View Post

Lakatos Béla – A szellem ígérete (1. rész)

Az elmúlt évtizedekben különböző, egymástól eltérő álláspontok, irányzatok alakultak ki, és vannak jelen az egyházban, a Szent Szellemmel való betöltekezéssel a nyelveken szólással kapcsolatban, és a Szent Szellem ajándékainak a működését illetően. Nagyon sok problémának a forrása, gyökere, a Szent Szellem személyének küldetésének munkájának, a félre értelmezése.  Bevezetésként szeretnék néhány, a Szent Szellemmel kapcsolatos igeszakaszt közelebbről megvizsgálni, azzal a szándékkal, hogy tisztázzuk, tisztábban lássuk, hogy elsősorban miről beszélt Jézus a János evangéliumban, amikor a szomjúságról beszél, és megígéri a Szent Szellem eljövetelét, a benne hívőknek. (János 7:37-39) „Az ünnep legfontosabb napján Jézus felállt, és hangosan így szólt; Ha valaki szomjas …

View Post

Lakatos Béla – A VALLÁS ÖL, BUTÍT, ÉS NYOMORBA DÖNT (2-rész)

Földi szervezetek – Krisztus teste helyett A vallás nem csak az egyént, hanem az egyházat is, mint közösséget lerántja egy földi, testi, ördögi szintre, konkrétan démonizálja. Istent akarja használni a földi boldogulásához. Nem kapcsolódik a főhöz, a test tagjaihoz csak látszat szerint. Olyan mozgalmakat, irányzatokat hoz létre az „egyházon belül”, amik a működési mechanizmusaikat tekintve idegen anyagként vannak jelen Krisztus testében. Mindegy minek nevezzük, milyen ruha van rajta: protestáns, karizmatikus, teljes evangéliumi, vagy katolikus, pünkösdi, ha nem ragaszkodik Krisztushoz, a Szent Szellemhez, az evangélium tisztaságához. A vallás intézményeinek, szervezeteinek működtetése, fejlődése, fenntartása, elvileg nem, de a gyakorlatban fontosabb, mint a …

View Post

Lakatos Béla – A VALLÁS ÖL, BUTÍT, ÉS NYOMORBA DÖNT (1-rész)

„Jaj nektek törvénytudók, mert elvettétek a tudománynak kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok. Mikor pedig ezeket mondta nekik, az írástudók és farizeusok kezdtek felette igen ellene állani és őt sok dolog felől kikérdezgetni. Ólálkodván ő utána, és igyekezvén valamit az ő szájából kikapni, hogy vádolhassák őt” (Lukács 11. 52-54) A VALLÁSRÓL A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL A vallás olyan, mint egy vastag jégpáncél. Nem lehet szivacs kalapáccsal feltörni, szétverni. Ha valaki azt gondolná, hogy mégis, az önámítás. Csákány kell hozzá! Jézus ezt világossá tette a szolgálata alatt, és ellentmondást nem tűrve rántotta le a …

View Post

Lakatos Béla – Elrabolva

„ Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek; Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek” (Róm.5.12,19) Túszként születtünk meg, mert az ördög elrabolt bennünket Ádámban, a fogantatásunkkor, Isten viszont kiszabadított minket, Jézusban, abban a pillanatban, amikor elfogadtuk az ő kegyelmét. Ebből a fogságból nem tudtak a jó cselekedeteink, erényeink, kiemelni, kikurblizni, kiszabadítani, mert az ördögöt nem érdeklik a jó cselekedeteink, hisz ő egy kegyetlen rabszolgatartó. Igazából nem is akartunk kiszabadulni, …

View Post

Lakatos Béla – Mint akinek hatalma van 2. rész

Az előző részben megállapítottuk, hogy Jézus világba jövetele gyakorlatilag az Isten igéjének a fizikai világba való megjelenését jelenti, és hogy rajta keresztül az Isten beszéde minden emberhez eljut, aki hisz benne. Jézus tisztában volt azzal, hogy honnan jött, és hová megy, és ebből az identitásból fakadóan beszélt, cselekedett, és ment fel a keresztre. Tudjuk azt is, hogy az Atya ebben az identitásában többször megerősítette őt, és úgy tűnik, hogy fontos volt számára is a „külső” visszajelzés. Szó volt arról, hogy Jézus úgy beszélt, mint akinek hatalma van, és a beszéde magában hordozta, tartalmazta a felhatalmazást is a hallgatói számára. A …

View Post

Lakatos Béla – Mint akinek hatalma van 1. rész

„Minután az Isten a régi időben a próféták által sok ízben, és sokféleképpen beszélt az atyákhoz, a mostani napok utóján hozzánk is szólt fiában, akinek a mindenséget örökrészül rendelte, akin át az örök korokat is elkészítette. A Fiú,a dicsőség kisugárzása, az Ő lényének kimetszett képe. Hatalma szavával ő hordozza a mindenséget is” (Zsid. 1.1-3) Isten a különböző üdvtörténeti korszakokban különböző módon, mindig beszélt, üzent, az embernek, embereken, angyalokon keresztül. Tulajdonképpen folyamatosan kijelentette magát, nyilvánvalóvá tette az akaratát, tervét, figyelembe véve azt, hogy az ember milyen erkölcsi, szellemi állapotban volt, milyen volt a kulturális, társadalmi közeg, berendezkedés, amiben élt. Fontos szem …

View Post

Lakatos Béla – A szellem pedig megelevenít!

„Aki alkalmasokká tett minket arra, hogy az újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a szellemé, mert a betű meg öl, a szellem pedig megelevenít” (2 Kor. 3:6) A betű, a törvény számon kérése az emberen, a lélekre nézve, nem semleges, sőt kifejezetten negatív hatással van rá, mert azt megöli (apokteinó – elpusztít, végez vele, leszámol) megbénítja, elbizonytalanítja, vagyis szembesíti az alkalmatlanságával, korlátaival, tehetetlenségével. Természetesen a parancsolat, a törvény, szent, igaz és jó, de mégsem alkalmas arra, hogy Istenbe vetett hitet, bizalmat hozzon létre az ember lelkében, mert nem is az a küldetése. „A törvény pedig nincs hitből, hanem amely …

View Post

Lakatos Béla: Nélkülem semmit sem tehettek!

Az jutott eszembe, hogy mekkora kihívás az Isten igéjét hirdetni. Tudjátok miért? Nagyon egyszerű az oka. Azért, mert itt van a Szent Szellem, és Ő tudja, hogy az istentiszteleten minek kellene elhangoznia. Ez egy hatalmas kihívás azoknak, akik aktuális üzenetet akarnak elmondani, de egyben nagyon nagy tisztesség is. Látjuk Jézusnál, hogy Ő is hirdette az igét, és akkor az emberek extázisba estek. Amikor pedig a farizeusok hirdették az igét, akkor az emberek olyan terhet kaptak a nyakukba, hogy nem tudták elhordozni. Ilyen szempontból is nagyon nagy kihívás az igehirdetés, mert – ahogy a Péter is utalt rá – a Szent …