View Post

Görbicz Tamás – Minden szerzeményedből szerezz bölcsességet!

A 4. fejezet három fontos intelmet tartalmaz: Szerezz bölcsességet! (1-9) Tartsd távol magad a gonoszoktól! (10-19) Öt figyelmeztetés az igazaknak. (20-27) A fejezet első tanácsa arra buzdít, hogy minden fáradtság és befektetés megéri, ha bölcsességet szerezhet az ember. Van egy a bölcsesség irodalomon végigvonuló gondolat. Amíg a világban az arany, ezüst, gyémánt az a kincs, amiért az emberek mindent megtesznek, a hívő számára az istenfélelmen alapuló tudás, a bölcsesség kell, hogy ugyanilyen fontos legyen. Ezt a kincset pedig Isten beszédéből kell „kibányászni”. Jób drámai szavakkal ecseteli, hogyan túrják fel a bányászok életük kockáztatása arán is a „hegyek alapjait”, hogy értékes …

View Post

Görbicz Tamás – Példabeszédek első 3 fejezetének az összefoglalása

„Az ifjúkori kívánságokat kerüld”, írta Pál apostol Timóteusnak. A fiatal emberek lelkében a serdülő kortól fogva új és nagy erők ébredeznek. A kívánságokat János három csoportba fogta: a hústest és a szem kívánsága, illetve a halandó élet „kérkedése”, a fiatal kori erő megtévesztő volta, a felfuvalkodottság. Az első három intelem ezek ellen hat. Az első, a könnyű pénz csábítása, rövidebb utat kínál a kívánatos javak megszerzéséhez, de csapdát rejt. Vagy csalást, vagy a bűnözés útja felé terelgeti a gyanútlan és tapasztalatlan embert. A második intelem arról szól, hogy ha a tapasztalatlanság kevélységgel jár együtt, az ember hamar bajba kerülhet. De …

View Post

Görbicz Tamás – Ne kísértsen meg az istentelenek szerencséje!

(3,31-35) A harmadik fejezet utolsó intelme egy figyelmeztetés. A vetésnek és az aratásnak ideje van, és egy útról sem derül ki rögtön az elején, hogy pontosan hova vezet. Ha az ember nem biztos abban, hogy a helyes és jó döntést hozta meg a maga számára, könnyen elbizonytalanodhat, ha azok szerencséjét látja, akik a rossz utat választották. Sokkal boldogabbnak látszik strandra járni ahelyett, hogy felkészüljön az ember az érettségire, vagy látni a szélhámossággal szerzett vagyon élvezőit, a kemény és következetes munkát végzők küzdelmeivel szemben. Az intelem éppen azért figyelmeztet: 31Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyik útját se válaszd!  Hogy ez …

View Post

Görbicz Tamás- Kövesd a békességet!

(3,29-30) Az ember közösségi lény, szeretünk egymás közelében élni, mégis az emberek egymás mellett élése egyáltalán nem zökkenő mentes az egyszerű szomszédságtól a népek, országok egymás mellett éléséig. A tizedik parancsolat úgy szól: „Ne kívánd!”. Mit? „Semmit, ami felebarátodé!” A „kívánság” azonban ott lapul minden emberben és alig várja, hogy előtörjön. Ezért szól a hatodik tanács a békés egymás mellett élésről: 29Ne koholj rosszat felebarátod ellen, aki melletted lakik gyanútlanul! 30Ne pörölj ok nélkül olyan emberrel, aki nem bánt rosszul veled! A kívánság fura dolog, megfertőzi az ember elméjét és lelkiismeretét. Miközben irigykedünk, féltékenykedünk, szorongunk, egyre inkább úgy érezzük, hogy …

View Post

Görbicz Tamás – Kiváltság és lehetőség, ha jót tehetünk embertársainkkal

(3,27-28) Ahogyan láttuk, a Példabeszédek harmadik fejezete az istenfélelem útjára lépő ifjaknak ad útmutatást arról, hogy mi legyen hitük alapja. Az első három jó tanács így szólt: Ne hidd, hogy bölcsebb vagy Istennél! Élj adakozó életet! Viseld el a fenyítést! A mostani tanács az adáshoz kapcsolódik, de most nem az Istennel szembeni kötelességeinkről van szó, hanem a szükségben levő embertársainkról. Ha lehetőségünk van jót tenni valakivel, azt tekintsük kiváltságnak, egy jó lehetőségnek, amit nem érdemes halogatni vagy elpasszolni, hanem meg kell ragadni. Istennel ugyanis nem tehetünk jót, hiszen csak abból adhatunk vissza neki valamit, amit Tőle kaptunk. Ellenben ha jól …

View Post

Görbicz Tamás – Intermezzo a jó tanácsok között: Ha kétségek fognának el Isten bölcsességét illetően, fordulj a természethez!

(3,13-26) A bölcs döntések eredménye nem látszik meg azonnal, sokszor türelmesen ki kell várni, amíg beérik a hitünk gyümölcse. Vannak időszakok, amikor úgy érezzük, elúsznak a lehetőségek mellettünk és mi még mindig az Úrra várunk. Hogy rossz lóra tettünk akkor, amikor az Úr tanácsát követtük. A gonoszok látszólagos szerencséjéről és az igazak értelmetlennek látszó szenvedéseiről sok szó esik a bölcsesség irodalomban, és később külön tanács is foglalkozik vele ebben a részben. Nem könnyű kitartani az igazság mellett akkor, amikor a környezetünkben minden az ellenkezőjét látszik sugallni, vagy éppen igazolni. Ilyenkor a legjobb gyógyír a csüggedt léleknek a természet. Egy kirándulás, …

View Post

Görbicz Tamás – Ne térj ki a nevelő fegyelmezések elől!

A Példabeszédek harmadik fejezetében található harmadik intés a nevelés, a fegyelmezés szükségességéről beszél. Láttuk már korábban is, hogy egy ifjú sikerében milyen nagy szerepet játszik egy bölcs atya, aki inti és figyelmezteti a gyermekét. A tapasztalat is azt mutatja, hogy a börtönben ülő vagy egyébként kisiklott életű emberek többsége azért került ebbe a helyzetbe, mert nem volt, aki szerette volna, aki a javára figyelmeztette volna és ellátta volna jó tanácsokkal. Nem volt, aki azt mondja hittel és szeretettel: Fiam! Van azonban az elrontott életű emberek között egy másik csoport, azok, akik a nevelő jó szándékot, a figyelmeztetéseket és fegyelmezéseket elutasították …

View Post

Görbicz Tamás – Ige és intuíció

Lapozzunk Jemeiás könyvének 31. részéhez, ott is a 31. vershez. “Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kivezettem őket Egyiptom földjéről. Ezt a szövetséget megszegték, pedig én uruk maradtam, így szól az Örökkévaló! Ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr! Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni …

View Post

Görbicz Tamás – A bibliai hit és a hamisítványai

Ma újfent a hitről szeretnék beszélni. Néhány hónappal ezelőtt az üdvözítő hitről beszéltem, és megállapítottuk azt, hogy az üdvözítő hit a fundamentum, amire minden más hit felépül, és ez az üdvözítő hit nem vonatkozhat másra, mint a názáreti Jézusra, és ennek ahitnek nem más a tartalma, minthogy ez a názáreti Jézus nem más, mint a Krisztus, az élő Istennek a fia! Akinek erről va egy kijelentése – nem testtől és vértől – az újjászületett ember, és ez az ember ráépült a kősziklára, ahogy Jézus Péternek is modta: Te most ráépültél erre a kősziklára, és mindannyian részesei leszünk egy szent épületnek, …