View Post

Lajta Brigitta – Hát jó!

„Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1Pét 5:6-7 Az elmúlt hónapok próbára tették az Úrral való kapcsolatomat. A legnehezebb az volt, hogy nem tudtam eldönteni, én csinálok valamit nagyon rosszul, vagy ez egy próba, amin keresztül kell mennem. Voltak napok, amikor azt hittem, hogy ennek soha nem lesz vége. Máskor úgy tűnt, hogy egy hajszál választ el a szabadulástól. Gyakran látni véltem a fényt, de nem értettem miért dudál. 😀 Komolyra fordítva a szót, arra jöttem rá, hogy még mindig aggódom, és nem tudok …

View Post

Lajta Brigitta – Hogyan nyissuk ki a hűtő ajtaját?

Mostanában sokszor elhangzott az üzenetekben, hogy ott van a Túró Rudi a hűtőben, csak vegyük ki. Határozottan bosszantott ez a mondat, mert mindig azt éreztem, hogy az én hűtőmet a Mennyei Apukám kulcsra zárta. Azt mondja az ige: “Keressétek először  az Ő országát  és igazságát, és ezek is mind megadatnak nektek” (Mt 6,33). Vagyis, mivel nem eléggé kerestem Őt, ezért kulcsra zárta a hűtőt. Majd, ha eléggé keresem, akkor nagylelkűen kinyitja. Te is így gondolod? NEM! Isten nem ilyen. De akkor miért nem nyílik az a nyomorult hűtő annyi embernek? Többek között azért, mert tele van a fejünk ilyen üzenetekkel, és ebből …

View Post

A reménységről – Lajta Brigitta

Karácsony táján sok üzenet szólt a reménységről, de ilyen nehezen még nem született meg cikkem. Mindig azt hallom másoktól, hogy azért vannak nehézségeim, mert nincs hitem, de valójában reményem nem volt. Annyi nyomorúságot éltem már át születésemtől kezdve, hogy elképzelni sem tudtam, lehetne jobb. Nem értettem, hogy milyen csere történt valójában a kereszten. Annyit tudtam, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, és halálom után a mennybe kerülök, ahol Isten mindenféle csodálatos dolgot készített az Őt szeretőknek. De az életemet azok a prédikációk határozták meg, hogy „itt a földön nyomorúságtok lészen”. Sokat olvasom mostanában a Zsoltárokat. Nagy részüket Dávid írta, amikor …

View Post

A ló háta

Egyik presbiterünk mondása, hogy a keresztényeknek csak egy dolgot kellene megtanulni, hogy a lónak háta is van. Napok óta ezen elmélkedem, hogy mit is jelent ez pontosan, és az Úr is segített előrébb jutni. Az egyik tábor a Fil 2:13-ra hivatkozik “Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.” Vagyis nekünk már semmi dolgunk nincsen, csak imádkozunk, olvassuk a Bibliánkat, és a bennünk lakó Szent Lélek mindent elvégez a rendelt időre. Még azt is hozzáteszik, hogy „Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.” …

View Post

Szeretni parancsszóra? – Lajta Brigitta

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” Máté 22:37  20 évvel ezelőtt egy protestáns gyülekezetben tértem meg. A prédikáció arról szólt, hogy minden ember Isten ellenségeként születik, de az Atya annyira szeret minket, hogy az egyszülött Fiát küldte el a földre, hogy meghaljon a mi bűneinkért, és ha ezt elfogadom, akkor örök életem van. Az eszemmel fel is fogtam ezt, de a szívemig nem jutott el az üzenet, mert az Istenképemet a saját szüleimről és a gyülekezet tagjairól mintáztam. Az ige azt mondja, hogy legyen neked a te hited szerint, de milyen is volt …

View Post

Hol gyűjtsünk kincseket? Mt6:19-21 – Lajta Brigitta

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott van a szíved is.” Mt6:19-21 Úgy alakult az életem, hogy félév leforgása alatt két idős hölgyet kellett gondoznom. Szinte megdöbbentett a hasonlóság közöttük, és alaposan el is gondolkodtam az élet értelmén és végén. Az egyik 90 éves volt, nevezzük Nóra néninek. A másik 84 éves volt, és hívjuk Éva …

View Post

Lajta Brigitta – Evezz Velem mélyebbre! ,,Mert én tudom mi a tervem veletek…” Jer29:11

Mondtál már olyasmit, hogy ,,na, én erre képtelen lennék”? Velem többször is előfordult, és nem telt bele sok idő, hogy ott találjam magam az ,,alkalmatlan” helyzetben. Pár hónapja azt találtam mondani, hogy én alkalmatlan lennék idős gondozásra. Ez hétfőn délelőtt volt, és már másnap egy 90 éves nénire kellett vigyáznom. Olyan hirtelen történt minden, hogy szinte fel sem tudtam fogni. Ha lett volna gondolkodási időm, biztosan nemet mondok. 3 hónapig tartott a szolgálat, de kiderült, hogy ez csak a főpróba volt. Istennek komolyabb terve volt velem. Már ez a 3 hónap is próbára tette minden idegszálamat és nem létező képességemet, …

View Post

Írd felül a valóságot – Lajta Brigitta

Írd felül a valóságot az IGAZSÁGGAL Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! Fil 4,8  Sokszor, amikor körülnézünk az életünkben, csak romokat látunk magunk körül. Így van ez nálam is. Megtanultam, hogy a körülményeimben elégedett legyek, de azért szeretnék tapasztalni egyre több változást is. A probléma viszont, hogy ez sokszor más emberek döntésétől is függ.  Hogyan őrizhetem meg ennek ellenére a békességemet? A józan paraszti ész azt diktálná, hogy meneküljek, költözzek máshova, hagyjak itt mindent, és kezdjek új életet. Ez sokunknak komoly kísértése. Mással, máshol, …

View Post

Az árva szív gyógyulása – Lajta Brigitta

Az előző cikkem után sokan kérdeztétek, hogy engem hogyan szabadított meg Isten. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez az én történetem, és VELED valószínűleg másképp fog történni, mert mindannyian más személyiségek vagyunk, és másképp kell velünk bánni. Amikor szinte elviselhetetlennek tűnik a helyzeted, akkor már közel van a szabadulás. Hajnal előtt a legsötétebb az éjszaka. Abban az időben az egyetlen biztos jövedelmünk a 12000 Ft családi pótlék volt, amit a gyerek kapott. Én szinte minden munkát elvállaltam, de vagy nem fizettek ki, vagy nem annyit, amennyit megígértek. Minden nap sírva könyörögtem, hogy legalább a fiamnak tudjak enni adni. Eszembe jutott a Biblia: …

View Post

Isten szeretete – Lajta Brigitta

Miután 20 évvel ezelőtt átadtam az életemet Jézus Krisztusnak, vártam, hogy az életem ettől kezdve megjavul. Olvastam Isten ígéreteit a Bibliában, és vártam a gazdagságot, a jó házasságot, az egészséges gyerekeket, de ehelyett csak a problémáim szaporodtak. A szüleim egyenesen idiótának tartottak, és ezt minden alkalommal ki is fejezték összezavarva ezzel a gyerekeim fejét. Ugyanis a látszat valóban az volt, hogy ők gazdagok, mi szegények vagyunk, ők egészségesek, mi betegek vagyunk, és ráadásul a régi barátaink többsége is elfordult tőlünk. A protestáns gyülekezetben nem találtam a helyem, állandóan megkaptam, hogy nem vagyok elég alázatos, és ezért rossz a házasságunk. Légüres …

View Post

Ki vétkezett, avagy miért beteg a gyerek?

„Elmentében meglátott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. Tanítványai megkérdezték: Rabbi, ki vétkezett, ő-e, vagy a szülei, hogy vakon született?” – Jn 9: 1-2 Sajnos még a mai napig elhangzanak ehhez hasonló kérdések, vagy vádaskodások, amikkel a testvérek keserítik egymás életét. Második gyermekünk fejlődési rendellenességgel született, és poli-allergiája is volt, ami miatt 5 éves koráig nem járhatott közösségbe. Ezek után már meg sem lepődtünk, amikor harmadik gyermekünk is allergiás lett. Miattuk kellett otthon maradnom közel 10 évig, ami anyagi helyzetünket jelentősen nehezítette. Akkoriban egy protestáns gyülekezetbe jártunk, ahol rendszeresen szembesítettek minket azzal, hogy nyilván valami komoly bűn van az életünkben, …

View Post

Kiálts!

“És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem” Zsolt 50:15 Úgy nőttem fel, hogy segítséget kérni szégyen, ezért Istenhez sem mertem kiáltani. Azt hittem ez a gyengeség jele, és neheztelni fog rám azért, mert zaklatom. Egyébként is magamnak kerestem a bajt, másszak ki belőle egyedül. Ezt hoztam otthonról. De az Atya rendszere teljesen más elven működik. Ő annak örül, ha kérünk, és boldogan adja, amire szükségünk van. Elég keserves lecke árán tanultam ezt meg. A férjem akkor már évek óta nem dolgozott, és úgy gondoltam, hogy nekem kell eltartanom a családot. Minden lehetőséget igyekeztem …

View Post

Mostohagyerekek

avagy miért nem valósulnak meg Isten ígéretei az életemben? A hívőknek van egy speciális csoportja, akik nem értik, hogy miért nincsenek gyümölcsök az életükben, pedig ők erejükön felül küzdenek, de úgy tűnik, hogy soha nem elég jók az Atyának. Tapasztalatból beszélek. Most azokhoz szeretnék szólni, akiket gyerekkorukban bántalmaztak, és az életük valahol kátyúba jutott. Én sem értettem sokáig, hogy mi a baj velem. Miért nem tudok önfeledten játszani, örülni Isten szeretetének, illetve miért nem tapasztalom meg az atyai gondoskodást. Sokan a tékozló fiú történetéből az idősebb fiúval érzünk azonosságot. Egyszer, amikor éppen nagyon sajnáltam magam, meghallottam Isten szelíd hangját: „Nem …