View Post

Lakatos Béla – Az légy, aki vagy!

Jézus nem passzív szolgálatot képviselt. Folyamatosan látta és tette az Isten akaratát, látta azt, hogy az Atya mit készített a számára, és ezért egy nagyon következetes életet élt Jézus Krisztus. Működtek a dolgok az életében. Nem mondhatjuk róla hogy kudarcot vallott volna Jézus, hiszen minden szituációból, amibe belekerült, győztesen jött ki, még a kereszt szituációjából is. Ha valakinek az életében működtek a dolgok, akkor az Ő volt. Nagyon fontos látni és tudni is azt, hogy a názáreti Jézus Krisztus tisztában volt azzal, hogy mi az identitása. Én arról vagyok meggyőződve, hogy azért működtek az életében a dolgok úgy, ahogy működtek, …

View Post

Lakatos Béla – Cigánymisszió 4. rész

Pál Krisztus testének a működését, felépítését, három nagyon fontos bibliai alapelvben határozza meg a Korinthusi levélben. (1 Kor.12.12-26) Különbözőek vagyunk – Egymástól függünk – Összetartozunk CSALÁD Pál, az egyházról úgy beszél mint, egy családról, ahol bár különbözik mindenki a másiktól, az mégis harmonikus, egységes, és összetartozik. Egy olyan család modell, ahol felelősség teljesen gondoskodnak egymásról a tagok. Ahol nem hiányozhat senki a családi ebédről, mert nem esik jól az ebéd, amíg nincs ott mindenki. Ahol nem tudja, nem is akarja letagadni, megtagadni egyik a másikat. Ahol az egymástól való függőség, egymásra utaltság evidens.  Ahol nem skatulyázzák be, nem írják le …

View Post

Lakatos Béla – Cigánymisszió Krisztusban? 3. rész

Általános iskola harmadik osztályos tanulója voltam, amikor egyik nap egy kisteherautóval csomagokat hoztak az iskolába. Zöld melegítőket osztottak szét a gyerekek között. Mint később kiderült, csak a cigánygyerekek kaptak ezekből, mert ugye elvileg szociális alapon különböztette meg az akkori rendszer a cigányokat a többségi társadalomtól. Igen, de akkor miért volt oda írva a nevünk mellé az osztálynaplóban egy C betű?  Miért csak a cigányok kaptak? Nagyon rossz érzés volt a számomra az, hogy az udvaron csak rajtunk, cigányokon láttam a zöld melegítőt, és szégyelltem magam a nem cigány osztálytársaim előtt, hisz tudtam, hogy közöttük is voltak nagyon szegények, akik rászorultak …

View Post

Lakatos Béla – Cigánymisszió Krisztusban? – 2.rész

(1.Kor.12:18-27) Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test? Így azonban sok tag [van] ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nekem. Sőt sokkal inkább, amelyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek: És amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és amelyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek; Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az …

View Post

Lakatos Béla – Cigánymisszió Krisztusban? 1.rész

Évekkel ez előtt egy ismert keresztény vezetővel beszélgettem. Az ózdi gyülekezetre utalva azt mondta nekem csillogó szemekkel, hogy mivel a nem roma emberek nem hajlandóak megtérni Magyarországon, ezért Isten a jövőben a cigányokat hívja, ott lesz ébredés. (Ismerős ugye?) Nem akart megsérteni, szerintem imponálni akart, jó szándékú ember. Észre sem vette mennyire megalázó volt számomra, amit mondott. Bennem mindenesetre elindította a vezér hangyát, és komolyan elkezdtem azon gondolkodni, hogy a Cigány Misszió miért, és hogyan jött létre, hogyan értelmezzük, mi a funkciója, van-e létjogosultsága? Mostanra megérett bennem, hogy megírjam a gondolataimat, ezzel a témával kapcsolatban. Itt már nincs többé görög …

View Post

Lakatos Béla – Isten megmutatja!

(Ef.2:7) Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Isten az Ő kegyelmének mértéktelen bőségét a világ számára elsősorban abban mutatja meg, hogy hozzánk hogyan viszonyul. FIGYELEM! Vagyis nem a mi teljesítményünk, Istenhez való viszonyulásunk, szeretetére való reakciónk, teszi nyilvánvalóvá, mutatja be elsősorban Isten kegyelmének gazdagságát, hanem az, hogy ISTEN HOGYAN VISZONYUL hozzánk. FIGYELEM! Ő úgy döntött, hogy rajtunk keresztül ILYEN MÓDON, ÍGY ismerteti meg magát a világgal. A mi feladatunk az, hogy magasztaljuk, hirdessük az Ő kegyelmét – Ef.1:5 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az …

View Post

Lakatos Béla – Az légy aki vagy!

Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, sokkal inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az megigazulás ajándékának bőségében részesültek! (Róm 5,17). Isten arra hívott el minket, hogy mint fiak uralkodjunk már most, itt a látható, bukott világban, a bűn, a betegség stb… fölött! Természetesen nem tudunk mindenkor, minden esetben ezek fölé kerekedni, de Isten igéje bátorít, hogy törekedjünk rá, akarjuk! Hogyan tudunk ezekben a harcokban, küzdelmekben minél több csatát megnyerni? “Uralkodnak azok, akik a Kegyelem, és a Megigazulás ajándékából bőségesen (túlcsorduló) részesednek” Hogyan tudunk részesedni? Természetesen …

View Post

Lakatos Béla – A szellem ígérete (2.rész)

Az előző részben megállapítottuk, hogy a Szent Szellembe való bemerítés azonos az újjászületéssel is, hisz maga a Szent Szellem szül bennünket újjá. (Tit.3.5)  Ebből, az is következik, hogy  nincs más feltétele a szellembe való bemerülésnek,  mint hinni  Jézusban, mint megváltóban. (Ján.7. 38-39) Arra is rámutattam, hogy a Szent Szellem ajándékait, nem az újjászületéstől függetlenül kapjuk meg egy külön részletben, hisz azokat nem lehet elszakítani a Szent Szellem személyétől. (Apcs. 10.37-48) Beszéltem arról is, hogy Jézus, amikor a szomjúságról, az ivásról beszél, akkor tulajdonképpen a megtérésre, az újjászületésre gondol, (Ján.7.37-39) és természetesen arra, hogy az a víz, majd (Szent Szellem) forrásként …