Piszter Gábor – Hogyan találom meg az elhívásom?

“Kérlek benneteket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy az elhívásotokhoz méltón járjatok. Teljes alázattal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, igyekezvén megtartani a szellem egységét a békességnek kötelékében. Egy a test (Krisztus teste=>az egyház),  egy a szellem, amiképpen elhívásotoknak egy reménységeben hívattatok el.
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; egy az Isten, mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és MINDENKI által, MINDANYIÓTOKBAN munkálkodik.”
Ef 4: 1-6
Ennek a résznek rengeteg síkon van mondanivalója, nekem most annak kapcsán jutott eszembe, hogy sokszor, amikor szeretnénk megtudni Isten elhívását az életünkre vonatkozóan, megtudni, mi az, ami személyesen a mi feladatunk, könnyen bele bonyolódunk a különböző kegyelmi ajándékokba, hogy kinek, hogy adja az Úr, ha nem adja, miért nem adja, és elfelejtjük, hogy MINDENKIN keresztül munkálkodik.

Az általam megértett alapelv az, hogy kezd el megtenni azt, amit Isten minden gyermeke/tanítványa számára megparancsolt, és ahogy ezt teszed, elkezdi Isten felszínre hozni az egyedi ajándékodat. Otthon ülve ez soha nem fog csak úgy a felszínre törni.

A missziós felhívás, ami MINDEN újjászületett ember lehetősége és feladata: hirdetni, hogy eljött Isten királysága, halottat támasztani, beteget gyógyítani, leprást tisztitani és tisztátalan szellemeket kiűzni.  Ezeket  lehetetlen emberi erővel lehetetlen megtenni és ha mégis hittel azt keresed, hogy hogyan tudod ezt megtenni, akkor Isten természetfeletti módon megsegít, és felszínre jön az egyedi elhívásod. De ez csak akkor veszi kezdetét, ha nem azon gondolkozol, hogy igen vagy nem, hanem azon, hogy igen, de hogyan. Ha feladod a büszkeségedet, felvállalod, hogy ezt kell tenned, nem nézel a kudarcokra, hanem mindent a hátad mögé dobva, célegyenesen mész a mester után. Magadat megtagadva követed őt.
Amig azon gondolkozol, hogy vajon minden hívő feladata-e ezeket tenni, addig a kockázatot elkerülve, a kényelem fotelében ülve nem hozod Istent olyan helyzetbe, hogy demonstrálhassa az erejét az altalad képviselt ige mellett. Isten természetfeletti ereje a konfortzónádon kívül vár rád!
Ettől nem leszel pásztor, tanító, próféta vagy evangélista, hanem tanítvány, munkatárs, jó és hű szolga. Lehetsz megélhetésedet tekintve bármi, a lényeg, hogy főállású keresztény, azaz Jézus követő legyél, és ott ahol vagy, reprezentáld az országot, a királyt, akihez tartozol.