View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN – I. fejezet: A születés

14. rész: A hústestté lett Ige „Egyszülött” Az Ige „testté lett” azt fejezi ki, hogy Jézus nemcsak a szavaival tolmácsolta az Atya üzenetét, hanem emberként, egész életével és minden tettével is ugyanazt az üzenetet közvetítette, mint a beszédével: „Isten világosság, és nincs Benne semmi sötétség”. A „monogenész” (egyszülött) kifejezés Jézus egyedülálló helyzetére vonatkozik, amelyet a teremtésben betölt. (A kifejezés nem összetévesztendő az elsőszülöttel: „prototokosz”. Jézusra ezt a címet is használják az apostolok, mint az egyház első „tagjára”, a halálból elsőként újjászületett testű emberre: Rm8,29; Kol1,18; Jel1,5.) A monogenész azt is jelenti, hogy nincs senki és semmi más hozzá hasonló. Ő …

View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN – I. fejezet: A születés

13. rész: Jézus megszületésének prófétai üzenete Isten Fia sajátos körülmények között „öltötte magára” az emberi testet és természetet az anyja méhében. Ennek azért van hatalmas jelentősége, mert Benne kezdődött el Isten „új teremtése”. Isten szavára állt elő az első teremtés is. Isten legelső szava padig az volt: „Legyen világosság”. Ez a világosság azonban nem anyagi természetű volt (az égitestek csak a 4. napon lettek megalkotva). Ez a világosság maga volt az ÉLET, a létezés. Amikor Gábriel kimondta a szavakat: „Íme, fogansz méhedben, fiút szülsz, és Jézusnak nevezed!” Máriában a teremtő szó létrehozott egy új emberi életet. A „szó” (logosz), amely …

View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN – I. fejezet: A születés

12. rész: A tizenkét éves Jézus a jeruzsálemi szentélyben Zarándokünnepek Mózes törvénye három nagy zarándokünnepet írt elő azoknak az izraelitáknak, akik a Szentföldön laktak. Az aratás kezdetén volt Húsvét (pészach) a tízedik csapás emlékére. Az aratás befejezésekor Pünkösd a Tízparancsolat emlékére, és az őszi szüret végén a Lombsátrak ünnepe, a pusztai vándorlás emlékére. A zarándokünnepekre a hívők Izrael minden tájáról Jeruzsálembe özönlöttek, hogy rituálisan megtisztuljanak, bemutassák az előírt áldozatokat, és a törzsek együtt örvendezzenek és ünnepeljenek az Úr előtt. A zarándoklatok az év legnagyobb társadalmi eseményének számítottak. Názáretből 7-10 napig tartott az út Jeruzsálembe, és ugyanennyi időt vett igénybe a …