Kottagyűjtemény

Mind mutatása
Csak az újak
Beállítások

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
421 dal
A chorus eleje  
Áldom az Urat minden időben
Áldott leszel a városban
Ne félj, mert él és veled az Isten
A forrásnál szívem inni kér
A kegyelmed elég
Áll még a kereszt
Jézus, ő a Megváltó
Ott vársz rám
Önként adtál oda mindent
Önként adtál oda mindent
A Seregek Ura velünk van
Én nem tudom, hogy a szél honnan fúj és hova megy
A Szent Szellem leszáll
Az új bor új tömlőbe ömlik mostmár
Pénteken a Golgotán
Adonai, Adonai
Szent vagy 3x Istenünk, Mindenható
Ma már Te vagy az élet
Ha a hajnalnak szárnyaira kelnék
Aki szereti Őt
Te vagy pajzsom, szabadítóm, örökségem
Áldás, dicsőség
Áldd most Őt
Jöjj és dicsérd Őt
Áldott legyen az Úr neve
Emeljük fel Jézus nevét
Állok és téged csodállak
Láncom lehullt
Amerre járok
Amíg élek
Egész életem átadom
Szeretünk Téged Jézus
És én arcra borulok
És én arcra borulok
Az Úr áldjon meg és őrizzen
Az Úr áldjon meg és őrizzen
Átformált és megváltozott minden
Rólad szóljon minden új ének
Atyánk, ki vagy a Mennyben
Az egész világ Téged dicsér
Az i-re a pontot
Áldjuk szent nevét, mert amíg csak élek
Lelkemet mindig megvidámítod
Érzem, hogy szeret az Úr
Mert az Úr, Ő velem van
Hogy az imádód lehessek
Hogy az imádód lehessek
Barátom lett az Úr
Baruch hasem Adonai, baruch hasem Adonai
Uram, dicsérlek
Áldlak, Uram, megmentettél
Lelkünk úgy kiált
Bízz az Úrban, Istenedben
Csak Benned bízom én
Mert Vele minden magas ...
Szent vagy 2x mindenható Úr
Csak Te vagy szent és jó
Csak Tiéd a legelső hely
Jöjj hát, járj át
Csodás Isten a mindenség Ura
Csodás Isten a Mindenség Ura
Hogyha szól hozzám
Dicsérje Őt mindenki
Dicsérjük Őt, mert jó és hű
Dicsérlek Jézus, Megváltóm
Ó Jézus vére megtisztít
Mindig hívhat, Benned bízhat
Csak Ő az élő Isten
Egy út vezet a Mennybe
Egy Út, Jézus
Egyedül csak Te vagy Kősziklám
Él a mi Megváltónk
Eljön a mi Urunk Jézus
Eljöttem, hogy áldjam
Éneklünk, így zengünk
Te vagy az élő Úr
Legyen Tiéd a dicsőség
Felemelt kézzel
Hűséges Isten vagy
Emeljük fel az Úr nevét
Ezért áldlak
Érezd és lásd
Erőd szálljon rám, míg áldalak
Erőssé teszel, tágas térre vezeted lábam
Tiéd az életem
Ezért szálljon Hozzá az imádat
Hallelujah, imádatunk Tiéd
Szívem énekel, olyan jó, olyan jó vagy
Téged áldunk
Megint tágas téren állok
Felséges
Én ezért minden nap ünneplek, feltámadt
Dicsérlek teljes szívemmel
Most csak nézlek és csodállak
Oly lenyűgöző, fel nem mérhetem
Foglald el a földet
Fordítsd az orcád
Jézus a győzelem
És csak futunk, áttörünk a sötétségen
Zengjünk hálát
Még egy kevés idő és nincs gonosz
Győztes leszel
Győztesek vagyunk
Éneklek 3x miként Dávid
Ha szól szavad, tenger hasad
Hadd érezzem Szellemed ízét
Hadd gyönyörködjem Benned
Nekem az élet Ő
Hála, dicsősg, hatalom, nagyság ...
Hálát adok az Úrnak teljes szívemből
Áldott légy Jézus, Királyom
Hallelu et Adonai
Halleluja, Jézus Krisztus él
Szent vagy 3x Istenünk
Hallelujah (3x), szent az Úr
Halleluja 3x kegyelmed éneklem
Imádunk igazságban
Hatalmas az Úr dicsősége
Tárjunk ki hát minden kaput
Hallelujah, örvendezzünk hát
Mindig csak Rólad énekelnék
Mindig csak Rólad énekelnék
És én ma is hiszem
Homokba kell írni a szót
Hozsánna 2x jöjj megváltó királyunk
Hozsánna 4x áldott legyen
Hozzád jövök, Uram
Hozzád jövök, Uram, hozzád emelem tekintetem
Áldott az Úr
Kiáltom szent neved
Ó, Atyám, szent vagy, szent vagy!
A Mennyből jöttél közénk
Éneklek a teremtő, megtartó Istennek
Jézus, hű, jó barát
Immánuel, Jézus Krisztus
És én meghajtom előtted térdemet
Irgalmad tengerében elmerülök
Irgalmad tengerében elmerülök
Irgalmas Isten vagy, trónodhoz jövök újra
Isten emberré vált
Isten emberré vált
Isten harcol 2x értünk emeli fel ...
Isten jó, nagyon jó
Isten jó, megtartó
Isten jó mindenkor, szerelme ...
Szemlélni fénylő arcodat
Így nézek Rád a Szentélyben
Istenünk szent vagy
Új házat építünk
Szeretlek, Uram, hálám szívemből
Jelenléted a Mennyország nekem
Jelenlétedben csodállak én
Jézus (3x), oly hatalmas ez a Név
Jézus a fény 2x Jézus a világban a fény
Jézus a győztes, Sátán lett a vesztes
Jézus a Hajnalcsillag
Óooó, Jézus az enyém, Jézus az enyém
Jézus az Úr
Csak Te vagy az Úr
Csak Te vagy az Úr
Ne félj, csak higgy
Fenséges, nincs hatalmasabb
Jézus él, tudom, hogy Jézus él
Jézus Krisztus itt van
Mert Ő legyőzött bűnt, halált
Jézus, életem forrása
Megváltva felkelek
Nincs más Rajtad kívül
Hallelujah 4x
Köszönöm Jézus
Jézus, Te vagy minden
Jézus, Tiéd a szívem
Bizony jól ismer téged
Olyan jó vagy hozzám
Mert bármit mondanék
Jót terveztél az életem felől
Jöjj el újra erővel
Jöjj hát és ünnepelj
Kelj fel, kelj fel, ma felvirradt a te napod
Jöjj Szent Szellem, újíts meg engem
Jöjj te is, áldjuk őt
Jöjj, gyere velünk
Egyszer minden nyelv megvallja
Ünnepeljük Őt, a Menny Urát
Itt állok most trónodnál
Jézus az életem mostmár a Tiéd
Kegyelmed áradó
Mióta megszólítottál
Kelj fel és járj
És mi áldjuk, magasztaljuk
Győztes, hegyeket mozdít el
Ekkor tudtam meg
Meghajlok keresztednél
Kérhetnék sok mindent
Készítsük el 2x jöjjetek ...
Sziklazúzó pöröly
A gyásznak már vége
Szent vagy 2x Uram, Szabadítóm
Mi pedig láttuk, hisszük, valljuk
Kiálts az Úrnak
Áldott a Fenséges, áldott a Szabadító
Futok kitárt karodba én
Szeretek énekelni Rólad
Az úton, amerre jársz
Szent vagy 5x ó Uram
Olyan szent volt és fenséges
Jézus, Ő a Megváltó
Te vagy a legnagyobb ajándék
Légy tűz, mely lelkem mélyén ég
Legyen áldott, legyen áldott
Lelkem áldd az Urat, áldd az Urat
Lelkem áldd az Urat
Imádlak, imádlak, imádlak
Tűz ég a szívünkben
Kegyelmed mossa át szívem
Te vagy az Úr, Megváltó
Az örök sem lehet elég idő
Mit érzek majd akkor
Méltó, méltó, hogy áldjuk Őt
Előtted állva, Téged csodálva
Ünnepeljük ma Jézust
Megérintetted a szívemet
Megláttam Őt
Szent vagy, szent vagy, Úr Jézus szent vagy
Megnyitom a szívemet
Megtalált az Úr és elhívott engem
Megtart, megtart
Ég, tüzed ég bennem
Megváltóm él 2x
Megváltott engem az Úr
Megváltott engem az Úr
Te megváltottad életünk
A megváltottak hangja ez
Addig követlek, amíg élek
Méltó 3x
Méltó 3x
Méltó Isten Báránya
Jöjj erőddel
Halleluja 3x az Úr van én velem
Mert az Isten jó
Mi áldjuk Őt
Mi Atyánk Isten, mennyei Atya
Mi várunk Rád
Eljöttél, feláldoztad magad
Kegyelmed mindent meggyógyít
Mily nagy Istenünk
Mily nagy Istenünk
És mind meghajlunk
Minden ígéreted igen és ámen
Minden lélek dicsérje az Urat
Magasztaljuk együtt az élő Istent
Minden nap csak Érted élek
Kiáltom, mindig jobban vágylak
Jövök Hozzád, kegyelmedbe
Halleluja 4x
Halleluja 4x
Tudom, a Megváltó a szívemben él
Halleluja, Jézus győztes Úr
Megvígasztalsz
Ő az egyetlen, nincs más Isten
Soha nem leszek többé
Most ez a dal Te neked zeng
Ezért táncolok és ujjongok előtte
Ezért táncolok és ujjongok előtte
Érted élek és követlek
Eltörlöm álnokságodat
Ez a hús-vér templom
Nem akarok semmi mást
Méltó vagy rá
Nem felejtem el, amit értem tettél
Nem fordulsz el senkitől sem
Jézus Te vagy mindenem
Felemel, felemel, mikor elbuknék
Nem kell más, Rád vágyom én
Nem kell más, Rád vágyom én
Nem miénk, csak Tiéd minden ...
Nem tart fogva semmi már, Fiad vagyok Atyám
Jézus, Ő az Úr
Beviszel minket az ígéret földjére
Bár hallanád az Ő szavát
Te vagy az Isten, Aki nevére
Te vagy az Isten, Aki nevére
Nincs más méltó, életet adtál
Nincs más olyan, mint Te
Nobody Knows
Angyalok látnak Téged ...
Nyitott ajtót, adtál nekem
Te vagy az egyetlen Úr a szívemben
Hiszem, hogy Ő most is itt van
He tought me how to watch
Tiéd mindenem
Szent Szellem jöjj hát
Te vagy a fény
Szent vagy Uram
Olyan boldog az én szívem
Mindenkor éneklem hűségedet
Országod építsd fel
Áldom Neved, tiéd mindenem
Ő a minden, akire nézve az Ég és Föld teremtetett
Ő él, Ő él, erősebb Ő mindennél
Ő az Úr 2x éneklem Ő az Úr
Mindörökké Ő az Úr
Úgy hívom: Csodálatos, Tanácsos
Jézus, oltalmam szélvészben
Ő nem, nem ereszt el
Ő nemcsak ember
Egy új éneket zeng most szívem
Örökkévaló! Igazságod itt él bennem
Örökkévaló Király, örökké a szívem áld
Bármerre mennék el, Te mindig látnál
Örülj az Úrnban mindig
Őt dicsérd, te egész Föld
Mikor a Pünkösd napja eljött
Megbocsátottál, életet adtál
Ragadj magaddal minden nap
A dal csak Néked zeng
Rám találtál, megváltozott minden
Kis idő még és az Égen
Tenger tombol, zúg, süvít a szél
Köztünk jártál
Az Úr legyen áldott
Én már legyőztem
Igyál a vízből
Ím, Előtted állok
Jézus Krisztus, Benned teljes ...
Te vagy Uram, imádlak én
Szellemben és igazságban
Hadd várjak Rád
Aki volt, aki van
Urunk tölts be most
Úgy vágyom látni Uram dicsőséged
Egyetlen Úr, imádunk
Szent vagy 2x hűséges Úr vagy
Szent vagy 3x Mindenható Úr Isten
Fenn a Mennyben
Mert meghaltál
A Mennyben csak Te vagy az Úr
Szeretet, szeretet ...
Szeretlek Téged Jézus
Szeretlek Uram, vonj most magadhaz
Szeretlek, mindennél jobban
Te vagy az életünk szerelme
Szeretünk Téged, imádunk Urunk
Szívemben Te erősítesz meg
Ó, Ő tett szabaddá, ó szívem szabad már
Dicsérünk Téged, mert méltó vagy rá
És felragyog rajtam a fény
Jézus, Te vagy az élet forrása
Tölts el bűnbánattal
Minden reggel csak Téged hívlak én
És velem tapsol és táncol a Menny
Lépj, táncolj - hagyd hogy ő vezessen
Táncra kel a szív, felragyog a láng
Tisztítsd meg szívem
Gyere te is, tapsolj most az Úrnak
Tarts meg minden kísértésben
Ó, Te győztél, Te győztél
Te légy mindenem
Mert eljött hozzám Jézus Krisztus
Féllek és csodállak én
Féllek és csodállak én
Te vagy a legdrágább kincs
A lelkemen ott ég ma is az a jel
A lelkemen ott ég ma is az a jel
Te vagy a világosságom
Te vagy az Élet, Te vagy a Fény
Jézus Te vagy az életemben csak
Áldunk Téged, imádunk Téged
Szerelmed bennünk él
Ó Jézus 2x
Minden időben Téged áldlak, Uram
Téged imádunk
Jézus, Tiéd a szívem
Jöjj vissza hozzám
Teljes szívvel dicsérlek Istenem
Tengeren átjön, át a hegyen
Teremtő Úr, nincs olyan, mint Ő
Hatalmas, kezed nagy csodákat tesz
És a Földön minden nyelv téged dicsér
Imádlak, reményem csak Benned van
Tisztelet és a dicsőség
És teljes szívemből imádom Neved
Szerelmed féltőn átkarol
Tölts be kedves Szent Szellem
Trónodnál leborulva imádlak
Tudom, ezért létezem
Tűz ég a szívünkben
Táncolj Isten népe
Az újbor, új tömlőbe ömlik mostmár
Új lett a Föld, új lett az Ég
Új lett a Föld, új lett az Ég
Feledd el a múltat
Úr Jézus, Királyom, Istenem
Szeretünk Jézus 3x és csak Téged ...
Lábadnál ülni Uram
Új dalt zengek és áldom
A Te kegyelmed követ engem
Futok az úton Feléd
Én pedig szüntelen remélek
Majd tágas térre állok
Utánad szomjazom
Utánad szomjazom
És tudom már, hogyha harcok jönnek
Üdvözlégy hű Király
Feltámadt 2x és él örökké
Bárcsak láthatnálak már
És mi áldjuk
Van egy név, csodálatos
Csak Benned bízok Uram egyedül
Várom a napot, eljön az Úr
Várunk Jézus
Várunk Rád Urunk
A Te fényed áttör minden sötétséget
Veled oly csodás minden
Szerelmed határtalan
Véreddel megmostál
Adj nekem Uram imádó szívet
Zengjen hát a hálám
Csak egyetlen vágyam van

Bezárás

Ablakok beállítása
Elrendezés presetek
Köszönetnyilvánítás

Köszönet a kottákért, a webhelyért: