Takács Ferenc: Betelve Szent Szellemmel avagy az átengedés művészete!

Nagyon sokan vannak, akik hisznek Jézus Krisztusban, de elakadnak ott, hogy átengedjék magukat Jézusnak! Hogyan tudjuk átadni magunkat Neki? Erről szeretnék beszélni ma nektek. Jézus célja (terve) igazából az volt amikot eljött ebbe a világba, hogy nekünk örök életet szerezzen. Nekünk – akik el voltunk veszve a bűneink miatt – Isten azért küldte el a fiát, hogy megszabadítson minket ebből a csapdából, a pusztulás verméből. Jézus, amikor a kereszten meghalt, akkor a vérével, az egyszeri és tökéletes áldozatával mindörökre eltörölte, megsemmisítette a bűnt! Sőt! Nem csak a bűt törölte el, hanem az ellenünk szóló vádiratot is – a Kolossé levél ezt mondja – odaszegezte a keresztfára! Ezzel megnyitotta a lehetőséget minden ember számára, aki Őbenne hisz, hogy bejusson az Isten jelenlétébe, hogy átélje és megtapasztalja az Isten közelségét és szeretetét, jóságát, valóságát. Nem csak ez volt a megváltásnak, Jézus keresztáldozatának, halálának és feltámadásának a célja, hanem az Ő akarata a Galata 4:4-7-ben van leírva: “Mikor pedig eljött az időnek a teljessége, kibocsátotta Isten az Ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. “Tehát, amikor eljött az ideje. Azt mondja, hogy azért bocsátotta ki, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa és mi elnyerjük a fiúságot, hogy kikerüljünk a bűn és halál törvényszerűsége alól, és bekerüljünk az Istennel való kapcsolatba, közösségbe. A bűn és halál törvényéből mi átkerültünk Jézus Krisztusban – az Ővele egyesült élet törvénye alá!