Görbicz Tamás – Szélhámosok kíméljenek!

A fejezet harmadik intelme is a szegénységhez kapcsolódik. Ahogyan a könnyelműen vállalt kezesség és a lustaság megbosszulja magát, és elszegényedéshez (veszteségekhez) vezet, ugyanolyan veszélyes felelőtlen emberekkel, szélhámosokkal szövetkezni.

Az emberek (a kezességhez hasonló) értelmetlen vagy túlzott kockázatvállalásba sokszor a szélhámosok miatt mennek bele. Elhitetik velük a magas nyereséget, a soha vissza nem térő lehetőséget, a kihagyhatatlan leárazást, akciót. A pénz és haszonközpontú világot folyamatosan rázzák meg a különféle csalások, pilótajátékok, tőzsdei manipulációk, bebukott brókercégek, átvert ügyfelek történetei. Nem telik el nap, hogy ne kapnék e-mailt a „csak” nekem szóló, kihagyhatatlan lehetőségekről, vagy arról, hogy valahol egy (haldokló) gazdag ember rám akarja hagyni a vagyonát, éppen „csak” az ügyvédi költségeket kell kifizetni…

Az itt szereplő „Béliál” kifejezés többször is előfordul a Bibliában, legtöbbször úgy, hogy a gonosz embereket „Béliál fiainak” hívja az Írás. Szószerinti jelentése „haszon nélküli”, olyasvalaki, akivel semmi haszna barátkozni, szövetkezni, összefogni. A rabbik olyannak írják le, mint valakit, aki nem tűr magán semmiféle „jármot”: se Istenét, se emberét. Vagyis nem kötik a szabályok, erkölcsi normák: se emberi, se isteni törvények, se lelkiismeret.

Ilyen emberek voltak Éli fiai, akik főpapi szolgálatot láttak el a bírák idejében, de nem érdekelte őket a hivatás, csak a haszonlesés (1Sám2,12). De Béliál fiainak mondja az írás Gibea lakóit, akik Szodoma módjára bántak a hozzájuk betérő vándorral (Bír20,13). Pál pedig azt kérdezi az újszövetségben: „Avagy mi egyezsége Krisztusnak Béliállal” (2Kor6,15). Innen láthatjuk, hogy „Béliál” a Sátán egy másik, „beszédes” neve, hiszen ő a „hazugság atyja”, a csaló és hitető.

A magyar nyelvben hasonló képből kölcsönöztük a „szélhámos” kifejezést. Azokat a csikókat kötötték a fogatot húzó lovak mellé (a fogat szélére, a szélső hámba), melyek még nem voltak alkalmasak a munkavégzésre. Kívülről nézve viszont úgy tűnt, mintha a szélhámos csikó is húzná a szekeret, pedig a szekér „húzta” őt.

A szélhámos emberek a látszat királyai. Hazugságokból font illúziókkal tartják fent azt a látszatot, hogy hasznosak vagy hasznos munkát végeznek. Onnan lehet felismerni őket, hogy mindenkinek mást mondanak, egyesekkel összekacsintanak a másik háta mögött, hol ezt, hol azt az arcukat mutatják.

A mihaszna ember hamis szájjal jár-kel,
szemével kacsingat, lábával jelt ad, és ujjával integet.
Fonákság van szívében, rosszat kohol mindenkor, és viszálykodást szít.
Azért hirtelen tör rá a veszedelem, egy pillanat alatt összetörik menthetetlenül. (12-15)

Az ilyen zabolátlan emberek eleinte imponálhatnak, mert eredetinek, bátornak, újítónak tűnnek fel. De ha valóban ilyenek, akkor létre is hoznak valamilyen értéket, hajtanak valamiféle „hasznot”. A haszontalan szélhámosok azonban csak másokon élősködnek, mások tollaival ékeskednek, mások kihasználásával, félrevezetésével boldogulnak. Ezért bármennyire is jópofának tűnnek fel, fontos a szerepük mögé nézni: képviselnek bármi hasznosat, értékeset? Van valami, ami tényleg fontos a számukra? Van valami, amit tényleg építenek? Ha nincs ilyen, akkor kerülni kell őket.

Ne csapódj ilyen iskolatárshoz, munkatárshoz, társaság kedvencéhez. Szabadulj meg az ilyen kapcsolattól, munkaerőtől, mert csak manipulál, hazudozik és a viszályokban érdekelt. Összeugrasztja az embereket, hogy halászhasson a „zavarosban”. Ha pedig mellé állsz, tudd, hogy ő nem fog melléd állni. Ne hagyd, hogy felpiszkáljon mások ellen, ne neki akarj tetszeni, megfelelni.

Mert a hazudozásból szőtt illúziói egyszer csak kipukkannak, lebukik és kiderül, hogy kicsoda valójában. S amint meglátják az igazi arcát, már nem kell senkinek sem. Ezért a szélhámosok sorsa, hogy vándoroljanak, nem tudnak sehol sem hosszabb ideig letelepedni, mert nem építenek, csak rombolnak, nem hoznak létre értéket, csak pusztítanak. Nincsenek tartós kapcsolataik, mert képtelenek a kölcsönös szeretetre, adásra.

Legyen intő jel, amikor rájössz, hogy valaki hazugságokból és féligazságokból fon hálót köréd, alá akarja ásni a barátságaidat, kipróbált, jól működő kapcsolataidat. Járj utána, tájékozódj, kérj referenciát. Ha pedig a gyülekezetben lesz valami gyanús, fordulj az elöljáróidhoz, akik tapasztaltabbak és több információval rendelkeznek. A szélhámosok ugyanis néha a gyülekezeteket is kiszúrják maguknak, mivel itt a testvéri szeretet, a bizalom és a jóhiszeműség alapérték. Az első zsoltár azonban azt mondja: „Nem állnak meg az istentelenek az ítélet idején, és a gonoszok az igazak gyülekezetében.” S ha van valami, ami utálatos Isten előtt, akkor a szent nép megrontói azok. Erről szól majd a következő intelem.