Takács Ferenc – Hogyan essünk túl magunkon?

… Be van kódolva az ádámi természetbe a halál. Csak idő kérdése, hogy ez mikor teljesedik be. Az egész emberiség azért jár a halál árnyékának a völgyében, mert ott van ez a halálos ítélet az emberiségen, és az egyénen is. Ez az Ádámnak az öröksége. És éppen az a fantasztikus, hogy a názáreti Jézus, amikor bejött ebbe a világba, amikor Isten leküldte Őt a mennyből, akkor Jézus az Isten szeretete miatt, az Isten szeretetét bemutatandó és képviselendő, Ő fölment a keresztfára, és ezt a halálos ítéletet saját magára vette. A saját testében magára vette a mi ítéletünket. Az Ő vére és engesztelő áldozata miatt, azért, mert Isten szeretett minket. Ahhoz, hogy mi a halál és a bűn törvénye alól kiszabaduljunk, nem volt semmi közünk. Ezt Isten fia elvégezte értünk, és helyettünk ott, a kereszten. Ez az evangélium! Ez a realitás. Amikor hit által egy ember ezt elfogadja, és azt a vért – ami kifolyt a kereszten – saját magára kéri, akkor Isten eltörli a bűneit, megbocsátja a bűneit, és az ember életébe bejön valami egészen különleges, furcsa, valami egészen más! Amikor mi hitre jutottunk Jézust illetően, akkor nem csak a bűneinket bocsátotta meg és törölte el, hanem ennél sokkal nagyobb dolog is történt, mégpedig az, hogy Isten Jézusban újjászült bennünket…