Piszter Gábor – Az Ő képmására

Sokat lehet hallani manapság azt, hogy valakit kegyelem tanítónak hívnak, ami legtöbbször pejoratív jelentéssel bír. Miről lehet felismerni, hogy valaki tényleg a kegyelmet tanítja, a szó eredeti, jó értelmében, mint pl.: Pál apostol? A kegyelem semmiképpen sem ürügy a testnek, hogy kicsapongó életet éljen, Jézus, aki  kegyelmet hirdetett, pl.: nem részegedett meg bortól, Pál is inkább a Szent Szellemre bízta ezt, nem a piára.A kegyelem legegyszerűbb defíniciója, hogy Jézus helyettes áldozata miatt, az újjászületett hívő képes betölteni a tőrvényt, képes úgy járni, ahogy a mester járt, mivel Jézus úgy járt (olyanná vált), mint Ő.A kamu kegyelem tanítók ezzel soha nem értenek egyet, pedig ez az újszövettség lényege.

“Mert a megszentelő (Jézus) és a megszenteltek (újjászületettek) egytől valók mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyenli őket atyafiaknak hívni… Annak okáért MINDENESTÜL fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hű főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.”
Zsidó 2

“Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivelhogy erőtlen volt a test miatt, az Isten az Ő fiát elbocsátván bűn testenék hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatta a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint, hanem szellem szerint járunk.”
Róma 8

Jézus áldozatának lényege, hogy visszahozza az embereket Isten családjába, hogy az emberek újra Isten képmásai legyenek.
“Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, ahogy ő járt”
1János 2