Piszter Gábor – Az Igének cselekvői legyetek!

“Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek,  hogyha némelyek nem engedelmeskednének az igének, a feleségük életvitele által, ige nélkül is megnyeresenek. Szemlélve a ti félelemben való feddhetetlen életeteket.”
1 Péter 3:1-2

Pál itt házastársakról beszél, de leír egy nagyon fontos alapelvet. Ha valakit meg akarsz nyerni az Úrnak, akkor nem csak az ige (intellektuális) ismerőjének kell lenned, hanem a testté lett igének. Ha te úgy élsz, ahogy Jézus is élt, akkor igék papagáj módon való felbüfögésé nélkül is megtérnek körülötted lévő emberek, mert téged nézve “olvassák” az igét.
Persze lesznek, akik elutasítanak, jellemzően azok a vallásos emberek, akik inkább olvassak az igét, mintsem maguk válnak az igévé, és ha előttünk az ige testté lesz, akkor azt nem ismerik fel. Ezzel Pálnak, Jézusnak és mindenkinek számolnia kellett, így nekünk is.

“Amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek egész életetekben… és ha atyának hívjatok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltésetek a ti jövevényesetek idejét”
1 Péter 1:15

“Úgy fényeljen a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket (nem hangzatos beszédeteket), és dicsérjék érte a ti mennyei atyátokat.”
Máté 5:16