View Post

Görbicz Tamás – Utószó a csábítás allegóriáihoz

Szeretném újra kihangsúlyozni, hogy az „idegen” nem egy másik „ismeretlen” emberre vonatkozik, hiszen Isten az egész emberi nemet „egy vérből” teremtette a saját képmására, ezért az emberek társaink. Az Evangélium az emberek megmentéséről szól, nem a megbélyegzésükről és kirekesztésükről. A hamis kultuszok a teremtő Isten ellen építenek fel “magaslatokat” az elmében és “keménységeket” a szívben. Az ezeket kiötlő és működtető szellemi erők, melyek a világot sötétségbe borítják és ott is akarják tartani, a „magasságban vannak” az efézusi levél szerint (6,12). Ezért nem „testtel és vérrel” (emberekkel) folytatunk küzdelmet. Az igazi szellemi harc – minden ellenkező híreszteléssel szemben – nem az …

View Post

Görbicz Tamás – Forrás és mámor

Az ötödik fejezet harmadik intelmében ugyanaz a téma – az idegen kultuszok(leányá)ra fecsérelt életerő -, de változik a kép. Két kulcs kifejezéssel találkozunk, az egyik a „kút” vagy forrás, vagyis az édesvíz. A másik a „mámor”, az az állapot, amikor az ember elveszíti a józanságát, vagyis a helyes valóságérzékelését és ítélőképességét. Izraelben az édesvíz rendkívül értékes. Még az esővizet is ciszternákban fogták fel, akinek saját kútja volt, már gazdag embernek számított. Még értékesebb volt a forrás, amely időszakosan vagy állandóan adott vizet. Egész Jeruzsálem egyetlen állandó forrás fölé épült, a Gihon „lassan folyó” vize fölé, amelyet azután a Siloám medencében …

View Post

Görbicz Tamás – Az idegen kultuszok kifosztanak

Az idegen kultuszok leányának csábítása ellen a Példabeszédek tanácsa egyszerű: kerüld el messzire! 7Most azért, fiaim, hallgassatok rám, ne térjetek el attól, amit mondok! 8Messze kerüld el az ilyen nőt, ne közelíts háza ajtajához, Egyszerű bölcsesség, mégis kevesen fogadják meg: mindig könnyebb valami rosszat nem elkezdeni, mint abbahagyni. Ha valamiről tudod, hogy nem jó, ártalmas az egészségnek (mint a cigaretta, a különféle drogok és ajzószerek), vagy függőségbe visz (mint a pornográfia vagy a szerencsejáték), egyszerűen húzhatsz magadnak egy határt: ezeket el sem akarom kezdeni! Ehhez mindig kisebb erő kell, mintha elkezded, és azután akarod abbahagyni. De érdemes határokat szabni a …

View Post

Görbicz Tamás – Az idegen kultuszok megmérgeznek és megsebesítenek (5,1-6)

Az ötödik fejezet három intelmet tartalmaz, melyek az Isten népétől, a szent néptől való elcsábulás veszélyeire figyelmeztetnek. Az idegen asszony lehet nagyon szép és kívánatos a szemnek, ahogyan az idegen kultusz vagy kultúra is. Először még élvezni is fogod, de azután megmérgez és megsebez. (A „keserű” az ószövetségben a „mérgező” szinonimája, a „kard” pedig a megsebzésé): Mert színméz csepeg az idegen ajkáról, és ínye simább az olajnál. De a végén keserű lesz, mint az üröm, éles, mint a kétélű kard. Ahogyan a bevezetőben láttuk, az „idegen nő” éppen úgy jelenti a szexuális csábítót, mint az idegen kultúra vonzó szimbólumát. Az …

View Post

Görbicz Tamás – Bevezető a csábítás allegóriáihoz

A következő három fejezet – kisebb megszakításokkal – általánosságban a csábítással, azon belül a szexuális csábítással foglalkozik. A csábítás egy szemrevaló nőszemély képében jelenik meg, aki a tapasztalatlan ifjút az élet ösvényéről, az istenfélelem útjáról a kárhozat felé vezető útra akarja csábítani. „Lábai a halál felé visznek, léptei a holtak hazájába tartanak. Nem az élet ösvényét járja, téves úton jár, és maga sem tudja.” (Péld 5,5) Fontos megértenünk a két kulcskifejezést, amit az Ige a csábító leírására használ: „idegen nő” és „más férfi felesége”. Az „idegen asszony” alapvetően olyan nőt jelent, aki nem Isten népéhez tartozik. De nem az etnikai …

View Post

Görbicz Tamás – Öt intő felhívás az igazaknak

A 4. fejezet utolsó 8 verse közül a szívre vonatkozó a legismertebb: „Minden féltett kincsnél jobban óvd a szívedet…”. Ezt azonban további hasonló felhívások követik, melyeknek valahogy kevesebb figyelem jutott. Vegyük őket szemügyre: Vigyázz a szívedre! Vigyázz a szádra! Vigyázz a szemedre! Vigyázz a lábadra! Maradj a keskeny úton! A szokásos bevezető (örök) életet ígér azoknak, akik „rátalálnak” ezekre a „szavakra” (atyai intelmekre) és ragaszkodnak hozzájuk, sőt „orvosságot” egész (halandó) testüknek (22). A „szív” kulcs fogalom a Bibliában. Tágabb értelemben azt jelenti: „ami belül van”, legtöbbször a lelki és szellemi folyamatokra utal. A szívet a régiek nem csak egyszerűen egy …

View Post

Görbicz Tamás – Tartsd távol magad a gonoszoktól!

A 4. fejezet második intelme újra arra figyelmeztet, hogy a bűnözés útja, a „könnyű pénz” erőszakos vagy csalárd megszerzése nem olyan dolog, ami egy darabig működik és azután abba hagyhatjuk. A döntéseink és a tetteink formálnak minket, karakterünk részévé válnak. (Nem véletlen, hogy a bűnüldözők elsőként olyan gyanúsítottak között keresnek, akik voltak már büntetve. Aki egyszer már átlépte a határt, másodszor könnyebben teszi meg.) A szokásos bevezető olyan utat ígér, amilyet minden szülő szeretne a gyermekeinek: nem csak helyes, hanem akadályoktól és csapdáktól mentes, melyen semmi sem gátolja a futást egészen a célig. 10Hallgasd meg, fiam, és fogadd el mondásaimat, …

View Post

Görbicz Tamás – Minden szerzeményedből szerezz bölcsességet!

A 4. fejezet három fontos intelmet tartalmaz: Szerezz bölcsességet! (1-9) Tartsd távol magad a gonoszoktól! (10-19) Öt figyelmeztetés az igazaknak. (20-27) A fejezet első tanácsa arra buzdít, hogy minden fáradtság és befektetés megéri, ha bölcsességet szerezhet az ember. Van egy a bölcsesség irodalomon végigvonuló gondolat. Amíg a világban az arany, ezüst, gyémánt az a kincs, amiért az emberek mindent megtesznek, a hívő számára az istenfélelmen alapuló tudás, a bölcsesség kell, hogy ugyanilyen fontos legyen. Ezt a kincset pedig Isten beszédéből kell „kibányászni”. Jób drámai szavakkal ecseteli, hogyan túrják fel a bányászok életük kockáztatása arán is a „hegyek alapjait”, hogy értékes …

View Post

Görbicz Tamás – Példabeszédek első 3 fejezetének az összefoglalása

„Az ifjúkori kívánságokat kerüld”, írta Pál apostol Timóteusnak. A fiatal emberek lelkében a serdülő kortól fogva új és nagy erők ébredeznek. A kívánságokat János három csoportba fogta: a hústest és a szem kívánsága, illetve a halandó élet „kérkedése”, a fiatal kori erő megtévesztő volta, a felfuvalkodottság. Az első három intelem ezek ellen hat. Az első, a könnyű pénz csábítása, rövidebb utat kínál a kívánatos javak megszerzéséhez, de csapdát rejt. Vagy csalást, vagy a bűnözés útja felé terelgeti a gyanútlan és tapasztalatlan embert. A második intelem arról szól, hogy ha a tapasztalatlanság kevélységgel jár együtt, az ember hamar bajba kerülhet. De …

View Post

Görbicz Tamás – Ne kísértsen meg az istentelenek szerencséje!

(3,31-35) A harmadik fejezet utolsó intelme egy figyelmeztetés. A vetésnek és az aratásnak ideje van, és egy útról sem derül ki rögtön az elején, hogy pontosan hova vezet. Ha az ember nem biztos abban, hogy a helyes és jó döntést hozta meg a maga számára, könnyen elbizonytalanodhat, ha azok szerencséjét látja, akik a rossz utat választották. Sokkal boldogabbnak látszik strandra járni ahelyett, hogy felkészüljön az ember az érettségire, vagy látni a szélhámossággal szerzett vagyon élvezőit, a kemény és következetes munkát végzők küzdelmeivel szemben. Az intelem éppen azért figyelmeztet: 31Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyik útját se válaszd!  Hogy ez …

View Post

Görbicz Tamás- Kövesd a békességet!

(3,29-30) Az ember közösségi lény, szeretünk egymás közelében élni, mégis az emberek egymás mellett élése egyáltalán nem zökkenő mentes az egyszerű szomszédságtól a népek, országok egymás mellett éléséig. A tizedik parancsolat úgy szól: „Ne kívánd!”. Mit? „Semmit, ami felebarátodé!” A „kívánság” azonban ott lapul minden emberben és alig várja, hogy előtörjön. Ezért szól a hatodik tanács a békés egymás mellett élésről: 29Ne koholj rosszat felebarátod ellen, aki melletted lakik gyanútlanul! 30Ne pörölj ok nélkül olyan emberrel, aki nem bánt rosszul veled! A kívánság fura dolog, megfertőzi az ember elméjét és lelkiismeretét. Miközben irigykedünk, féltékenykedünk, szorongunk, egyre inkább úgy érezzük, hogy …

View Post

Görbicz Tamás – Kiváltság és lehetőség, ha jót tehetünk embertársainkkal

(3,27-28) Ahogyan láttuk, a Példabeszédek harmadik fejezete az istenfélelem útjára lépő ifjaknak ad útmutatást arról, hogy mi legyen hitük alapja. Az első három jó tanács így szólt: Ne hidd, hogy bölcsebb vagy Istennél! Élj adakozó életet! Viseld el a fenyítést! A mostani tanács az adáshoz kapcsolódik, de most nem az Istennel szembeni kötelességeinkről van szó, hanem a szükségben levő embertársainkról. Ha lehetőségünk van jót tenni valakivel, azt tekintsük kiváltságnak, egy jó lehetőségnek, amit nem érdemes halogatni vagy elpasszolni, hanem meg kell ragadni. Istennel ugyanis nem tehetünk jót, hiszen csak abból adhatunk vissza neki valamit, amit Tőle kaptunk. Ellenben ha jól …

View Post

Görbicz Tamás – Intermezzo a jó tanácsok között: Ha kétségek fognának el Isten bölcsességét illetően, fordulj a természethez!

(3,13-26) A bölcs döntések eredménye nem látszik meg azonnal, sokszor türelmesen ki kell várni, amíg beérik a hitünk gyümölcse. Vannak időszakok, amikor úgy érezzük, elúsznak a lehetőségek mellettünk és mi még mindig az Úrra várunk. Hogy rossz lóra tettünk akkor, amikor az Úr tanácsát követtük. A gonoszok látszólagos szerencséjéről és az igazak értelmetlennek látszó szenvedéseiről sok szó esik a bölcsesség irodalomban, és később külön tanács is foglalkozik vele ebben a részben. Nem könnyű kitartani az igazság mellett akkor, amikor a környezetünkben minden az ellenkezőjét látszik sugallni, vagy éppen igazolni. Ilyenkor a legjobb gyógyír a csüggedt léleknek a természet. Egy kirándulás, …

View Post

Görbicz Tamás – Ne térj ki a nevelő fegyelmezések elől!

A Példabeszédek harmadik fejezetében található harmadik intés a nevelés, a fegyelmezés szükségességéről beszél. Láttuk már korábban is, hogy egy ifjú sikerében milyen nagy szerepet játszik egy bölcs atya, aki inti és figyelmezteti a gyermekét. A tapasztalat is azt mutatja, hogy a börtönben ülő vagy egyébként kisiklott életű emberek többsége azért került ebbe a helyzetbe, mert nem volt, aki szerette volna, aki a javára figyelmeztette volna és ellátta volna jó tanácsokkal. Nem volt, aki azt mondja hittel és szeretettel: Fiam! Van azonban az elrontott életű emberek között egy másik csoport, azok, akik a nevelő jó szándékot, a figyelmeztetéseket és fegyelmezéseket elutasították …

View Post

Görbicz Tamás – Élj adakozó életet!

A 3. fejezetben lévő hét üzenet közül a második az adakozásról szól. Az adás szintén egy életfelfogást, egy életformát határoz meg, akárcsak az, ha bízunk a nálunk bölcsebbek tanácsaiban. A bűntől megromlott emberi természet („hús”) egyik legfőbb tulajdonsága az önzés, vagyis önszeretet. Isten azonban nem volt „elégséges önmagának”, szeretetének természete éppen abban nyilvánult meg, hogy teremtményeket hozott létre, akiknek gondját viseli (Jób34,13-15). Más szóval: megosztotta önmagát, adott. Isten most is minden jónak és áldásnak a forrása, maga is egy „jókedvű adakozó”. Adni tehát az isteni természet magától értetődő állapota. Minden hívő célja, hogy ezt az isteni természetet magára öltözze, és …

View Post

Görbicz Tamás – Ne hidd, hogy bölcsebb vagy Istennél!

A harmadik fejezet kétszer három jó tanácsot tartalmaz az istenfélőknek – szokás szerint a bölcsesség felmagasztalásával körítve. A két részt pedig egy elmélkedés választja el Istennek a teremtésben megnyilvánuló bölcsességéről, így lesz összesen 7 intelem. Mivel ezek közül sokat idéz az újszövetség is, érdemes egyesével szemügyre venni őket. Az első három tanács az 1-11. versekben található. Ezek közül az elsőnek ezt a címet adhatnánk: Ne hidd, hogy bölcsebb vagy Istennél!  5Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! 6Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. 7Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féld az URat, és kerüld a …

View Post

Görbicz Tamás – A rossz barátok és a szexuális csábítás csapdája

A harmadik intelem felöleli az egész 2. fejezetet, melynek 22 verse két részre osztható. Az első 11 a bölcsesség fontosságát és értékeit sorolja, hiszen a csábítás, a kísértés lényege az, hogy egy másik, „rövidebb és könnyebb”, vagyis szélesebb utat mutat, de ugyanazokat a kívánatos eredményeket ígéri. Salamon megfogadta az első öt verset és trónra lépésekor Istentől bölcsességet kért, azt kereste mindennél jobban és bölcsességért „kiáltott”. Amikor pedig az ember az istenfélelem útjára lép, nem csak helyes életutat talál magának, hanem egyre bölcsebb és belátóbb lesz, egyre jobban megtanulja becsülni az istenfélelem nyújtotta értékeket. Isten pedig maga szavatolja az istenfélelem útján …

View Post

Görbicz Tamás – Ha megveted a bölcsességet, a bölcsesség is megvet téged!

A második intelem az 1. fejezet 20-33 verseiben olvasható. A megszemélyesített bölcsesség (Krisztus) megtérésre hívja az embereket: 23Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok Szellememet, megismertetem veletek igéimet.  Akik megvetik, elutasítják, azokat hagyja a saját útjukon járni. Az öntelt, ostoba ember azonban olyan, hogy észre sem veszi, hogy a vesztébe rohan. Mivel egész életében megvetette a bölcsességet, vagyis az istenfélelmet, ostoba és tudatlan maradt. A baj pedig elkerülhetetlenül utoléri. 25Semmibe vettétek minden tanácsomat, és feddésemmel nem törődtetek,26ezért én is nevetek majd a bajotokon, kigúnyollak, ha eljön, amitől rettegtek, 27ha eljön viharként, amitől rettegtek, és megjön forgószélként a bajotok, ha eljön …

View Post

Görbicz Tamás – A könnyű pénz csábítása

Az intelemekből az első az 1,8-19 versekben található. Az egyes szakaszok egy drámai „fiam!” megszólítással kezdődnek, hiszen egy gyermekének a legjobbat akaró atya szól szeme fényéhez. Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú ez a fejeden és ékszer a nyakadon! Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj nekik! Ha ezt mondják: Jöjj velünk, álljunk lesbe vérontásra, ólálkodjunk az ártatlanra, ok nélkül is. Nyeljük el őket, mint a holtak hazája az élőket, tökéletesen, mint akik sírba szállnak! Mindenféle drága kincset találunk, megtöltjük házunkat zsákmánnyal. Ha ránk bízod sorsodat, egy erszényünk lesz mindnyájunknak! Fiam, ne járj velük …

View Post

Görbicz Tamás -„Az ifjúkori kívánságokat kerüld”

Egy sorozatot szeretnék útjára indítani, amelyben a Példabeszédek könyvének első részét szeretném magyarázni. Ez az első rész az 1-9 fejezeteket foglalja magában, és az ifjúsághoz szóló intelmeket tartalmaz, de hiszem, hogy minden hívő hasznos tanácsokat meríthet belőlük. Sőt, akár a nem hívők is. A Példabeszédek ugyanis nem szakrális könyv, bár hangsúlyozza, hogy az istenfélelem nyitja meg a kaput az igazi életbölcsességre. Témái mindenkihez szólnak, mert olyan átfogó és általános elveket tartalmaznak, melyek bárki életében működnek, ha követi őket. Ez a bevezető néhány alapvető tudnivalót rejt a könyvről és a szerzőjéről. A Példabeszédek a „bölcsesség” irodalom része, ennek megfelelően a Bibliánkban …