Kottagyűjtemény

Mind mutatása
Csak az újak
Beállítások

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
421 dal
Az 1. verse eleje  
Dicsekedik lelkem az Úrban
Ha szorgalmasan hallgatod
Ne félj, mert Megváltód
Ha szólsz, megdobban a szív
Hűséges vagy, ó Istenünk
Lábaidnál elmélkedem csendben
Hallottál már az Egyetlenről
A Menny a hazám
A Mennyben fent a trónusnál
Kegyelmed elég, több mint elég
Kegyelmed elég, több mint elég
A Seregek Ura velünk van
Mikor a kérdésre választ nem adsz
A Szent Szellem leszáll
A Szentek Szentje többé nincs elzárva
A démonok szerveztek egy partit
Tiéd a végtelen
Hallelujah 2x mert Úr vagy és Mindenható
Akár a lélegzet
Hatalmas vagy Istenem, Jézus
Minden lélegzetem dicsérjen
Áldalak Téged mindörökké
Áldás, dicsőség
Téged hívunk, jöjj el Szent Urunk
Áldjuk Őt
Áldom szent Neved
Áldott, aki az Úr nevében jön
Állok és Téged csodállak
Kegyelmed hívott csendesen
Ha pusztában megyek
Milyen szavak mondhatnák el
Amim van, hozom eléd
Amit a szem nem látott
Nyitva áll a mennyei hely
Nyitva áll a mennyei hely
Az Úr áldjon meg és őrizzen
Az Úr áldjon meg és őrizzen
Fénye megtörte az éjt
Átölel jelenléted
Add meg nekünk
Királyként jöttél, halálba mentél
Mennyei örök áldozatod
Az nem lehet, hogy csak más dicsérje Őt
Az Úr az én hűséges pásztorom
Az Úr az én pásztorom
Az Úr az én világosságom
Azért élek Uram
Azért élek Uram
Ki vagyok én, hogy figyelsz rám
Ki vagyok én, akit választottál
Bemegyek a Szentek Szentjébe
Téged hívlak, Istenem
Bennem ég egy tűz
Elfáradnak az ifjak
Nincs senki olyan jó
Csak bízz az Úrban
Csak pillanat létünk
Uram áldlak, egész bensőm dalol
Csak Tiéd a legelső hely
Csodálatos, szent és felséges
Ég és Föld Királya
Ég és Föld Királya
Kevés a szó
Én Istenem vagy Te
Mindnyájan eltévedtünk
Veled még a kőfalon is átugrok
Drága vér az életért bíborszín remény
Ébreszd fel a szíved, hadd szálljon fel a dal
Halld, ó Izráel
Lehetsz koldus vagy király
Leteszem az életem
A Föld megrendülhet
Él a mi Megváltónk
Eljön a mi Urunk Jézus
Eljött hozzám, mikor még ...
Eljött már a Menny közénk
Dicsőséged ragyogjon most ...
Te vagy az Első
Neked szóljon az ének
Csak ember vagyok én
Minden dicsőség Istenünké
Én Uram, Te adtad életem
Ami fájt, örömre fordítottad
Uram, hatalmas Isten
Már az idők előtt is gondoltál rám
Újjá lett bennem minden
Elküldted ide az Egyetlent
Ez az adal, mit a Mennyben
Eljött egy újabb nap, hogy ismét örvendezzek
Fejet hajt a mindenség
Felemelhetem újra
Felséges
A próféták rég megmondták, hogy eljön Ő
Fenn a Mennyben neked is van ...
Fenségednél nincs vonzóbb
Magas hegytetőkön
Az Ő kegyelme örökké tart
Mózes állt fent a sziklán
Béke van a szívemben akkor is, ha elbukom
Bátran kilépünk a sorból
Gyere te is velünk az Úr színe elé
Gyönyörködjél az Úrban
Isten így szól mindenkihez
Hála neked, hogy népedet ...
Ha az Úrnak Lelke rám száll
Mikor nincs bennem tűz
Régóta vágyom arra én
Örvendek, amikor mondják
Hadd legyen Jézus első szó ajkamon
Kihozott minket Egyiptomból
Mert mécsest gyújtottál nekem
Hálát adok Neked Uram, hogy élek
Dicsérjük harsonákkal
Halleluja, Jézus Krisztus él
Hallelujah 2x mert Úr vagy
Hallelujah (3x), szent az Úr
Kegyelmed egy bárka
Seregek Ura, hatalmad határtalan
Istenként értem adta életét
Hatalmas élő Isten
Hatalmas vagy, erős Isten
Hegyek és tengerek felett
Hegyek és tengerek felett
Véred megnyitja szemem épp most
Nem ezt vártad, nem ezt mondták
Látom az élő Jézust
Hozsánna 4x áldott legyen
Az, aki benned bízik, soha meg nem szégyenül
Az, aki Benned bízik, soha meg nem szégyenül
Hozzád kiáltok, Uram, én szirtem
Élet Ura, a kegyelemnek trónján ülsz
Hozzád száll szívemből az ének
Hozzád száll az énekem
Hűséges, örökké hűséges
Igazságban szellemben életem átadom
Szent vagy 2x meghajtom magam
Fenséges Úr, Istenből emberré lettél
Hozzád jövök, jelenléted ...
Hozzád jövök, jelenléted ...
Mindenható Isten, Ég és Föld teremtője
Felhő fölé rejtőzött el
Felhő fölé rejtőzött el
Szent Szellem érintsd meg néped
Velem van, ha völgyben járok
Minden nép Hozzád kiált
Te Isten vagy, de én nem
Istenem, jelenlétedre éhezem
Istenem, Te vagy mindenem
Nyújtsd hát most a kezed felénk
Itt az új nap, az új látás
Itt vagyok most jó Uram
Nincsen más Uram, oyan mint Te
Teljes öröm van házadban
Jézus (3x), oly hatalmas ez a Név
A János 1. írja
Mint aki látta a láthatatlant
Fogom kezedet
Mély álomból ébredj lelkem
Jézus az Úr és mindenek fölött
Jézus az Úr, az egyetlen Isten
Jézus az Úr, az egyetlen Isten
Jézus az Út, az Igazság
A dicsőség betölt mindent
Istennek Fia meghalt helyettem, tudom, hogy Jézus él
Mert ahol ketten, vagy hárman
Jézus Úr, Ő a mi Istenünk
Élő reménységgel
Szükségem van most Rád
Jézus, légy a trónon mindenhol
Jézus, szeretlek, meghajlok
Jézus, Te vagy az Egyetlen
Én még mit sem tudtam Rólad
Minden más lett
Jó az Úr örökké
Jézus, kegyelmed tartja ...
Hogyha megtehetném
Mielőtt megszülettem
Éhes a lelkem és szomjas a szívem
Az Úr jelen van, ha dicsérjük Öt
Jöjj Izrael, jöjj én mátkám, itt van már a vőlegény
Jöjj Szent Szellem, újíts meg engem
Valljuk meg együtt
Jelenlétedben, megújul szívem
Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd
Jöjjetek és énekeljünk
Hogy bízhattál rám oly kincset
Kegyelmed által élek
Elhagytad trónodat és eljöttél e világért
Vak koldusként, porban
Péter és János szerdán
Kell egy király, ki oly hű
Kell, hogy végre érezd
Kerestelek nyáron, hűs fa árnyékában
Uram, Te ismersz
Kérhetnék sok mindent
Áldott az a szolga
Kezdetben vala az Ige
Véget ért a fájdalom
Kezem felemelem
Kiáltó szó volt a pusztában
Úr Jézus, Megváltóm
Királyok Királya, hűséges Istenem
Kitárom szívem ajtaját
Köszönöm, hogy eljöttél
Jézus, én így jövök Hozzád
Látlak Uram trónodon ülve
Remegve léptem be
Hallottál már az Egyetlenről
Nem vádol már senki sem
Nem akarsz kétszívű követőt
Ha jönnek a problémák
Egy új nap kél
Egy új nap kél, és már ébred minden
Lelkem szomjazik Utánad
Lelkünk az Urat várja
Lényed érint
Bárhol vezet utam, szerelmed óv engem
Létem dicsérje az élő Istent
Ma csak álmodom arról
Magasztaljuk Őt
Megszólítottál, nevemen hívtál
Megérinted szívünket
Mint egy megöntözött kert
Palástja betölti a templomot
Meglátunk, legszentebb Úr
Megnyitom a szívemet
Nem volt reményem
Kegyelmed dicsőséges
Sokan azt mondják, hogy hallgass
Újjá tette szívem
Megváltott Téged az Úr
Megváltott Téged az Úr
Én aszt hittem, az életem ...
Nincs más ilyen szeretet
Megvígasztaltál, új erőt adtál
Átjárod lelkem
Átjárod lelkem
Méltó Isten Báránya
Méltó 3x minden imádatra
Menjünk együtt az Úr elé
Menjünk most együtt az Úrhoz
Áldjátok Isten mindörökké tartó ...
Mi Atyánk Isten, mennyei Atya
Mikor a Szent Lélek megérint
Mikor még semmi nem létezett
Mikor szomjas szívem vár
A fény királya Ő
A fény királya Ő
Koldus és herceg
Ó mi Urunk, mily csodálatos neved
Mennyen és Földön ő az Úr
Minden megtörténhet
Mit is mondhatnék
Minden nap újabb döntés
Minden új nap Veled kezdődik el
Dicsérjük szent nevét
Dicsérjük szent nevét
Minden, ami bennem él
Mindig értünk harcolsz, Jézus
Uram, ismersz engem
Mint a gyémánt lapjain ...
Mint szarvas hűs folyóvízhez
Most ez a dal Te neked zeng
Mostmár szabadságban élek
Mostmár szabadságban élek
Napról napra kegyelmed megtart
Ne félj, mert megváltottalak
Nekem nincs Rajtad kívül
Nem akarok semmi mást
Te vagy a szívem Királya
Isten úgy szerette ezt a világot
Te vagy az első, aki azért ...
Magányos volt az életem
Kegyelmed mindig új esélyt ad
Neked adom, életem a Tiéd Uram
Neked adom, életem a Tiéd Uram
A keresztre tekint már szemem
Mikor körbefog gyönyörű dalod
Nem test és vér ellen harcolunk
Nemsokára indulunk
Nincs más, nincs más csak Jézus
Nálad lett borrá a víz
Nálad lett borrá a víz
Szerelmeddel megváltottál
Kegyelmed árad, mint széles folyó
Eldőlt már bennem, követem Jézust
Nobody Knows
Nyisd meg a Menny kapuját
Csodás Királyom
Ó Uram, hűséges Istenem
Ó, én hiszek Jézusban
Oh Happy Day
Szerelmed erős
Oly jó dicsérni Téged
Oly jó Veled lenni Jézus
Oly szép vagy, lelkem Téged áld
Sötétségben jártam
Olyan szent vagy, szent vagy
Uralmad jöjjön el a szívünk mélyében
Mindennél jobban szeretlek Téged
Nincs más cél és nincs más út
Az én Istenem soha nem hagy el
Megölték a Bárányt
Ő az, ki megvígasztal
Ő az, ki velem van a tűzben
Ha minden lépés ólomnehéz
Körülvesz a völgy, hol a halál sötét árnyékot vet
A legnagyobb ajándék Atyánktól
Örökké Téged imádlak
Éreztem én a legelején
Mindennél csodálatosabb vagy, én Istenem
Öröktől ismered a szívem vágyát
Áldjuk most Őt 2x, dicsérjük ...
Mennyen és Földön nincs olyan ...
Imádni jött a néped
Rád találtam Jézus
Kiválasztottál, új szívet adtál
Ragyogásod szebb, mint a csillagok
Itt állok házadban
A házakban látom
Rejts most el
Egyetlen Megváltó
Mikor indul a harcba nem tréfál
Sátánt legyőzték
Nem lehet elmesélni
Sohasem értettem, hogy miért ...
Sorsom ott van a kezedben
Sötétségből a fénybe emelsz
Szellemben és igazságban
Szemeimet felemelem
Szent az Úr 3x, a Seregek Istene
Szent Szellem szállj rám
Szent Szellem, hadd legyen templomod szívem
Földeszállt égi Szent
Ha az Úr előtt megállunk
Drága Bárány, szent és méltó
Szent vagy 2x ó Uram
Szent vagy, szent vagy Urunk
Jézus, Királyom vagy
Drága kincset bíztál rám
Szeretlek Téged Jézus
Jézus szeretlek, teljes szívből imádlak
Szeretlek, mindennél jobban
Szeretünk Jézus, Te légy minden ...
A gyenge szól: erős vagyok
Szívből dicsérlek, neved magasztalom
Szeretet, mi megtörhetetlen
Jöhetnek viharok
Élvezem beszédedet
Szívemből szeretlek, szívemből kereslek
Szívünk imádata szállj a Mennyig fel
Szomjazom Rád
Tart még a kegyelem
Életre hívtál el, miért állnék lehajtott fejjel?
Szívem új életre kel
Taníts Uram a Te szent igédre
Gyász helyett újra kezdd el
Nehéz idők, csalódást hoznak
A legjobb nap az életben
Úr vagy szívemben
Te már akkor szerettél engem
Te Úr vagy fenn a Mennyben
Te Úr vagy fenn a Mennyben
Mindent megér, ha melletted lehetek
Te vagy a legfőbb kincsem
Te vagy a legfőbb kincsem
Köszönjük a nagy kegyelmedet
Te vagy az Élet, Te vagy a Fény
Te vagy az, akiből élet árad
Te vagy méltó, Ó Istenünk
Elveszett szívem összetört
Te vagy szerelme életemnek
Eljöttél értem
Téged imádunk
Kora reggel felkelek
A legmagányosabb hely
Nálad megtaláltam
Mikor nem múlik a zord tél
Teremtő Úr, nincs olyan, mint Ő
Tied a dicsőség
Tied az ország, minden áldás
Fényed beragyog mindent
Senki nem méltó rá
Több erőt, több szeretetet
Életem ereje, hűséges szövetségesem
Tölts be kedves Szent Szellem
Te vagy a Királyom
Jobb egy nap melletted
Lelkünk az Urat várja
Tűzzel megkeresztelsz
A Szentek Szentje többé nincs elzárva
Ahogyan a teremtett világ
Ahogyan a teremtett világ
Ő az Üdvösség Királya
Hadd zengjek új dalt szívemből
Uraknak Ura és Királyoknak Királya
Uram, Rád vágyom, magadhoz ...
Uram, szent vagy, hatalmas vagy
Uram, szólj hozzám
Uram, Te gondolsz rám
Uram, Te hozzád futok
Urunk áraszd ránk most kegyelmed
Utánad szomjazik lelkem
Utánad szomjazik lelkem
Veled akarok élni, Jézus
Üdvözlégy hű Király
Ünnepeld Jézust, ünnepeld
Istenem, olyan tiszta és szent vagy
Van egy Király, ki oly hű
Van egy név, csodálatos
Várlak, Uram jöjj hozzám
Krisztus az első zsenge
Várunk Jézus
A hit hegyeket mozdít
Százszor elbuktam, te megmentettél
Üres és sivár a szívem nélküled
Velem vagy a sötét völgyben
Véreddel megmostál
Zene nem szól már és minden távol jár
Még nem is éltem én
Világosságom és segítségem Te vagy

Bezárás

Ablakok beállítása
Elrendezés presetek
Köszönetnyilvánítás

Köszönet a kottákért, a webhelyért: