Piszter Gábor – Békesség nektek és jóakarat!

“És hirtelenséggel jelenek az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dicsérik és ezt mondják:
Dicsőség a magasságos [mennyek]ben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!”
Luk 2:13-14
Jézus érkeztével az angyalok bejelentették egy új korszak megérkeztét. Isten Jézus helyettes áldozata által külön választotta a bűnt a bűnös embertől. A bűnt megítélte és kárhoztatta Jézus testében, majd eltörülte, így az emberek felszabadultak Isten haragjától, ami a bűnt sújtja.
Nem az emberek közötti békéről szól ez a rész, az sajnos meg várat magára, hanem arról, hogy Isten volt az, aki Jézusban megbékéltette magával az egész világot, nem tulajdonítván nekik a bűneiket.(2Kor5:19)
Isten haragja az emberek szörnyű bűnei miatt kielégíttetett, és Ő bekességgel közeledik az egész emberi faj minden képviselőjéhez, és jó akarattal van még a gonoszok iránt is (Máté 5:43-48).
Isten és emberek közötti békéről szól ez, amit az egyetlen közbenjárónak, az ember Jézus Krisztusnak köszönhetünk! (1Tim2:5)
A megtestesülésre és a kereszthalálra nem azért volt szükség, mert bűnösök voltunk, hanem mert Isten képmásai vagyunk, akiket bemocskolt és eltorzított a bűn. A hangsúly azon van, hogy Isten szemében akkora érteket képviselünk, hogy vállalta a bűnért való halált, hogy megszabadítson a ránk rakódott mocsoktól, és a szellemünket visszaállítsa az eredeti terv szerinti állapotba.
Egyszerűbb lett volna eltörölni az emberiséget, mint meghalni érte.
A kereszt ezért nem a bűnre emlékeztet, hanem Isten szeretetere.