View Post

Takács Ferenc – A működő ige

Ma a működő igéről szeretnék beszélni, pontosabban arról, hogyan működik az ige. A magvető példázatában Jézus nagyon világosan elmondja, hogy a mi életünk attól függ, hogy milyen földek vagyunk.

View Post

Görbicz Tamás – Feltámadás és ítélet

A mai téma nem könnyű! Feltámadás és ítélet! Ez két olyan dolog, ami kívül esik a természetes emberi tapasztalaton. Ahogy az írás is mondja: amikor szellemiekről szólunk, akkor szellemieket kell szellemiekhez szabni. Ezek a világ számára bolondságok!

View Post

Piszter Ervin – Jézus főpapi imája

„Ezeket beszélte Jézus; és felemelte szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged; A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál.

View Post

Fóris Attila – Trónok harca

Bizonyára ti is értesültök arról a különböző hírforrásokon keresztül, hogy mi zajlik napjainkban a világban. Nem az érzelmeitekre szeretnék hatni, és nem olyan gombokat szeretnék megnyomni a lelketeken, amik fájdalmat, együttérzést váltanak ki bennetek, de néhány tény mellett nem szabad említés nélkül elmennünk!

View Post

Takács Ferenc – Aki győz…

Tamás múlt héten beszélt egy proklamációról, egy kihirdetésről, mégpedig annak a kihirdetéséről, amit Jézus a kereszten elvégzett. Amikor Jézus ott függött a golgotai kereszten, és azt mondta: “Elvégeztetett!”, akkor ott valami végérvényesen lezárult,

View Post

Görbicz Tamás – Menny és pokol

A mai üzenetem címe: Menny és pokol. Azért szeretnék erről beszélni, mert amerre jártam mostanában, azt láttam, hogy a Bibliát hellyel-közel ismerő keresztények körében is nagy a zűrzavar ebben a témakörben.

View Post

Takács Ferenc: Legyetek készen

A múlt héten Ervin arról beszélt, hogy az apostolok tudománya az a Krisztusnak a tudománya, a Krisztusról szóló tudomány, az a fantasztikus tudomány, hogy bejött az Istennek a fia ebbe a világba, és minden őróla szól! Szeretném, ha tudnátok, hogy az egész univerzum – mint ahogy Isten is – Jézus centrikus.

View Post

Piszter Ervin – A Gyülekezet növekedése

Az Apostolok cselekedeteiből szeretnék nektek felolvasni egy pár verset. “Akik azért örömmel vették az ő beszédét, bemerítkeztek, és hozzájuk csatlakoztak azon a napon mintegy háromezren. És foglalatosak voltak az apostolok tudományában, a közösségben, a kenyér megtörésében, és a könyörgésekben.

View Post

Fóris Attila – Az igaz ember a hite által él

Két hete a Tamás beszélt arról a témáról, amivel a gyülekezeti táborban is foglalkoztunk, az utolsó időkkel kapcsolatosan, illetve arról, hogy az egyházban mi is fog történni az utolsó időkben. Ahogy mondta, egy dolog biztos, mégpedig az, hogy soha olyan közel nem voltunk az Úr visszajöveteléhez, mint ma délután.

View Post

Görbicz Tamás – Ahol a változás kezdődik

A 2. Timóteus levél 3 részéből, és a 2. végéről szeretném a nyitó igét felolvasni. Ez az ige lesz a mottója a táborunknak is, ugyanis a táborunkban szeretnénk azokról a dolgokról beszélni, amelyek a végidőkkel kapcsolatosak

View Post

Piszter Ervin – A hatalom hite, vagy a hit hatalma

Amikor az állam és az egyház összefog, akkor ott mindig az egyház a vesztes. Azt tudomásul kell vennünk, hogy amikor az állam állami eszközökkel próbál olyan dolgokat megcsinálni, ami az egyháznak a lehetősége, feladata, és ami csak Jézusban és az egyházon belül tud megvalósulni, akkor az állam mindig mellé fog, és célt téveszt.