Piszter Ervin – Ki a te embertársad?

Szeretném, ha meg tudnánk változtatni a gondolkodásunkat abban az értelemben, hogy megértsük azt, amit az Isten tett értünk, hogy megértsük, kicsoda az Isten. Az első alkalmon arról beszéltem, hogy ki a te Istened, legutóbb arról beszéltem, hogy ki vagy te az Isten számára és az Isten szemében, ma pedig arról szeretnék beszélni, hogy ki a te embertársad. A gondolkodásunkat a Róma 12:2 szerint meg kell változtatnunk az Isten igéje szerint. Nem fogom magam sokat ismételni, mert délután lesz “Bibliai Gondolatok”, ahol szeretném összefoglalni ezt a három üzenetet egybe, amennyire ez lehetséges. Máté 22:35-40. Megkérdezi egy farizeus Jézust, hogy “Mi a törvényben a nagy parancsolat?”, mire Jézus azt mondja, hogy “szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, elmédből és erődből – ez az első és nagy parancsolat”. Ez mindenek előtt való nagy parancsolat. A második parancsolat ezután pedig, hogy szeresd embertársadat, mint saját magadat. Erre mondtam azt, hogy Istent szeretni, önmagunkat elfogadni és szeretni, és az embertársainkat szeretni – ez egy isteni csomag! Ki merem jelenteni, hogy az egész szentírásnak ez a központi üzenete: Az Isten jósága és szeretete!