azokat a gondolatokat sürgősen el kell hagynunk! Ahhoz, hogy Isten ígéretei megvalósuljanak az életünkben, hogy meg tudjuk ragadni a felkínált kegyelmet és át is tudjuk venni az örökségünket, ahhoz hinnünk kell abban, hogy érvényes ránk, amit Jézus elvégzett és ígéret szerint – Ő pedig ugye nem hazudik – már birtokoljuk is mindezeket. Ismernünk kell a tényt, hogy újjászületésünk pillanatától Jézus bennünk él és mivel minden áldás Jézusban van, így minden áldás Vele együtt bennünk is jelen van. Hittel el kell fogadnunk Jézus elvégzett munkáját, Isten ígéreteit. A kétely és a hitetlenség pont ezt akarja ellopni.

Így volt ez nálam is. Amint az elmém megújításával, kételkedés nélkül elkezdtem abban hinni, hogy Jézus miatt Isten megáldja a kezem munkáját (Galata 3:13-14) és ezért lesz munkahelyem, máris elkezdtek állásinterjúkra hívni. A gyógyulási folyamatomban is, amint elkezdtem megfékezni a hitetlenséget és csak arra koncentráltam, hogy rám is érvényes az, amit Jézus 2000 évvel ezelőtt elvégzett, a lelet eredményei javulást mutattak.

Újjászületett hívőként el kell hinnünk azt, hogy jogunk van az örökséghez, jogunk van ahhoz, hogy egészségesek legyünk. Jogunk van az anyagi áldáshoz, jogunk van ahhoz, hogy legyen egy jó munkahelyünk, stb…. Ezeket az áldásokat már birtokoljuk, Jézusban, bennünk vannak. ELVÉGEZTETETT!!! „Csupán”el kell fogadnunk, kételkedés nélkül, hittel. Ebben sem vagyunk magunkra hagyva, a Szent Szellem, aki bennünk él segít, vezet, pártfogol. Tudom, hogy ez legtöbbünknek nehéznek tűnik, amikor rendszeresen negatív hatások érnek. Nem tudunk „csupán” elfogadni. Pedig az üzenet olyan egyszerű, a gyakorlati megvalósítást mégis sokszor nehéznek és bonyolultnak érezzük.

Károlyi Veronika