Krajcsir Piroska – A legjobb még előtted van!

Mélyen megérintett Dobozi Áginak a vasárnapi úrvacsora előtt elhangzó üzenete – a legjobb még előtted van! – , ugyanis éppen ezt az üzenetet hallottam nemrég egy női konferencia előadójától, Maria Preantól.

Maria Prean nemsokára nyolcvanéves lesz,  ám  aligha zokon venné, ha  öregnek nevezném. (Mindössze harminchárom évesnek érzi magát – a többi csupán élettapasztalat.)   Egészen komolyan veszi azt a bibliai igazságot, hogy aki hisz, annak örök élete van. A hívő ember távlata az örökkévalóság, és nem az a néhány évtized, amit testben a földön töltünk el.   A Biblia sem beszél nyugdíjas évekről: Mózes látása nem homályosult meg, ereje nem csökkent még 120 éves korában  sem. Aki Isten közelében, a Szent Szellem erejéből táplálkozva él, az nem veszi észre az idő múlását. „Az igaz virágzik, mint a pálmafa, és növekedik, mint a cédrus a Libánonon…Még vén korban is gyümölcsöznek; kövérek, és zöldellők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr!”(Zsolt.92:13,15-16)

Maria Prean  Tirolban született, de az év nyolc hónapját Ugandában tölti, mert ő a 2001-ben alapított Vision for Africa missziós szervezet elnöke. Nagyon fiatalon adta át életét Istennek. Húszévesen úgy imádkozott, hogy akár ötvenéves koráig is vár az Igazira, akit az Úr szánt neki élettársul. Múltak az évek, és a harmincéves Maria már nagyon bánta, amit fiatalos meggondolatlansággal kimondott. Negyvenéves volt, még mindig egyedülálló, amikor   Isten bibliaolvasás közben egy igeversre irányította a figyelmét: „Emeld fel tekintetedet, és nézz körül; ezek mind összegyülekeztek és hozzád jönnek. Fiaid messze földről érkeznek, és leányaidat karjaikban hozzák.”(Ézs.60:4) El sem tudta képzelni, hogyan lesz ebből valóság.

Aztán 47 évesen férjhez ment; harmonikus, boldog házasságban élt hat évig, amikor férje váratlanul meghalt. Így vall életének korábbi évtizedeiről: „Sokáig éltem összetöretésben, és így tanultam meg, hogy a felfelé vivő út először mindig lefelé vezet. Meg kellett tanulnom, hogy kiengedjem a kezemből az irányítást.”

Tizenöt évvel ezelőtt  egy barátnője hívására érkezett Ugandába. Éjszaka volt, amikor először afrikai földre lépett, és olyan elementáris sokkhatás érte, hogy a következő géppel vissza akart repülni. A két ország közötti gazdasági, kulturális és szociális szakadék olyan áthidalhatatlannak látszott; a szükség és nyomor, továbbá az életforma, amelyet ez az afrikai ország kínált, olyan elviselhetetlennek tűnt, hogy Maria el akart menekülni onnan. Aztán leborult a Mindenható elé, és egy imával töltött éjszaka alatt  az Úr olyan szeretettel ajándékozta meg az ország és annak lakói iránt, hogy bátran szembenézett a kihívással, és maradt.

Az államtól kapott 65 hektárnyi terület minden szempontból katasztrofális volt:nyomorúságos viskók, műveletlen földek; boszorkányok, varázslók és bérgyilkosok éltek itt. De Maria  nem a maga erejére, hanem Isten – és csak az Ő! – segítségére támaszkodott, amikor elkezdte a munkát. A legapróbb dolgoktól a legnagyobbig Isten irányítását követte. Néha elcsodálkozott, hogy Isten miért éppen őt, a már nem fiatal, egyedülálló asszonyt választott erre a célra. „Mert te nem állsz az utamba!” – hangzott a frappáns válasz.

Maria ereje teljes mértékben a forrásból, Isten erejéből táplálkozik. Mindegy, hogy főz, könyvet ír, előad, vagy a számítógép előtt ül, minden munkát Jézus jelenlétében végez. Életében valósággá vált, hogy  szőlővesszőként a szőlőtőn kell maradnia, különben nem terem gyümölcsöt. Nemcsak tudja, de éli az Igét: „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.”(Ján.15:5)

A boszorkányok egykori tanyáján templomot építettek, a területen  ma kórházak, iskolák állnak; az elmúlt másfél évtizedben 10.000 gyermek tanulhatott itt. Szorgos munkával művelt földek húzódnak a szemhatárig, és naponta két órán át árad a mikrofonokból az Istent dicsőítő zene. A misszióban 600 ember dolgozik úgy, hogy elsősorban Istennek tartoznak felelősséggel a munkájukért. Amikor Maria négy hónapra elhagyja a missziót, minden munkatársa tudja, hogy egy sokkal szigorúbb felügyelőt kaptak. Olyat, aki mindent tud, és mindent lát. Egyébként Maria egyvalamit szigorúan száműzött a szervezetből: a korrupciónak még az árnyékát is.

És hol vannak Maria gyermekei? Mert Mama Mariának szólítják őt nemcsak a misszió tagjai, de Uganda elnöke, afrikai királyok és királynők,  sőt, vezető politikusok is. Azonban nem ezek az ő megígért gyermekei.

Hatvanhárom éves volt, amikor megtudta, mit jelent édesanyának lenni, ugyanis ekkor fogadott örökbe egy tizenéves afrikai ikerpárt. Nem sokkal később telefonhívást, kapott, hogy helyezzen el egy kilenc hónapos  csecsemőt az árvaházban. Mivel az épületnek még csak az alapjai álltak, Maria tehetetlenül tárta szét  a kezét. Egy átimádkozott, álmatlan éjszaka után  azonban mégis elhozatta magának a csöppséget, akit ezekkel a szavakkal adtak a kezébe: „Maria, itt van a kislányod!”

Beteljesült a két évtizeddel korábban kapott prófécia.

Maria Prean csodálatra méltó tevékeny életet él. Életének mottója: a legjobb még előtted van! Energiája kimeríthetetlennek tűnik. Könyvet ír, kiad, előadásokat tart, terveket hagy jóvá, magas méltóságokat fogad, és igazgatja a Vision for Africa szervezet szerteágazó tevékenységét. Nemrég szerezte meg a traktoros jogosítványt – biztos vagyok benne, hogy jövőre már szántani is fog! –  , és szeretné tökéletesíteni zongoratudását.

Maria életének legfőbb célja az, hogy  általa minél többen megtalálják Istent, és életük valódi célját és rendeltetését.

Hogyan találhatjuk meg Istent? Hagyni kell, hogy az Ő szeretete életre leheljen bennünket, amelyre olyan nagy szükségünk van.  Nem kell szégyenkezni, hogy érdemtelenül kaptuk ezt a nagy szeretetet, hiszen ebben találjuk meg az identitásunkat. Naponta többször el kell ismételnünk: az én Istenem szeret engem, mellettem áll és törődik velem.

Bele kell gyökerezni, bele kell merülni ebbe a végtelen szeretetbe – aztán tovább kell adni másoknak.

Ha a szeretet örök forrásából táplálkozunk, akkor nem kell szorongó szívvel gondolni az évek, vagy akár az évtizedek  múlására, mert megértjük, hogy a mi mennyei Atyánk szeretete által a legjobb még mindig előttünk van!

 

Krajcsir Piroska