View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN I. fejezet: Jézus születésének története

4. Keresztelő János születése A körülmetélés szokása A gyermek neme – miután a 20. századig ismeretlen volt az ultrahangos vizsgálat – hosszú évezredekig csak a születés pillanatában derült ki. A történetben azért lényeges, hogy a gyermek fiú, mert a neme igazolta az angyali bejelentés igazságát. Ha lány született volna, akkor az angyali bejelentés hazug, ördögi csalásnak minősül; hiszen, ha a kijelentés ebben tévedett, akkor minden más is megkérdőjeleződött volna. Mivel Izraelnek szövetsége volt Istennel, az újszülött fiúcsecsemőt a megszületését követő hét nap elteltével, a 8. napon körül kellett metélni. A Bibliában a nyolcas szám  az új kezdet jelképe; a hét …

View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN I. fejezet: Jézus születésének története

3. Mária meglátogatja a rokonát, Erzsébetet Júdea hegyei közt Júdea hegyvidéke, Mária rokona Mária Názáretben lakott, és itt látogatta meg az angyal, hogy bejelentse Jézusnak, a Messiásnak a megszületését. Mária tehát innen indult Jeruzsálembe (ami több, mint 100 kilométer távolság). A papok a Jeruzsálem környéki hegyvidéken laktak (Ráma, Anatót, Nób, Gibea, EinKerem), a Szentélyhez közel. A korai hagyomány szerint Zakariás és Erzsébet Ein Keremben éltek (ma Jeruzsálem egy elővárosa, jelentése: ’az ültetvény forrása’). Tehát Mária ide sietett, hogy meggyőződjön a jelről, amit Gábriel angyal neki adott. A hagyomány szerint Erzsébet Mária nagynénje volt, ami – ha egyáltalán igaz – azt …

View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN I. fejezet: Jézus születésének története

2. Gábriel megjelenik egy szűznek Názáretben Nácáret városa Galilban A ’galil” héber szó jelentése ’körzet’; bővebben: Galil Ha Gojim: a nemzetek (pogányok) körzete. Izrael északi részét hívták, és hívják így ma is. A terület három nagy tájegységre osztható. Felső-Galil a Libanon-hegység nyúlványaitól húzódik Dél felé. Folytatása az alacsonyabb dombvidék: Alsó-Galil. Ennek legdélibb nyúlványán alapítottak Betlehemből elszármazott munkások egy várost az ott fakadó forrás mellett, és elnevezték Nácáretnek. Az elnevezéssel az olajfa mellékhajtására utaltak (héber neccer = gyökérhajtás), mivel ez a város Betlehem egy „oldalhajtása” volt. A munkások a közeli Cippóri városában folyó nagyszabású építési munkálatok miatt érkeztek ide, ahol sok …

View Post

JÉZUS ÉLETE A NÉGY EVANGÉLIUM ALAPJÁN

I. fejezet: Jézus születésének története 1. Gábriel megjelenik a jeruzsálemi szentélyben, napfelkeltekor Ki volt „Nagy” Heródes? Heródes király apai ágon edomita, anyai ágon nabateus arab származású uralkodó volt Nevét Antonius római hadvezér oldalán tanúsított bátorsága miatt kapta (a „herodes” görög szó jelentése:’hősies, hősi ivadék’). A „nagy” jelző viszont nem uralkodói nagysága miatt került a nevébe, hanem azért, hogy fiaitól, akik szintén Heródes néven uralkodtak, meg lehessen különböztetni; Jelentése tehát: „idősebb”. (Antoniusz római hadvezér kegyeiből uralkodott, aki Julius Caesar hadvezére, majd legnagyobb riválisa volt a hatalomért és Kleopátra szerelméért.) Julius Caesar meggyilkolása után utódja, Augustus legyőzte Kleopátra és Antonius egyiptomi seregeit, …