View Post

Görbicz Tamás – Megtelni Szent Szellemmel

Szeretnék nektek felolvasni a III. Mózes 23-ból. Ez az ünnepekről szól. Itt van leírva, hogy milyen ünnepeket kell megtartani Izrael fiainak. Szól először a szombatról, aztán a húsvéti ünnepkörről. III. Mózes 23:4-től: “Ezek az Úr ünnepei, szent összegyülekezések, amelyeket ki kell hirdetnetek meghatározott idejükben. Az első hónapban, a hónap 14. napján van az Úr páskája. Ennek a hónapnak a 15. napja pedig az Úr kovásztalan kenyereinek ünnepe. Hét napig kovásztalan kenyeret egyetek. Az első napon szent összegyülekezéstek legyen, ne végezzetek semmilyen foglalkozáshoz tartozó munkát. Hét napon át mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak, a hetedik napon szent összegyülekezésetek legyen, ne végezettek …

View Post

Görbicz Tamás – Az üdvözítő hit

Pál apostol beszél arról, hogy egyetlen fundamentum van, és ez nem más, mint a názáreti Jézus Krisztus. Azt a képet tájra elénk, hogy ezen a fundamentumon folyik egy építkezés. Magyarra fordítva ez azt jelenti, hogy van az a hit, amit úgy hívunk, hogy az üdvözítő hit. Ez a fundamentum! Ezután vannak a mindenféle hitek, amik erre a fundamentumra ráépülnek. Márk evangéliumának végén ezt olvassuk: “Akik hisznek, betegekre vetik a kezeiket, és azok jobban lesznek, nyelveken szólnak, démonokat űznek, stb.”. Vagyis, aki az üdvözítő hitre eljutott, az tovább tud ebben a hitben építkezni. Van egy alap a lába alatt, ami aztán …

View Post

Görbicz Tamás – Az eljövendő világ ereje

Ma az eljövendő világ erejéről szeretnék beszélni. Maga a kifejezés a héberekhez írt levél hatodik fejezetében található, olyan szövegkörnyezetben, amely figyelmeztető. Sokáig magam is zsidóhoz írt levélnek mondtam, de azért szeretem jobban a héberekhez írt kifejezést, mert a héber maga is nomádot, vándorlót, jövevényt jelent. Ebben a levélben pedig ez a kifejezés nagyon sokszor fordul elő. A pátriarhák is gyakran nevezték magukat jövevényeknek, vándoroknak, ugyanígy ez a levél azokhoz szól, akik nem a földi dolgokban akarnak otthon lenni, hanem mennyei hazát keresnek, héberek. Ebben az értelemben mi is héberek vagyunk. Sosem sikerül befejezni a családi házunkat, és ilyenkor azt szoktam …

View Post

Görbicz Tamás – Jézus hatalma

Amiről ma beszélni szeretnék, az az, hogy: kié a hatalom? A válasz itt van ebben az igében, amit felolvastam nektek. Jézus a feltámadása után bejelentette a tanítványainak, hogy kié a hatalom. Azt mondta: “Enyém minden hatalom a mennyen és a földön”. Amikor Jézus azt mondja, hogy “a mennyen és a földön”, akkor az egész teremtett világot érti alatta, láthatót és láthatatlant, anyagit és szellemit. A názáreti Jézus magához ragadta a hatalmat akkor, amikor feltámadt a halálból. Nem hódítással vagy erővel ragadta magához ezt a hatalmat, hanem oly módon, hogy teljesen átadta magát az Atya akaratának, és meghalt a kereszten, befektették …

View Post

Görbicz Tamás – Az igaz tanú

Ma a tanúságtételről szeretnék beszélni. Ez egy nagyon fontos dolog a Bibliában! Van egy központi fogalom a Bibliában, és ez az “igazság”! Nem a megigazulás, hanem az igazság. Az igazság az, ami a valósággal megegyezik. Emellett az igazság mellett tanúskodni a legnagyszerűbb és a legfelemelőbb dolog a világon! Az igazság magába foglalja a láthatót és a láthatatlant is. Csak a láthatatlan, nem a teljes igazság, és csak a látható nem teljes igazság! A kettő együtt adja a teljes igazságot. Van egy sor olyan dolog, ami az emberek számára láthatatlan, és kell, hogy azok az emberek, akik mégis látják, tapasztalják, azok …

View Post

Görbicz Tamás – Ádámcsutka

Kérlek benneteket, hogy lapozzunk együtt Jakab apostol leveléhez, egészen pontosan a 4. részhez. Szeretnék egy igét felolvasni, és – mondanám – egy mély lélektani témáról beszélni, de remélem ennél azért gyakorlatiasabb tudok lenni a mai üzenetemben. Jakab apostol levele egy különleges levél. Jakab apostolról tudjuk, hogy ő Jézus féltestvére volt, és a 12 apostol után a gyülekezetben ő is oszlopnak számított és a gyülekezet vezetőségének a tagja volt. Az ő levele annyiban különbözik a többitől, hogy annak van címzettje. Jakab levelének az elejéről megtudjuk, hogy a diaszpórában lévő 12 törzsnek küldi, tehát zsidó keresztényeknek íródott alapvetően. Ez a levél olyan, …