Lakatos Béla – Isten megmutatja!

(Ef.2:7) Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.

Isten az Ő kegyelmének mértéktelen bőségét a világ számára elsősorban abban mutatja meg, hogy hozzánk hogyan viszonyul. FIGYELEM! Vagyis nem a mi teljesítményünk, Istenhez való viszonyulásunk, szeretetére való reakciónk, teszi nyilvánvalóvá, mutatja be elsősorban Isten kegyelmének gazdagságát, hanem az, hogy ISTEN HOGYAN VISZONYUL hozzánk. FIGYELEM! Ő úgy döntött, hogy rajtunk keresztül ILYEN MÓDON, ÍGY ismerteti meg magát a világgal. A mi feladatunk az, hogy magasztaljuk, hirdessük az Ő kegyelmét – Ef.1:5 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint,6 Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben