View Post

Piszter Gábor – Isten azt mutatta meg, hogy mire képes az emberben

“Ekkor monda Jézus az Ő tanítványainak: Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem” Máté 16:24 “Aki pedig megtartja az Ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk; Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint Ő járt” 1 János 2:5 Jézus tetteinek és mondanivalójának nem az volt a lényege, hogy megmutatta, hogy Isten mire képes, hanem, hogy mire képes egy emberben. Ő azelőtt is, mint Isten mindent meg tudott tenni. Értünk lett emberre, és nekünk mutatott példát. Megtagadta önmagát, …

View Post

Piszter Gábor – Isten akarata, hogy tökéletesek legyünk

“Azért imádkozunk, hogy Istenünk, a Békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és EGÉSZ valótokat őrizze meg: szellemeteket, lelketeket és testeteket egyaránt, míg Urunk Jézus Krisztus vissza nem jón.” 1 Thesz 5:23 “A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek, hiszen meghaltatok, az új eletetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve… ti már levetkőztétek a régi természetet és annak szokásait, és felöltöztétek az új embert, aki folyamatosan megújul, míg teljesen olyan nem lesz, mint aki teremtette őt.” Kol 3:2-11 “Ezért hát őrizzétek meg ezt a bátorságot és hitet, mert miután mindent véghezvittétek, amit Isten akar, megkapjatok tőle, amit megígért…mi …

View Post

Piszter Gábor – Bármint kértek az én nevemben…

Íme, én az Úr, Istene vagyok minden testnek, vajon van-e valami lehetetlen nekem? Jer 32:27 Jézus pedig rájuk tekintvén, monda; az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennek semmi sem lehetetlen! Márk 10:27 Ha csak akkora hitetek van is, mint a mustármag, amikor azt mondjatok a hegynek, hogy menj oda, oda kellene menjen, és semmi nem lenne szabad, hogy lehetetlen legyen számotokra. Máté 17:20 Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kellj fel és ugorjál a tengerbe! És szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy, amit mond, az meg is történik, akkor meglesz neki.Ezért mondom …

View Post

Piszter Gábor – Ne igazodjatok e világhoz

“Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy jóváhagyjatok az Isten jó, kedves és tökéletes akaratát az életetekben.”Roma 12:2 Azt, hogy mi a normális, mi a bukott, Istentől elszakadt világban tanultuk meg. Mi az eltorzultat tartjuk normálisnak, az a szokványos, és ami ettől eltér, azt tartjuk furcsának.Isten akarata jó, kedves és tökéletes, és Jézus helyettes áldozatán keresztül Ő minden ígéretére megadta a fedezetet és igent mondott. (2 kor 1:20) Azonban ezek csak akkor valósulnak meg az életünkben, ha mi is igent mondunk rájuk (jóváhagyjuk), azáltal, hogy magunkra érvényesnek tekintjük.

View Post

Piszter Gábor – ne írjuk hozzá a mi “kivéve” listánkat!

“Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az atyától az én nevemben (amit én is kérnek, ha testben ott lennék), megadja nektek. Adja Isten, hogy az “akármi” mellé, amit Jézus igért, ne írjuk hozza a mi saját “kivéve” listánkat. Mert, bar az embernek sok minden lehetetlen, de Istennek/Istennel minden lehetséges. Szép napot!

View Post

Piszter Gábor – A bemerítkezés a régi özönvíz jelképe

Az írástudók a házasságtörésen rajtakapott nőt – a testté lett Törvény – Jézus elé rángatták, és Jézusnak szegezték a kérdést: a Törvény azt mondja, hogy az ilyet meg kell ölni, te mit mondasz? Jézus válasza az volt, hogy aki bűntelen az vesse rá az első követ, ezek pedig a lelkiismeretüktől vádolva eloldalogtak onnan. A megoldás az újjászületésben van. Valójában ők is és a parázna nő is egyformák voltak: a bűnös természet uralkodott bennük, ezért nem volt tiszta a lelkiismeretük. Tényleg meg kell haljon a régi természeted, hogy te szabad legyél és a lelkiismereted tiszta legyen. Az 1Péter 3 és a …

View Post

Piszter Gábor – Isten azért pihent meg, mert elfáradt?

2 Péter 1:2 “Mind több es több kegyelem és békesség töltsön be titeket azáltal, hogy Istent és urunkat, Jézust személyesen és egyre mélyebben megismeritek. Az Ő isten hatalma MINDENNEL megajándékozott bennünket, ami ahhoz szükséges, hogy az Ő tetszésére, és hogy az Ő dicsőségében éljünk.” Az Ószövetségben meg kellett tartani a szombat ünnepet, ami arra emlékeztetett, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a földet, és a 7-en abbahagyta a munkát, megpihent. Nem azért hagyta abba, mert kimerült, s bár bőven volt még tennivaló, egyszerűen nem bírt többen dolgozni és elfáradt. Azért hagyta abba a munkát, mert MINDENT elkészített, befejezte a teremtest, már …

View Post

Piszter Gábor – Róma 6:3

Róma 6:3 Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az Ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért Ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Mert ha az Ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi o emberünk Ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek: Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is o vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott …

View Post

Piszter Gábor – Nem kell, hogy a körülményeid reakciója legyél

Ha egy szóval kellene kifejezni, hogy miért “jó” Istent ismerni, vele élni, akkor a szabadság szót használnám. Amikor szövetséget kötsz vele, es Ő újjáteremti a lényedet, akkor szabadda válsz. Szabad önmagadtól, szabad másoktól, szabad a körülményeidtől, szabad a betegségektől. Az élet forrása Isten, a halál minden formája, az Őtőle való elszeparálódás következménye. Amikor magával, az eletet adóval eggyé válsz, megváltoznak a lehetőségeid. Nem kell, hogy korlátozzon a neveltetésed, az emlékeid, vagy épp a fizikai genetikád. A jövődet nem a múltad határozza meg, hanem, hogy tudsz-e élni azzal, akivé Isten tett. Nem kell, hogy a körülményeid reakciója legyél csupán, hanem a körülmények …

View Post

Piszter Gábor – A teher nem a te válladat nyomja

Pál apostol majd mindegyik levele úgy kezdődik, hogy kegyelem és békesség nektek. Nem véletlen! Soha nem lesz békességed, ha nem érted meg, hogy Isten feléd a kegyelmével viszonyul. Nem a te teljesítményed, hanem Jézus teljesítménye alapján tudsz kapcsolódni hozzá, mert te nem vagy elég jó. Jézus viszont látva alkalmatlanságodat, hogy a tökéletes Istennel szövetségre lépj, és meg is maradj abban, beállt helyetted közvetítőnek. Zsid 2:18 “Mert abban, amiben Ő maga is szenvedett, megkísértetvén, képes ségíteni azokon, akik ki vannak téve a kísértésnek” Jézus emberré lett, hogy helyetted tökéletes legyen, így neked nem kell várni, amíg te tökéletes leszel, hogy Őhozzá …

View Post

Piszter Gábor – Az ígéretekben nem a körülmények, hanem az ígéret tevő a fontos!

Sokszor az embernek az a benyomása, hogy a hit valami bonyolult dolog, aminek hosszú ideig kell érni bennünk, és logikus, hogy sokáig nem látunk semmi eredményt. Sok elméleti tudást kell felhalmozni, hogy működjön. Jézus azt mondta, hogy ha nem válunk olyanokká, mint a gyermekek, nem tapasztaljuk meg az Ő országát. A gyerekek nem lapozgatják naphosszat konkordanciát és legritkábban magolnak be egész sorokat szóról szóra. Nem teszik a szituációkat nehézség alapján sorrendbe, nem az alapján várják egy megígért játszóterezés, vagy fagylaltozás megtörténtét, hogy mennyire bonyolult a kérés, hanem, hogy ki ígérte meg! Az ígéret tevő személyékhez kötik, hogy meglesz,vagy nem, függetlenül …

View Post

Piszter Gábor – A biblia néhány bődületes dolgot állít rólad!

Az újjászületés lényege, hogy az ember legbensőbb részét, a motivációját irányító szellemét veszi el Isten és ad helyette egy újat. Amikor kéred Jézust, hogy költözzön a szívedbe ez megtörténik egy pillanat alatt, de te ezt nem látod kívülről. Az értelmedet, a gondolataidat összhangba kell hozd ezzel a belső változással, hogy a vágyaid és a tetteid ne a régi sémák szerint működjenek tovább. Ez a belső szellem nem fejlődik, hanem attól a pillanattól kezdve tökéletes, hogy újjá születtél, a lelked viszont egy folyamat által éri utol a belső embert. Azonnal képessé váltál sok mindenre, a baj az, hogy nem tudod, hogy …

View Post

Piszter Gábor – Csak arra tudsz haladni amerre nézel

“Áldom az Urat (nem néha, vagy amikor kényelmes, hanem) minden időben. Dicsérete mindig ajkamon van. Dicsérjétek velem az Urat, emeljük fel nevét. Akik rá néznek, azok felvidulnak, nem szégyenülnek meg.” A fizikai síkon is igaz, hogy csak arra tudsz haladni, amerre nézel, a lelked és a szellemed esetében ugyanez a helyzet. Ha a múltbeli tapasztalataidra, a jelen körülményeidre és a saját képességeidre figyelsz, garantált a bukta. Ha az újjászületett szellemedre tekintesz, arra, hogy Isten Jézusban nem néhány, hanem MINDEN ígéretet megad neked, akkor elkerülhetetlen a siker. Szép napot!

View Post

Piszter Gábor – Az én igám nem nehéz

Mt 11:28 “Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve! Én nyugalmat adok nektek. Azt az igát vegyétek fel, amit én adok rátok, és kövessetek engem. Tanuljatok tőlem, mert én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek. Mert az én igám könnyű, és az a teher, amit én teszek rátok, nem nehéz.” Nem elég Jézust behívni az életünkbe, bár ettől azonnal jobban érzi magát az ember. Ahhoz, hogy megmaradjunk a békesség állapotában közösségben kell maradni vele (követni őt). Ahogy a testednek szüksége van táplálékra, úgy a szellemednek is. Ne legyünk alultápláltak a bensőnkben, és nyavalyogjunk, hogy …

View Post

Piszter Gábor – A Jézus story

A Jézus story Betlehemben kezdődött, ahogy az Ige testté lett, de volt utána halál és feltámadás is. Először betöltötte és félre állította a törvényt, majd Éva első bűnétől az utolsó emberi bűnig magára vette a büntetést, szabaddá téve az embereket. Ezután feltámadt a halálból és leült az Isten jobbján. Nagyon beszédes, ahogy Jézus fogalmaz újjászületése utáni első alkalommal, amikor egy tanítványával beszél: Jan 20:17 “menj az én atyámfiaihoz és mondd nekik: Felmegyek Atyámhoz, a ti Atyátokhoz, Istenemhez, a ti Istenetekhez” Gyakorlatilag magához hasonlónak tekinti azokat, akik hisznek benne. Örököstársként, uralkodásában partnereiként beszél róluk, ahogy János írja (Jan1:9), hogy akik hisznek …

View Post

Piszter Gábor – Hiszem ha látom vagy látom ha hiszem?

Zsidók 10:35 “Ne dobjátok el bizodalmatokat, aminek igen nagy jutalma van, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát CSELEKEDVÉN, elnyerjétek az ígéretet…az igaz ember a hite által él, aki meghátrál abban nem gyönyörködik a lelkem, de mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hanem a hitéi.” Zsidók 11:6 “Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni (örömöt okozni neki), mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik.” A fenti igék lényege nem az, hogy ha nem hiszel, akkor Isten nem szeret és elveszítetted a pártfogását, úgyhogy jobb ha hiszel. Arról szól, hogy Isten így …

View Post

Piszter Gábor – A hatalommal együtt jár a felelősség

Mózes Törvénye kizárta a leprásokat és egyéb fertőző betegeket a közösségből, a többi ember megóvása érdekeben. KIZÁRTA, MERT NEM VOLT HATALMA MEGGYÓGYÍTANI! Az újszövetség emberének Jézus hatalmat adott és azt parancsolta, hogy gyógyítsa meg a betegeket és tisztítsa meg a leprásokat. Ez szemlélteti a két szövetség közti különbséget. Ma az újszövetségi hívők legnagyobb része sajnos pont úgy viselkedik, mint az ígéret népe, amikor kijöttek a szolgaságból és barangoltak a mindnyájuk számára készített ígéret földje felé. A mai hívők jelentős része inkább visszamenne a Törvény alá, csak ne keljen az elméjét megújítani és kinőni az áldozat mentalitásból. Isten fiai sokszor inkább …

View Post

Piszter Gábor – Nem a probléma ismerete a megoldás!

Sokszor úgy gondoljuk, hogy a problémánk részletes, pontos ismerete az, ami a megoldást hozza nekünk. Az imában nem egyszer a megfogalmazás, a helyes szavak használata és a probléma pontos megnevezésere törekvés nagyobb szerepet kap, mint a gyermeki hit, hogy apukánk pontosan tudja, mi a helyzet és már cselekedett is. A problémát ne dicsőítsük azzal, hogy “utána olvasunk” és elemezzük, helyette Jézus helyettesítő áldozatát tanulmányozzuk, halálát és feltámadását értelmezzük, ezek ránk gyakorolt hatásainak olvassunk utána, és ismerjük meg minden részletét, mert ezek megértése az, amit hitnek hívunk. Ha ez adott, akkor nem kell tudni a betegség latin nevet és az összes …