Takács Ferenc – A lebutított Evangélium és az úrvacsora