Szeretet és tisztelet

Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák (keserűek, mérgesek)(Kolosse 3,18-19)

A házasság fő parancsolata a férjek számára: szeressétek a feleségeteket olyan önfeláldozóan, ahogyan Krisztus szerette (szereti) az Egyházat. A feleségeknek szóló üzenet pedig ez: engedelmeskedjetek (adjatok tiszteletet, vessétek magatokat alá) a férjeteknek mindenben. A párhuzamos igeszakasz az Efézus 5-ben háromszor ismétli meg ugyanezt:

Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek (nr.1), mint az Úrnak; mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben (nr.2). 

Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket (nr.1), ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket (nr.2), mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. „A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét (nr.3), mint önmagát, az asszony pedig tisztelje (nr.3) a férjét. (22-33)

S ha valakinek még volnának kétségei, Péter apostol is ezt írja:

Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek…” (1Pét3,1)

Mindhárom igehelyben közös továbbá, hogy a kölcsönös alárendelődés tágabb összefüggésbe helyezi a házastársakat: a szolga engedelmeskedjen urának, az alattvaló a királynak, a gyermek a szülőnek, a fiatalabb az idősebbnek, a feleség a férjének. Vagyis mindenki foglalja el az isteni rendben (kozmosz) a maga helyét. Nem jó, ha a fiatalok dirigálnak az időseknek, ahogyan az sem, ha a melós uralkodik a főnökön, vagy a gyermek a szülein. Ugyanígy nem jó, ha a feleség a férje fölé akar kerekedni, és el akarja nyomni. A gyermeknek az ad biztonságot, ha a szülei felügyeletét és vezetését elfogadja. Hasonlóan a feleség is akkor van a helyén, ha tiszteletben tartja azt a rendet, amit Isten hozott létre.

Nyílván felborul a rend akkor is, ha a szülő, király, főnök, férj nincs a helyzet magaslatán és a saját feladatát rosszul végzi. Ezért annak, aki a „fej” mindig nagyobb a felelőssége. Ráadásul a minta Krisztus. Ő pedig előbb feszült keresztre és csak utána követel alávetettséget. Ebben is a „fő”-nek kell elöl járnia: előbb a saját részét kell teljesítenie, mielőtt a másikon bármit számonkérhetne. De ez sem változtat azon a tényen, hogy Isten kozmoszában mindennek saját helye van és mindenkinek az a legjobb, ha azon a helyen van, ahová Isten rendelte.

Ma az alávetettség és a tisztelet hiánya legalább olyan kihívást jelent a hívők számára, mint a paráznaság. De az Ige nem változik meg, aki Istent akarja követni és Jézus tanítványa akar lenni, az nem szabhatja magát a világhoz, hanem gondolkozásában megújulva kell Isten akaratát keresnie (Róma 12,2). A nő alávetettsége itt sem másodrendűséget jelent. Ahogyan a „derék asszony” példázatában is láttuk (Példabeszédek 31), itt nem a konyhába vagy a gyerekek mellé száműzött, elnyomott, gyámoltalan teremtésről van azért szó. A „derék asszony” sokkal inkább egy menedzser, üzletasszony, aki a házi gazdaságot gyerekestől, szolgálóstól, szőlőstől ügyes kézzel és rátermetten igazgatja. Az alávetettségére sokkal inkább a férjének van szüksége.

Az Ige elsősorban azt írja nekünk elő, amit nehezebben teszünk meg. A nőknek nem kell előírni azt, hogy szeressenek, mert ebben általában „helyből” nagyon jók. Sokkal nehezebb a szeretetüket a férjük iránt tiszteletadással kifejezni. Pedig a férfiak éppen erre vágynak. Hogy úgy mondjam, ez a legfőbb „szeretet nyelvük”. Ha az asszony kifejezi, hogy bízik a férjében, elfogadja a döntéseit, azt a férfi nagyobb szeretetnek és méltánylásnak éli meg, mint bármi mást. Ez nem jelent feltétlen helyeslést, csak a tisztelet kifejezését. Fordítva, a nőknek az adja a szükséges biztonságérzetet, ha tudják, hogy a férjük mindent megtenne értük. Ha ebben elbizonytalanodnak, akkor a „komfortérzetük” nem lesz jó a házasságban. Ezért a férjnek arra kell törekednie, hogy a felesége mellette úgy érezze magát, mint egy hercegnő, aki teljes biztonságban van. A feleségnek pedig arra kell törekednie, hogy a férj úgy érezze magát a kapcsolatban, mint egy megbecsült és tisztelt király. Nagyon fontos az is, hogy mindenki a maga feladatára koncentráljon és ne a másikéra. Vagyis a férj nem követelheti meg a feleségétől, hogy királyként bánjon vele, azt a feleségnek önként kell adnia. És fordítva, a feleség sem követelhet magának önfeláldozó szeretetet, ezt a férjnek önként kell nyújtania. Abból csak bajok származnak, ha számon kérjük egymást. Ha döcög a házasság, a férjnek fel kell tennie magának ezt a kérdést: Úgy szeretem-e a feleségemet, ahogyan Krisztus az Egyházat? S ha igen, ezt úgy fejezem-e ki, hogy azt ő is így értse? A feleségnek pedig azt a kérdést kell feltennie magának: olyan tisztelettel vagyok-e a férjem iránt, ahogyan az Egyház aláveti magát az Urának? És ezt úgy is fejezem-e ki, hogy a férjem is ekként élje meg?

Férfi és nő ugyanis gyakran egész más „nyelvet” beszél. Mindegyik a maga módján adja át a mondanivalóját. De lehet, hogy a másikhoz egészen másképpen érkezik meg. Meg kell ismerni egymást, egymás „nyelvét” minden területen. A Biblia ezért mondja a házasságot „megismerésnek” (1M 4,1 – Károli). Szolgáltam már olyan házaspárnak, akiknek 30 év házasság után is még „tolmácsra” volt szükségük, annyira nem értették a másikat. A házastársad olyan, mint egy furcsa, egzotikus élőlény, meg kell tanulnod, hogy mi való neki: a sok vizet szereti, vagy éppen a szárazságot, árnyék vagy éppen fény segít neki, mitől lesz erőtlen és mi ad neki erőt. Az aranyhal el fog pusztulni a kalitkában, a kanári pedig az akváriumban – a legnagyobb odaadás mellett is. A házasság akkor kezd el stagnálni, ha a megismerés, a másik iránti kíváncsiság meglankad. Ha pedig azt mondanád nekem: hiszen, jól ismerem már a házastársamat! Csak azt tudom válaszolni: még magadat sem ismered rendesen, nemhogy a másikat. A házassági tanácsadásokon a legtöbb mondat így kezdődik: fogalmam sem volt, hogy…

Szerencsére ma már magyar nyelven is rengeteg jó könyv és tanítás elérhető a házassággal kapcsolatban. Egy ilyen írás keretei nem elegendőek ahhoz, hogy akár csak érintőlegesen foglalkozzunk a házassági problémákkal, mert erre is az az igaz: a „sok könyvek írásának pedig nincsen vége…” (Prédikátor 12,12). De a házassággal kapcsolatos leghangsúlyosabb üzenet ez: a férfi „úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.”