Görbicz Tamás – A leggyűlöletesebb dolog az Úr előtt

A negyedik intelem az előzőhöz kapcsolódik, de nem a szegénység veszélye miatt, hanem a kapcsolatok megrontása miatt. Ha gyűlöletesek a rosszindulatú manipulátorok, az embereket egymásnak ugrasztó szélhámosok, még sokkal gyűlöletesebb Isten szemében az, aki a szeretet-kapcsolatainkat teszi tönkre. Ezeket a kapcsolatokat fontosságuk szerint öt szintre osztjuk.

A legfontosabb az Istennel való kapcsolatunk, melynek megrontóiról (a kicsinyeket megbotránkoztatókról) Jézus igen súlyos képpel mond ítéletet: még az is jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakukba… (Mt18).

A második legfontosabb a házastárs, erről majd a következő intelmek szólnak, szintén igen súlyos szavakkal.

Azután – a szent népen belül – a testvéri viszonyok, melyek a mai „sorszámos” versike tárgyát képezik. (És ezen kívül vannak még a vérségi, rokoni kapcsolatok, valamint a barátságok).

A testvéri kapcsolat megrontóiról szóló versike (itt ugyanis költői formáról van szó) egy úgynevezett „sorszámos” költemény. Ennek lényege, hogy az utolsó sorszám alatt található mondatra van kihegyezve. (Ilyen versikék rövid gyűjteményét találhatjuk a Példabeszédek „függelékében”, a 30. fejezetben.)

Az első sort lényegében így fordíthatjuk: „hat dologról tudjuk, hogy gyűlöletes az Úr szemében, de a hetedik a leggyűlöletesebb.” Az első hat dolog ugyanis megtalálható Mózes törvényében (lényegében a Tízparancsolatban) és a prófétáknál: mohóság, hazugság, gyilkosság, álnok gondolatok, a testies kívánságok, hamis tanúzás. Ezek kinyilatkoztatott igazságok. Nehezebb tetten érni azokat az apró és ártalmatlannak tűnő bűnöket, melyek aláássák a bizalmat a testvérek között: a pletykálkodást, az irigységből vagy féltékenységből származó megjegyzéseket, egymás „fúrását”, az intrikákat, a törvényeskedést. A gyülekezetben könnyen megítélhetők a „látványosan” testies magatartásformák, mint a dohányzás vagy az erkölcstelenség. De sokszor azok a testies cselekedetek sokkal jobban mételyezhetik a testvéri kapcsolatokat, melyek nehezebben tetten érhetők, mivel a kegyesség látszatával álcázzák őket. Ma is rengeteg sima beszédű, kegyeskedő emberrel találkozni az egyházban, akik súlyosan testies indokokból a nyelvükkel akarnak mások fölé kerekedni (Zs12,1-5). A szíveket és veséket ismerő Isten viszont mögé lát minden álcának. Az istenfélőknek pedig tudniuk kell, hogy Isten szemében gyűlöletes az, ha valaki egymásnak ugrasztja azokat, akiket testvéri szeretet köt össze.

Hat dolgot gyűlöl az ÚR, sőt hét dolog utálatos előtte:
a nagyravágyó szemek,
a hazug nyelv,
az ártatlan vért ontó kezek,
a gonosz terveket koholó szív,
a rosszra sietve futó lábak,
a hazugságot beszélő hamis tanú,
és a testvérek közt viszályt szító ember.