Takács Ferenc – Isten fiaként Krisztusban; Jézus nevében

A legnagyobb csoda, ami történhetett velünk, hogy Isten a fiaivá fogadott, és kitöltötte az Ő szellemét a szívünkbe, és a Szent Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt arról, hogy mi Istennek a fiai vagyunk! Úgy gondolom, hogy ebben az évben Isten ki akar bontani igazságokat a számunkra. Azt, hogy mit jelent az, hogy Isten fiaként élhetünk ebben a világban, azt, hogy mit jelent az, hogy Krisztusban új teremtésként élhetünk ebben a világban, és hogy mit jelent az, hogy Jézus nevében, Őt képviselve, Őt hordozva, Őt bemutatva élhetünk ebben a világban. Úgy látom, hogy ez a három dolog építkezik egymásból, és egymásból következik ez a három nagyon fontos igazság. A Galata levélben Isten teljesen nyilvánvalóvá teszi azt, hogy most, amikor te hittél Jézus Krisztusban, akkor te Isten fiává lettél! Azt mondja Isten igéje, hogy mindannyian Isten fiai vagyunk a Jézus Krisztusba vetett hitünkön keresztül. Amikor Jézus Krisztusba, az Isten fiába – az Isten testté lett szeretetébe, abba a fantasztikus megváltóba, aki képes volt a kereszten odaadni értünk az életét – képes valaki hitet gyakorolni, az nem azért van, mert egyszerűen így akarja. Ezt a hitet az Isten kijelentése hozza létre benned és bennem. A Szent Lélek tesz minket képessé arra, hogy el tudjuk hinni azt, ami kétezer évvel ezelőtt történt. A kezeinkkel nem tudjuk megragadni, az érzékszerveinkkel nem tudjuk leellenőrizni, de mégis az emberben létrejön ez a csoda, ez a valóság, és elhiszi, hogy a názáreti Jézus Krisztus az élő Isten fia, és Ő érted és értem személyesen meghalt a kereszten!