Piszter Gábor – Isten akarata, hogy tökéletesek legyünk

“Azért imádkozunk, hogy Istenünk, a Békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és EGÉSZ valótokat őrizze meg: szellemeteket, lelketeket és testeteket egyaránt, míg Urunk Jézus Krisztus vissza nem jón.”
1 Thesz 5:23

“A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek, hiszen meghaltatok, az új eletetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve… ti már levetkőztétek a régi természetet és annak szokásait, és felöltöztétek az új embert, aki folyamatosan megújul, míg teljesen olyan nem lesz, mint aki teremtette őt.”
Kol 3:2-11

“Ezért hát őrizzétek meg ezt a bátorságot és hitet, mert miután mindent véghezvittétek, amit Isten akar, megkapjatok tőle, amit megígért…mi nem azok közé tartozunk, akik meghátrálnak, hanem azokhoz, akik hisznek és igy (a szellemünk újjászületéséhez hasonlóan) a lelkünk is üdvösséget nyer”
Zsidó 10:35-39

Amikor újjászülettünk a szellemünk tökéletes lett, de Isten akarata az, hogy az egész lényünk üdvözüljön. A szellemünket Isten teremtette újjá, Ő üdvözítette, de ezt az üdvösséget nekünk kell a lényünk többi részére kiterjeszteni (filippi 2:12) Ez a hitünk célja; hogy mire Jézus elé állunk, ne csak a szellemünk legyen tökéletes, üdvözült, amit Isten eleve igazságban (megigazult állapotban) és valóságos szentségben teremtett (efezus 4:24), hanem a lelkünk is (1 Péter 1:7-9). Ahogy ez a folyamat halad előre, mi hitből hitbe, dicsőségről dicsőségre haladunk, és az életünk egyre több területen ugyanolyan lesz a gondolkozásunk, érzelmi világunk, akaratunk és tetteink, mint a Mesternek, a hitünk kezdőjének és befejezőjének, Jézusnak.