Piszter Gábor – Mit is jelent ez a titok?

“Kol 2:1 Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van tiértetek, és azokért, kik Laodíceában vannak, és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint e testben;
Hogy vigasztalást vegyen az ő szívük, egybeköttetvén a szeretetben, és [hogy eljussanak] az értelem meggyőződésének TELJES gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek MINDEN kincse elrejtve. Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel…
Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való:
Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában:
Melyek [csak] árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.”
Pál szerint az értelem és meggyőződés, a bölcsesség és megértés EGÉSZE abban a titokban van elrejtve, hogy Krisztus az újjászületés által bennünk él.
Mégis sokan azt hiszik, hogy ha visszatérnek az újholdhoz vagy más ünnepek megtartásához, akkor jobban megértik Isten titkát. Komolyan azt hiszik, hogy számít, hogy a hét melyik napján tartanak Istentiszteletet, holott az év 365 napjának 24 órájában BENNÜK ÉL az Isten.
Pál a filippi levélben még erősebben fogalmaz, és azt írja, hogy “mi vagyunk a körülmetélkedés, akik újjászületettünk szellemben imádjuk az Istent, és Krisztusban dicsekedünk.”
Fedezzük hát fel, hogy mit is jelent ez a titok!