View Post

Takács Ferenc – Hogyan essünk túl magunkon?

… Be van kódolva az ádámi természetbe a halál. Csak idő kérdése, hogy ez mikor teljesedik be. Az egész emberiség azért jár a halál árnyékának a völgyében, mert ott van ez a halálos ítélet az emberiségen, és az egyénen is. Ez az Ádámnak az öröksége. És éppen az a fantasztikus, hogy a názáreti Jézus, amikor bejött ebbe a világba, amikor Isten leküldte Őt a mennyből, akkor Jézus az Isten szeretete miatt, az Isten szeretetét bemutatandó és képviselendő, Ő fölment a keresztfára, és ezt a halálos ítéletet saját magára vette. A saját testében magára vette a mi ítéletünket. Az Ő vére …

View Post

Takács Ferenc – Mózes és Dávid Istene, hite és imája

Fantasztikus dolog, hogy nincs elzárva a szentek szentje! Erről szeretnék ma beszélni nektek. Két hete már hallottatok róla, hogy jártunk Izraelben, és én sem tudom megállni, hogy ne beszéljek erről. Izraelben rengeteg olyan dolog kiderül – azokon a helyszíneken, ahol a Biblia “játszódik”. Az ami ismert és olvasott szinten volt, az belekerül egy olyan környezetbe, hogy a környezet is mesél/beszél. Például Jeruzsálemben, ha fölmegyünk az Olajfák hegyére, és onnan északra nézünk, akkor ott termő vidéket látunk. Arra felé van Galilea és a Genezáreti-tó. Ha délre nézünk, ott semmi más nincs, csak sivatag, homok, só, kövek, meg beduinok a kecskéikkel, amik …

View Post

Takács Ferenc – A bűn csalárdsága és a bizalomból kinövő hit

Fantasztikus dolog, hogy elővehetjük az Isten beszédét, a Bibliát, mert az az Isten szájából származó szó. Az Isten bölcsességét, az Isten igazságát, az Isten életét hordozza. Isten mondja: Kibocsátja az Ő szavát, és meggyógyítja őket, és kiragadja őket az ő vermeikből. Ugyanis az Isten igéje a homályosságot világossá teszi. Az Isten igéje ki tudja nyitni a vakok szemeit. Az Isten igéje elhúzza a függönyt, és az, ami homályos vagy érthetetlen volt, vagy megfoghatatlannak tűnt, az az Isten igéje által olyan lesz, mint amikor felkapcsolják a villanyt! Én ezt kérem ma is a Szent Lélektől, hogy elevenítse meg az igét, és …