View Post

Piszter Ervin – Isten a szívünkben

Valószínűleg semmi újat nem fogok ma mondani nektek, hanem szeretnék néhány dolgot átismételni, illetve megerősíteni. Az a vágyam, hogy a Szent Szellem (aki itt van, és aki kétezer évvel ezelőtt eljött erre a világra) tegyen bizonyságot a szívedben, hogy Ő milyen nagy és milyen hűséges! Az üdvtörténetnek abban a korszakában élünk, amit úgy hívunk, hogy a kegyelem korszaka. Tudjuk, hogy ez – az egyébként leghosszabb – üdvtörténeti korszak az Isten által legjobban meglátogatott korszak! Azért van ez így, mert Isten döntött így! ebben az üdvtörténeti korszakban átélhetjük (újra és újra), hogy az Isten menyire közel jött az emberhez. Isten nem …

View Post

Piszter Ervin – A Puszta halottai

Péter apostol ezzel zárja második levelét: “A mi Urunknak hosszútűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánkfia, Pál is írt nektek a neki adatott bölcsesség szerint. Szinte minden levelében, amikor ezekről beszél, azokban, amelyekben vannak némely nehezen érthető, amiket a tudatlanok, és állhatatlanok el csűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a maguk vesztére. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek. Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, és mind örökkön-örökké. Ámen!” Azt mondja itt az Isten igéje, hogy azok …

View Post

Piszter Ervin – Krisztus illata Istennek

A Róma 12:2-ből szeretném az első igét felolvasni nektek. “Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” A mai üzenetemhez ez egy előkészítő ige akar lenni. Azért beszélek erről az igéről itt az elején, hogy elmondjam nektek, hogy nagyon fontos, hogy a mi gondolkodásunk hová irányul! Ha a gondolkodásunk nem az Isten dolgaira irányul, hanem a világi dolgokra, akkor nehezen, vagy egyáltalán nem tudjuk megérteni az Isten akaratát az életünkben. Tehát, itt azt mondja az Isten igéje, hogy ne idomuljunk ehhez a világhoz, hanem – …

View Post

Piszter Ervin – “Tükör által homályosan…”

A mai üzenetem első, felvezető igéje az I. Korintus 13: “Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, minden tudományt ismerek is, ha egész hitem van annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről, de szeret nincs énbennem, semmi vagyok. Ha vagyonomat mind felétetem is, ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs énbennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszútűrő, jóságos. A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, …

View Post

Piszter Ervin – Isten megbízható!

Isten megbízható! Amit Isten megígért, arra te számíthatsz, építhetsz. Isten szava nem olyan, mint az ember szava. Mi, emberek, szeretjük azokat az embertársainkat, legyenek bárhol, akiknek lehet a szavára adni. Úgy szoktuk mondani, hogy “szavahihető ember”. Tehát amit mond, azt lehetőségei szerint meg is tartja, meg is cselekszi. A Szentírás Istenről úgy beszél, mint aki száz százalékig szavahihető és megbízható. Ezt a szavahihetőségét – azt mondja a Szentírás – örökké megtartja. A 146. zsoltár 6. verse azt mondja, hogy “Megtartja az Ő hűségét örökké”. Tehát örökké megbízható az Isten. Azt gondolom, hogy ezzel nincs problémánk. Mindannyian tudjuk, hisszük, elfogadjuk. Talán …