View Post

Nyaralási lehetőség 2016 Július 16-23

Az Oázis 2000 alapítvány egy felajánlásba kapott üdülési jogot e pályázat útján hirdet meg. Az üdülési jog helye és ideje: Cserszegtomaj, Club Dobogómajor, Júli 16. 16 órától – Júli 23. 10 óráig (szombat délutántól, szombat délelőttig) A szálláshelyről bővebben itt lehet tájékozódni: http://www.clubdobogomajor.hu Az üdülési jog magában foglalja a szállást 6 személyes, felszerelt konyhával rendelkező apartmanban (+2 fő pótágy lehetséges, külön térítés mellett), az üdülő területen található medence és játszóház használatát. Az üdülő-komplexum rendkívül hangulatos és szép hely, önmagában is alkalmas a gyermekes családok kikapcsolódására, pihenésére. Hévíztől 11, Keszthelytől 20 km-re fekszik, így számos más kirándulás kiinduló pontja lehet. A …

View Post

Krajcsir Piroska – Saulé és az identitás kérdése 4.

 „Felépítem őt…” Saul és Sámuel találkozása fordulópont volt Saul életében. Megtalálták a szamarakat, közölte a próféta, és az egész történet azonnal magasabb síkra helyeződött át. Ezt Saul is megérezte. Ezután Isten látható módon formálta  Saul lelkét, erősítette identitástudatát,  sőt, egész lényét arra készítette, hogy  képes legyen az elhívását megvalósítani. „Más emberré leszel”– szólt Isten üzenete, és minden, ami ettől kezdve Saullal történt, azt a célt szolgálta, hogy az Örökkévaló  kezében alkalmas eszközzé, Izrael népének rátermett vezetőjévé váljon. Saul helyreállítása két szinten, időben egymással párhuzamosan ment végbe: a fizikailag érzékelhető, látható világ, és a  szellemi, a láthatatlan világ szintjén. A látható …

View Post

Krajcsir Piroska – Saul és az identitás kérdése 3.

Ilyen királyt…??! Saul gazdag családból származott, apját, Kist a Biblia „igen tehetős embernek” írja le. Amikor végigolvassuk a szamárkeresési történetet, furcsa érzésünk támad: ez a külsőleg gazdagon megáldott fiatalember egyáltalán nem rendelkezett vezetői rátermettséggel. Más szóval: külső adottságai és lelki képességei egyáltalán nem voltak összhangban egymással. Abban még nincs semmi különös, hogy az apja küldi el őt a szamarakat keresni, patriarchális társadalmakban a családfő határozta el azt is, ki milyen munkát végezzen. De az már furcsa, hogy az apja tanácsolta: ne induljon útnak egyedül. A kezdeményező készség mellett hiányzott Saulból a szívós állhatatosság: háromnapi keresés után dolgavégezetlenül indult volna haza. …

View Post

Krajcsir Piroska – Saul és az identitás kérdése 2.

„Hallgass szavukra, és adj nekik királyt…” Mielőtt Saul személyének és az identitás problémakörének vizsgálatába kezdenénk, érdemes néhány alapvetést megfogalmazni. Nem a zsidó nép választotta Sault királlyá. Ők csak egy látható, földi uralkodót kívántak, akit eszükbe sem jutott Istentől kérni. A választással  járó  gondot  is,  a felelősséget is nagylelkűen átengedték  Sámuelnek. (ISám.8:5, 19-20) Sámuel kezdettől  ellenezte a nép kívánságát. De becsületesen „közvetített” Isten és a nép között, míg megkapta az Örökkévaló utasítását: „hallgass szavukra, és adj nekik királyt”. Sámuel elfáradt a hiábavaló küzdelemben. Nem vette a nyakába a királyválasztás gondját,  hanem rezignáltan hazaküldte a népet. (ISám.8:22) Ekkor vette kezébe Isten a …

View Post

Lajta Brigitta – Hát jó!

„Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1Pét 5:6-7 Az elmúlt hónapok próbára tették az Úrral való kapcsolatomat. A legnehezebb az volt, hogy nem tudtam eldönteni, én csinálok valamit nagyon rosszul, vagy ez egy próba, amin keresztül kell mennem. Voltak napok, amikor azt hittem, hogy ennek soha nem lesz vége. Máskor úgy tűnt, hogy egy hajszál választ el a szabadulástól. Gyakran látni véltem a fényt, de nem értettem miért dudál. 😀 Komolyra fordítva a szót, arra jöttem rá, hogy még mindig aggódom, és nem tudok …

View Post

Krajcsir Piroska – Saul és az identitás kérdése 1. rész

Az izraeli királyság első alakját általában  híres utóda, Dávid vonatkozásában szoktuk emlegetni. Saul a példa arra, hogyan nem viselkedhet egy uralkodó, milyen hibákat, mulasztásokat és   bűnöket követ el az, aki a hitet – és Istent is – elhagyja. Sorsának vége totális  kudarc, amit teljes lelki-szellemi összeomlás előzött meg. Pedig az ifjú Saul pályája reményt keltően indult. „Mi is úgy legyünk, mint a többi nép…” Saul válságos időszakban lett Izrael királya. Sámuel, a zsidó nép szellemi vezetője ekkor már idős ember volt. Élete során nemcsak prófétai szolgálatot végzett, hanem a bírák utódaként – bár székhelye Rámában volt –  rendszeresen bejárta a …

View Post

A magyar csapat aranyérmes lett a zárttéri repülőmodellek világbajnokságán!

„Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyer jutalmat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek.”  1Kor 9:24 A magyar csapat aranyérmes lett a zárttéri repülőmodellek világbajnokságán! Ebben az évben a romániai Slanicon rendezték meg a zárttéri repülőmodellek világbajnokságát, ahol a Dr. Botos István, Orsovai Dezső, Sükösd Zoltán összeállítású magyar csapat az első helyen végzett. Egyéniben Sükösd Zoli ezüst érmes, Orsovai Dezső 9. és Dr.Botos István a 14. helyen végeztünk. A versenyen 15 ország 48 versenyzője állt rajthoz. A versenyt a 200 méter mélyen lévő, még háború előtti sóbánya fejtésben rendezték. Ez a járat több mint ötven méter …

View Post

Krajcsir Piroska – Naomi V. rész

Utóhang, avagy Bethlehem dicsérete „És te, Bethlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt .”(Máté2:6)  A Ruth könyve Bethlehemből Bethlehembe vezet. Elimélek az éhínség elől menekülve hagyta el a szülőföldjét. A Moáb mezején mintha légüres térben élt volna ez a család, ami ott történt, szomorú közjáték volt mindnyájuk életében. Bethlehembe visszatérve  Naómi és Ruth istenfélő, szeretetteljes közösségbe érkezett. Amikor Ruth és Naómi visszatérnek Bethlehembe, az „egész város megmozdult miattok és mondák: nemde nem Naómi ez?” (Ruth 1:19). Az első perctől világos, hogy olyan közösségbe …

View Post

Piszter Gábor – A teher nem a te válladat nyomja

Pál apostol majd mindegyik levele úgy kezdődik, hogy kegyelem és békesség nektek. Nem véletlen! Soha nem lesz békességed, ha nem érted meg, hogy Isten feléd a kegyelmével viszonyul. Nem a te teljesítményed, hanem Jézus teljesítménye alapján tudsz kapcsolódni hozzá, mert te nem vagy elég jó. Jézus viszont látva alkalmatlanságodat, hogy a tökéletes Istennel szövetségre lépj, és meg is maradj abban, beállt helyetted közvetítőnek. Zsid 2:18 “Mert abban, amiben Ő maga is szenvedett, megkísértetvén, képes ségíteni azokon, akik ki vannak téve a kísértésnek” Jézus emberré lett, hogy helyetted tökéletes legyen, így neked nem kell várni, amíg te tökéletes leszel, hogy Őhozzá …

View Post

Lajta Brigitta – Hogyan nyissuk ki a hűtő ajtaját?

Mostanában sokszor elhangzott az üzenetekben, hogy ott van a Túró Rudi a hűtőben, csak vegyük ki. Határozottan bosszantott ez a mondat, mert mindig azt éreztem, hogy az én hűtőmet a Mennyei Apukám kulcsra zárta. Azt mondja az ige: “Keressétek először  az Ő országát  és igazságát, és ezek is mind megadatnak nektek” (Mt 6,33). Vagyis, mivel nem eléggé kerestem Őt, ezért kulcsra zárta a hűtőt. Majd, ha eléggé keresem, akkor nagylelkűen kinyitja. Te is így gondolod? NEM! Isten nem ilyen. De akkor miért nem nyílik az a nyomorult hűtő annyi embernek? Többek között azért, mert tele van a fejünk ilyen üzenetekkel, és ebből …

View Post

Naomi IV. rész – Krajcsir Piroska

Éhínség után  aratás „És kipótolom néktek az esztendőket, melyeket tönkretett a szöcskő, a cserebogár, a hernyó és a sáska……És esztek bőven és megelégesztek, és magasztaljátok az Úrnak a ti Isteneteknek a nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek.”(Jóel 2:25-26) Amikor Naómi megérkezett Bethlehembe, s körbevették a városka lakói, akkor szembesült igazán azzal a veszteséggel, ami Moáb földjén érte. Itt, az ismerős közegben, talán egykori háza előtt állva sújtotta porig a szenvedés, és hiába állt mellette Ruth, mégis elárvultnak érezte magát. A sorscsapásokban Isten sujtoló kezét látta: „nagy keserűséggel illetett engem a Mindenható; az Úr ellenem fordult és a Mindenható nagy nyomorúsággal illetett …

View Post

A lúzerek fegyvere: a terrorizmus

Európában a terrorcselekmények száma és mérete jelenleg meg sem közelíti azt a mértéket, amely a hetvenes és a nyolcvanas években jellemző volt. Ez derül ki a Global Terrorism Database adataiból (melyet a cikk végén csatolok). Az ír és baszk szeparatisták, valamint a szélsőbaloldali fegyveres mozgalmak (Vörös Brigádok Olaszországban, Rote Armee Fraktion Nyugat-Németországban) sokkal több és nagyobb áldozatokat követelő merényleti sem értek el semmit. Nem voltak képesek az akaratukat rákényszeríteni se az államokra, se az emberekre. Eleve az a tény, hogy valaki a terror eszközéhez nyúl, azt jelzi, hogy el sem tudja képzelni, hogy legális úton-módon elérhetné a céljait. A terror …

View Post

A reménységről – Lajta Brigitta

Karácsony táján sok üzenet szólt a reménységről, de ilyen nehezen még nem született meg cikkem. Mindig azt hallom másoktól, hogy azért vannak nehézségeim, mert nincs hitem, de valójában reményem nem volt. Annyi nyomorúságot éltem már át születésemtől kezdve, hogy elképzelni sem tudtam, lehetne jobb. Nem értettem, hogy milyen csere történt valójában a kereszten. Annyit tudtam, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, és halálom után a mennybe kerülök, ahol Isten mindenféle csodálatos dolgot készített az Őt szeretőknek. De az életemet azok a prédikációk határozták meg, hogy „itt a földön nyomorúságtok lészen”. Sokat olvasom mostanában a Zsoltárokat. Nagy részüket Dávid írta, amikor …

View Post

Naomi III. rész – Krajcsir Piroska

Útban hazafelé „Útaidat Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem, vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem…”(Zsolt.25:4-5) Napjaink technikai lehetőségei mellett alig tudjuk elképzelni, milyen nagy elszántság, bátorság és kitartás kellett Naómi korában ahhoz, hogy egy magányos asszony felszámoljon mindent, ami egy évtizedes életéhez kötötte, és egyedül nekivágjon a több száz kilométeres útnak egykori otthona felé. Életének mérlege csak veszteséget mutatott: az évek elszálltak felette, elvesztette férjét, fiait; unokája nincs, aki öreg napjaira támasza lehetne. A sorscsapások általában megkeményítik, rosszabbá teszik az embereket; sokan a boldogtalanságukkal igyekeznek indokolni helytelen tetteiket, önzésüket, …

View Post

Egy kiváló anyós: Naomi II. rész – Krajcsir Piroska

Naómi új szerepben, új helyzetben „Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok a világon, életnek beszédét tartván elébük…”(Filippi 2: 15-16) A megözvegyült Naómi támasza az időközben házasulandó korba jutott két fia, Mahlon és Kiljon lett, akiknek apa és rokonok nélkül kellett saját sorsukat kézbe venni. A pátriárkák korában általában a szülők gondoskodtak gyermekeik jövendőbelijéről. A választás döntő szempontja az erkölcsi értékek mellett (szívesség, jóság, nagylelkűség) a szocio-kulturális azonosság volt. Idegen nemzetbéli leányokat nem volt szokás „behozni a családba”, sőt ezt a mózesi törvény szigorúan tiltotta. „És feleséget ne …

View Post

Egy kiváló anyós: Naómi I. rész – Krajcsir Piroska

Előbeszéd: döntéseink következményei „Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.”(Jer.Sir.3:26) A címben tudatosan kerültem a „tökéletes” jelzőt. Évszázadok távlatából és a rendelkezésre álló információk birtokában meg sem kísérlem megítélni, hogy tökéletes anyós volt-e Naómi, vagy sem. Kiválósága viszont világosan kiderül az Írásokból, mert egy egész bibliai könyv ad keretet, hogy kiragyoghasson belőle nemcsak a hit hőse, Ruth alakja, hanem egy kivételesen nagyszerű anyós képe is, a Naómié. Az „anyós” szónak a magyarban kellemetlen mellékíze van; jellemző, hogy a legveszélyesebb autóülést „anyósülésnek” hívja a népnyelv. És nem alaptalanul. Gyakran lehetünk tanúi annak, hogy önfeláldozó édesanyák, kedves feleségek hirtelen elviselhetetlen hárpiákká …

View Post

Krajcsir Piroska: Anna 3. rész

A helyzet megoldása A helyzet kulcsa – amint korábban láttuk, az Örökkévaló kezében volt (I.Sám. 1:5). Anna idáig az események szenvedő alanya volt: tűrt, sírt, szomorkodott, nem evett. Amikor megértette, hogy emberileg nem várhat segítséget senkitől, megtette az első bátor hitbéli cselekedetet: belépett a sátorba, egyedül, kíséret nélkül. Ennek a félénk, megalázott asszonynak Éli mellett kellett elhaladnia, és nem tudjuk, hogy volt-e még valaki rajta kívül a szent helyen. A Szent Sátorban megállt egy oszlop mellett, és az évek során felhalmozódott megalázottsága, kiszolgáltatottsága egész fájdalmát kiöntötte az Örökkévaló előtt. S ezután konkrét kérést fogalmazott meg: adj nekem fiúgyermeket! Mindig megrendít …

View Post

Krajcsir Piroska: Anna 2. rész

Válaszok és magatartásformák Aki valaha is fájón  nélkülözött valamit az életben,  az megtapasztalta: nagyon nehéz fájdalom, gyötrődés, vagy irigység nélkül tekinteni azokra, akik a hiányzó dolgot birtokolják. Annának sem lehetett könnyű naponta látni a más gyermekeit – akik a férjének a gyermekei is voltak -, hallani, amint anyának nevezik Peninnát, látni a boldogságot Elkána arcán, amikor rájuk tekint. Anna ebben a nem könnyű helyzetben sem vette ki Isten kezéből a maga sorsát. Nem adta oda a szolgálóját a férjének, ahogyan azt megtették Sára is, Rákhel is (I. Móz.16:2-3 és I.Móz.30:3). Nem zsarolta Elkánát vádaskodva, mint Rákhel Jákobot: „Adj nekem gyermekeket, …

View Post

Krajcsir Piroska – Anna

„Közel van az Úr a megtört szívekhez,  és megsegíti a sebhedt  lelkeket.”(Zsolt.34.19)  A hit példaképei között viszonylag ritkán emlegetjük Sámuel próféta édesanyját, pedig érdemes vele és történetével közelebbről megismerkedni. Anna   Elkánának volt a felesége, aki Efraim hegyvidékén, Ráma (Ramataim-Czófim) városában élt. A nemzetségi táblázatokból az is kiderül, hogy Elkána a Lévi törzséből,  Kóráh (II.Móz.6:24), illetve  Kéhát nemzetségéből (I.Krón.6:22-28) származott, ahol nemzedékeken át ismétlődött az Elkána név. Talán származása miatt egyetlen fontos vonást emel ki jelleméből a Szentírás: hűségesen megtartotta a mózesi rendeléseket, Silóban évente imádkozott és áldozatot mutatott be  (I.Sám.1:3). Helyzetkép Elkánának két felesége volt: Anna és Peninna. A nevek …

View Post

Nem fogadták el az egyházi törvény ötödik módosítását

Az ünnepek előtti napokban került a parlament elé végszavazásra az egyházi törvény 5. módosítása, amely ellenzéki támogatás híján, nem kapta meg a szükséges kétharmados többséget. Így a többszörösen Alkotmányba és nemzetközi szerződésbe ütköző csonka törvény marad hatályban, melynek a megsemmisített paragrafusait nem lehet alkalmazni. Ez konzerválja az 5 éve tartó jogbizonytalanságot. Egyelőre nem lehet tudni, hogy ennek mikor és hogyan lesz vége. Az Alkotmánybíróság 2013-as határozata kimondta, hogy a korábban egyházi státuszt élvező közösségek egyesületté alakítása nem kényszeríthető ki, és a sértett felekezeteknek a jogait mihamarabb vissza kell állítani. Az Alkotmánybíróság azt javasolta, hogy a miniszter regisztrálja a joghátrányt szenvedett …