Piszter Ervin – Elveszettek és megkerültek!

Szeretném nektek felolvasni a Lukács evangéliumának 15. részét. “Közelgetnek vala pedig hozzá a vámszedők és a bűnösök, hogy hallgassák Őt. És zúgolódtak a farizeusok és az írástudók, mondván: Ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Ő pedig ezt a példázatot beszélte nekik mondván: Melyik ember az közületek, akinek, ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy az elveszett után, míglen megtalálja azt? És ha megtalálta, felveté az ő vállára, örülvén. És hazamenvén egybehívja barátait és szomszédait, mondván nekik: Örvendezzetek velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett volt! Mondom nektek, hogy ilyen módon nagyobb öröm lesz a Mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilencvenkilenc igaz emberen, akinek nincs szüksége a megtérésre. Avagy, ha valamely asszonynak tíz drachmája van, és egy drachmát elveszít, nem gyújt-é gyertyát és nem sepré-e ki a házat, és nem keresi-é gondosan, amíg meg nem találja? És, ha megtalálta, egybehívja az ő asszonybarátait és szomszédait, mondván: Örüljetek énvelem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem! Ezenképpen mondom nektek: Örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén…