View Post

Piszter Ervin – A világosság fiainak közössége

Túlhajszolt világban élünk. Kevés az időnk bármire is. Gyakran időzavarral küzdünk. Az üzenetemnek nem titkolt célja az, hogy hitet ébresszek bennetek, motiváljalak titeket arra, hogy jobban és többször átéljük egymással (egymás között) az Istennel való közösséget.

View Post

Krisztus közöttünk biblai kurzus

Szeptember 18-tól folytatjuk csütörtök esti összejöveteleinket a Murányi utcában 18,00-tól 20,00 óráig, melyre nagy szeretettel várunk! A „Téma” amely körül forgolódnánk, a Biblia leghatalmasabb kijelentése, hogy mit jelent az, hogy  „Krisztus köztetek van a dicsőségnek ama reménysége”

View Post

Piszter Ervin – Jézus főpapi imája

„Ezeket beszélte Jézus; és felemelte szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged; A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál.

View Post

Piszter Ervin – A Gyülekezet növekedése

Az Apostolok cselekedeteiből szeretnék nektek felolvasni egy pár verset. “Akik azért örömmel vették az ő beszédét, bemerítkeztek, és hozzájuk csatlakoztak azon a napon mintegy háromezren. És foglalatosak voltak az apostolok tudományában, a közösségben, a kenyér megtörésében, és a könyörgésekben.

View Post

Piszter Ervin – A hatalom hite, vagy a hit hatalma

Amikor az állam és az egyház összefog, akkor ott mindig az egyház a vesztes. Azt tudomásul kell vennünk, hogy amikor az állam állami eszközökkel próbál olyan dolgokat megcsinálni, ami az egyháznak a lehetősége, feladata, és ami csak Jézusban és az egyházon belül tud megvalósulni, akkor az állam mindig mellé fog, és célt téveszt.